สยามพิวรรธน์ ส่งสาสน์ “จากใจถึงใจ” ถึงลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

  • 13
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

สยามพิวรรธน์ ผู้บริหาร สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นที่สุด จึงได้จัดมาตรการทุกวิถีทางตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด แล้วยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันจนถึงขั้นสูงสุด พนักงานของเราทุกคนได้ทำงานตามมาตรการอย่างสุดกำลังความสามารถเพื่อสวัสดิภาพของท่านตลอดมา

เมื่อกรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศแจ้งปิดสถานที่เพิ่มเติม ซึ่งครอบคลุมถึงศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการลดการแพร่ระบาดอย่างจริงจัง จึงได้ปิดให้บริการศูนย์การค้าทั้งหมดในเครือแล้ว เมื่อ 22 มีนาคม ถึง 12 เมษายน ศกนี้ อย่างไรก็ดีเพื่อยังคงให้บริการส่วนที่สำคัญต่อการอุปโภคบริโภคของท่านอย่างดีที่สุด เราจึงยังเปิดให้บริการในส่วน Supermarket และร้านอาหารแบบจัดส่งและนำกลับบ้านเฉพาะสยามพารากอนและไอคอนสยาม

“สยามพิวรรธน์ ขอถือโอกาสนี้ กราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ได้กรุณาอุปการคุณพวกเราและบรรดาร้านค้าในศูนย์การค้าของเราอย่างดียิ่งตลอดมา แม้ในยามที่เกิดวิกฤตโรคระบาดก่อนที่จะปิดอาคาร ทุกท่านก็ยังกรุณามาจับจ่ายใช้สอย อีกทั้งเขียนให้กำลังใจใน social media ซึ่งทั้งหมดมีความหมายและมีคุณค่าอย่างยิ่งแก่พนักงานของเราทุกคนเหนือคำบรรยาย”

ในวันนี้ ที่ทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ร้ายที่ไม่เคยพบเจอมาก่อน สยามพิวรรธน์ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านโปรดรักษาสุขภาพและปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างระหว่างกัน เพื่อให้ท่านและครอบครัวปลอดภัย เราขอร่วมส่งกำลังใจสู่บุคคลากรแนวหน้า แพทย์และพยาบาล ที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ในขณะนี้ เพื่อต่อสู้กับโรคโควิด – 19   ขอให้ทุกท่านปลอดภัยมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงและมีกำลังใจที่เข้มแข็ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดำรงไว้ซึ่งทัศนคติเชิงบวก ความรักความปรารถนาดีของคนไทยที่มีต่อกัน จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่เอาชนะทุกสิ่งได้สำเร็จ เราจะร่วมแรงร่วมใจกันกอบกู้ยิ้มสยามให้คืนมาสู่คนไทยทุกคน และเราจะนำพารอยยิ้มของคนทั้งโลกกลับมาให้ประเทศไทยให้จงได้ อีกไม่นานเกินรอ

ด้วยความรักและห่วงใยต่อผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 13
  •  
  •  
  •  
  •