1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวที่มาไทย ใช้เกินงบ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาไทย  กว่า 1 ใน 3 ถูกอาหารและเครื่องดื่มไทย และสิ่งอื่นๆ ดึงดูดใจและเงิน ให้ใช้จ่ายเกินงบ 

 

โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ (85%) ที่มาเมืองไทยนั้น  มีถึง 36% หรือราวหนึ่งในสามของนักท่องเที่ยวทั้งหมด ที่ใช้จ่ายจริงเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 

โดยค่าใช้จ่ายที่ทำให้เกินงบประมาณมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ …

อาหารและเครื่องดื่ม 37%

ที่พัก 25%

ช้อปปิ้งของส่วนตัว 18%  (ไม่ใช่ของฝาก)

( ข้อนี้เป็นหญิงชาวเอเชียที่อายุเกิน 34 ปี จะมาเป็นอันดับหนึ่ง )

… งานชิ้นนี้ยังได้ระบุไว้ด้วยว่า พฤติกรรมนี้มีมากในชาวเอเชียเหนือ เช่น จีน, เกาหลีใต้, ใต้หวัน, และญี่ปุ่น

ข้อสรุปนี้มาจากงานสำรวจวิจัยชิ้นหนึ่ง ที่ทำโดยบริษัท BMRS Asia ได้รับการสนับสนุนโดย Western Union สำรวจนักท่องเที่ยว 300 คนในกรุงเทพฯ และพัทยา

 

source : ttgasia.com

image : thewanderingpalate.com

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
สมคิด เอนกทวีผล
Ginhub.com , Freelance Social Media Consultant , Writer @ MarketingOops, Writer @ E Commerce Magazine, Ex-journalist from Positioning Magazine