อัปเดทตัวเลขผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั่วโลก ปี 2017

  • 1.1K
  •  
  •  
  •  
  •  

700 -08digitalin2017regionaloverviews-wearesocialandhootsuite-v001-170124010014_Page_001

ถึงเวลาอัปเดทตัวเลขผู้ใช้อินเตอร์เน็ต และ Social Media ประจำปี 2017 ที่เก็บข้อมูลโดย We Are Social ดิจิทัลเอเจนซี่ในประเทศสิงคโปร์และ Hootsuite ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดมาจาก 238 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

08digitalin2017regionaloverviews-wearesocialandhootsuite-v001-170124010014_Page_005
ข้อมูลเบื้องต้นของประชากรทั่วโลกในปี 2017

• ประชากรทั่วโลก 7,476 พันล้าน
• ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั่วโลก 3,773 ล้านคน คิดเป็น 50%
• ผู้ใช้ Social Media 2,789 ล้านคน คิดเป็น 37%
• ผู้ใช้มือถือ 4,917 ล้านคน คิดเป็น 66%
• ผู้ใช้ Social Media ผ่านมือถือ 2,549 ล้านคน คิดเป็น 34%

การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเมื่อแบ่งตามดีไวซ์

• แล็บท็อป และเดสก์ทอป 45% ลดลงจากปีที่ผ่านมา 20%
• สมาร์ทโฟน 50% เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 30%
• แท็บเล็ต 5% ลดลงจากปีที่ผ่านมา 5%
• อุปกรณ์อื่นๆ 0.12% เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 33%

08digitalin2017regionaloverviews-wearesocialandhootsuite-v001-170124010014_Page_033

• ผู้ใช้ Social Media ทั่วโลก 2,789 ล้านคน คิดเป็น 37% จากจำนวนประชากรทั่วโลก
• ใช้ Social Media ผ่านมือถือ 2,549 ล้านคน คิดเป็น 34% จากจำนวนประชากรทั่วโลก

08digitalin2017regionaloverviews-wearesocialandhootsuite-v001-170124010014_Page_038

ข้อมูลประชากรในเอเชียแปซิฟิก

08digitalin2017regionaloverviews-wearesocialandhootsuite-v001-170124010014_Page_015

• ประชากรในเอเชียแปซิฟิก 4,155 พันล้าน
• ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 1,909 ล้านคน คิดเป็น 46% เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 15%
• ผู้ใช้ Social Media 1,514 ล้านคน คิดเป็น 36% เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 25%
• ผู้ใช้สมาร์ทโฟน 3,999 ล้านคน คิดเป็น 96% เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 4%
• ผู้ใช้ Social Media ผ่านสมาร์ทโฟน 1,441 ล้านคน คิดเป็น 35% เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 35%

เปรียบเทียบการใช้อินเตอร์เน็ตในทวีปต่างๆ ทั่วโลก

08digitalin2017regionaloverviews-wearesocialandhootsuite-v001-170124010014_Page_026

การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของคนไทย

คนไทยเข้าถึงอินเตอร์เน็ต 67% จากจำนวนประชากรทั้งหมด เติบโต 21% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ทำให้ตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 18 ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของประชากรทั่วโลก อยู่ที่ 50%

08digitalin2017regionaloverviews-wearesocialandhootsuite-v001-170124010014_Page_028

คนไทยใช้เวลาเล่นอินเตอร์เน็ตผ่านแล็บท็อป/เดสก์ทอป 4.35 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งมากกว่าบนสมาร์ทโฟน โดยมีเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 4.14 ชั่วโมงต่อวัน

08digitalin2017regionaloverviews-wearesocialandhootsuite-v001-170124010014_Page_032

คนไทยใช้สมาร์ทโฟนเข้าเว็บไซต์เป็นอันดับ 5 จากประเทศที่สำรวจทั้งหมด อยู่ที่ 66% ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยของประชากรทั่วโลกที่ใช้สมาร์ทโฟนเข้าเว็บไซต์อยู่ที่ 50%

08digitalin2017regionaloverviews-wearesocialandhootsuite-v001-170124010014_Page_034

คนไทยใช้ Social Media มากเป็นอันดับ 7 ของโลก ด้วยสัดส่วน 67% จากจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศ

08digitalin2017regionaloverviews-wearesocialandhootsuite-v001-170124010014_Page_041

คนไทยใช้เวลากับ Social Media เฉลี่ยวันละ 2.48 ชั่วโมง อยู่ในลำดับที่ 12 ของโลก

08digitalin2017regionaloverviews-wearesocialandhootsuite-v001-170124010014_Page_045

ข้อมูลเกี่ยวกับ Facebook

ปัจจุบัน Facebook มียอดผู้ใช้งานต่อเดือน 1,871 ล้านคน ในจำนวนนั้น 87% ใช้งานผ่านมือถือ 55% ใช้งานทุกวัน เมื่อแบ่งตามเพศ พบว่า ผู้ชายใช้ Facebook มากกว่าผู้หญิง

08digitalin2017regionaloverviews-wearesocialandhootsuite-v001-170124010014_Page_047
08digitalin2017regionaloverviews-wearesocialandhootsuite-v001-170124010014_Page_048 08digitalin2017regionaloverviews-wearesocialandhootsuite-v001-170124010014_Page_049

คนไทยใช้ Facebook เป็นอันดับ 8 ของโลก ด้วยจำนวน 46,000,000 คน

08digitalin2017regionaloverviews-wearesocialandhootsuite-v001-170124010014_Page_052

ผู้ใช้ Facebook ส่วนใหญ่ 80% ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน ตามมาด้วยแล็บท็อป และเดสก์ทอป 39%, แท็บเล็ต 11% และฟีเจอร์โฟน 1%

08digitalin2017regionaloverviews-wearesocialandhootsuite-v001-170124010014_Page_053

E-Commerce

จำนวนผู้ซื้อสินค้าผ่านระบบ E-Commerce มีทั้งหมด 1,610 ล้านคน คิดเป็น 22% ของประชากรทั่วโลก มูลค่ารวม 1,915,000,000,000 ดอลล่าร์ เฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 1,189 ดอลล่าร์

08digitalin2017regionaloverviews-wearesocialandhootsuite-v001-170124010014_Page_091

ประเทศไทยมีผู้ซื้อของผ่านระบบ E-Commerce ในเดือนที่ผ่านมา 51% อยู่ในลำดับที่ 15
08digitalin2017regionaloverviews-wearesocialandhootsuite-v001-170124010014_Page_092

ในส่วนของการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน ประเทศที่มีสัดส่วนเยอะที่สุดคือ เกาหลีใต้ 55% ส่วนประเทศไทย อยู่ในลำดับที่ 3 มี 41% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ไทยเติบโตขึ้น 60% เฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อคนอยู่ที่ 212 ดอลล่าร์ (ประมาณ 7,434 บาท)

08digitalin2017regionaloverviews-wearesocialandhootsuite-v001-170124010014_Page_093 08digitalin2017regionaloverviews-wearesocialandhootsuite-v001-170124010014_Page_094 08digitalin2017regionaloverviews-wearesocialandhootsuite-v001-170124010014_Page_095

 

ในส่วนของข้อมูลอื่นๆ สามารถดูได้ที่ http://wearesocial.com/blog/2017/01/digital-in-2017-global-overview


  • 1.1K
  •  
  •  
  •  
  •