ย้ำชัด Gen Z ก็มีช่วงพักจากมือถือ และโซเชียล ไม่ได้หมกมุ่นตลอดเวลา

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-106536827-Higlight
ตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ หลายๆ แบรนด์ก็พยายามเข้าถึงทัศนคติของกลุ่ม Millennials (อายุ 25-34 ปี) แต่อย่าลืมว่าคนกลุ่มนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประชากรโลกเท่านั้น กลุ่มที่เด็กกว่าก็สำคัญไม่แพ้กัน เรากำลังจะพูดถึงกลุ่ม Generation Z ที่มีอายุระหว่าง 12-24 ปี เป็นกลุ่มที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง กล้าแสดงออก และมีความคิดสร้างสรรค์

ว่ากันว่า Gen Z เป็นกลุ่มที่ได้ขึ้นชื่อว่าติดมือถือที่สุด แต่จริงๆ แล้ว คงไม่มีใครก้มหน้าก้มตาเล่นมือถือได้ตลอดเวลา เว้นแต่คุณจะไม่หลับไม่นอน จากการสำรวจของ Wildness พบว่า 9 ใน 10 คน ของกลุ่ม Gen Z จะมีการแบ่งเวลาพักจากการเล่นมือถือ และ 54% จะทำแบบนั้นทุกๆ วัน

ในส่วนของการติดตามแบรนด์ หรือคนดัง กลุ่ม Gen Z 52% บอกว่า พวกเขาจะติดตามดาราคนโปรดใน Social Media และ 60% จะคุยกับเพื่อน และครอบครัวเกี่ยวกับแบรนด์ที่ตัวเองสนใจ

นอกจากนี้ 7 ใน 10 ของกลุ่ม Gen Z บอกว่า พวกเขาได้ลบแอพพลิเคชั่นที่ไม่จำเป็นออกไปด้วย สำหรับวัยรุ่นชาวสหรัฐฯ แอพฯ ที่พวกเขาลบออกคือ Twitter และ Vine สำหรับ Facebook ก็ไม่ได้รับข้อยกเว้นเช่นกัน เพราะ 21% ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่า พวกเขาจะลบ Facebook ในบางกรณี และยังมีประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ และไม่ได้ระบุอยู่ในอินโฟกราฟฟิก ดังนี้

• เมื่อให้พวกเขาเลือกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพียงชิ้นเดียว มีเพียง 4% เท่านั้น ที่เลือกโทรทัศน์
• ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 12-24 ปี 38% บอกว่าในชีวิตประจำวันพวกเขาใช้ Snapchat มากกว่า Facebook
• เมื่อเจาะลึกให้มากขึ้น จะพบว่ากลุ่มที่มีอายุ 12-14 ปี มีเพียง 44% ที่ใช้ Facebook เป็นประจำทุกวัน
• 66% ของกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 12-24 ปี จะใช้ Social Media อื่นๆ ด้วย อาทิ Instagram, Twitter, Tumblr, Yik Yak, Vine และ Pinterest
• 9 ใน 10 คน จะดู YouTube ทุกวัน
• 80% ใช้ Social Media ทุกวัน
• 77% จะใช้ทั้งมือถือ และดูทีวีไปพร้อมๆ กัน
• 62% ของกลุ่มสำรวจ เคยโพสต์วิดีโอลงใน Social Media และ 27% บอกว่า จะโพสต์วิดีโอทุกๆ สัปดาห์ และ 12% จะโพสต์วิดีโอทุกวัน
• 84% ใช้ Social Media เพื่อความบันเทิง
• 82% ใช้ Social Media เพื่อค้นหาอะไรใหม่ๆ และเรื่องที่น่าสนใจ
• 76% ใช้ Social Media เพื่อสื่อสารกับคนอื่นๆ
• 77% จะใช้ Social Media ด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง ก่อนจะโพสต์อะไรสักอย่าง เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง และคนอื่นๆ

Culture-Creators-Infographic-Wildness

Source : Adweek , Wildness


  •  
  •  
  •  
  •  
  •