เขียนคำโฆษณาบน Social Network อย่างไรให้ดึงดูดผู้อ่าน

  • 15
  •  
  •  
  •  
  •  

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า Social Network แต่ละแพลตฟอร์มก็ดีข้อดี-ข้อเสียแตกต่างกันไป แต่หนึ่งสิ่งที่ทุกแพลตฟอร์มมีเหมือนกันคือ การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ อาทิ ข้อความ คำอธิบายที่เหมาะสม หรือ Call-to-Action ที่ดึงดูดให้คลิก และเข้าถึงผู้อ่านได้จริง

นี่จึงเป็นเหตุผลที่เราควรจะเรียนรู้การเขียน สำหรับสื่อแต่ละประเภท ถ้าคุณเคยอ่านบทความประเภทนี้มาแล้ว เราก็คงต้องพูดเหมือนเดิมอีกครั้งว่า คอนเทนต์ที่ดี ไม่ได้หมายความว่าจะเหมาะกับทุกแพลตฟอร์ม คุณต้องนำมาปรับรูปแบบให้เหมาะสม ตามไลฟ์สไตล์ของผู้อ่านในช่องทางนั้นๆ

ยกตัวอย่าง Instagram ที่ไม่เหมาะกับการโพสบทความยาวๆ เน้นการบอกเล่าเรื่องราวสั้นๆ และการอัปเดทภาพ

Vertical Response จึงได้ทำ Infographic ที่รวบรวมเคล็ดลับดีๆ ในการเขียน เพื่อนำไปใช้ใน Social Network ดังนี้

อีเมลที่เน้นขายสินค้า

• เสนอสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ ให้ข้อเสนอที่ล่อตาล่อใจ
• ต้องมีประสิทธิภาพ
• กระชับ ไม่เยิ่นเย้อ
• สร้างผลกระทบในวงกว้าง และทรงพลัง
• มีความชัดเจน
• แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น

สิ่งที่ขาดไม่ได้
• Call-to-Action
• ภาพที่น่าสนใจ

อีเมลแจ้งข่าวสาร

• ต้องดึงดูดใจ
• ชี้แจง หรือแจ้งให้ทราบ
• มีความสอดคล้องกับแบรนด์
• ให้ความรู้ หรือเรื่องที่ควรรู้
• ไม่ฮาร์ดเซลล์จนเกินไป
• สร้างผลกระทบในวงกว้าง และทรงพลัง

สิ่งที่ขาดไม่ได้
• การแบ่งสัดส่วนของเนื้อหา หรือจัดสรรพื้นที่ให้ลงตัว ไม่รกเกินไป
• ต้องมีประโยคสั้นๆ ที่ดึงดูดสายตา
• Call-to-Action

Blog

• เน้นการเล่าเรื่อง
• ต่องแสดงตัวตน หรือบุคลิกของผู้เขียน
• สร้างการมีส่วนร่วม
• ต้องมีความมั่นใจในตัวเอง มีความคิดในแบบของตัวเอง และยึดมั่นในความคิด

สิ่งที่ขาดไม่ได้
• ข้อมูลที่เชื่อถือได้ แหล่งที่มา
• คำพูดสั้นๆ ที่ดึงดูดผู้อ่าน
• ลิ้งก์ ที่จะเชื่อมโยงผู้อ่านไปยังบล็อกเก่าๆ
• คีย์เวิร์ด
• เปิดโอกาสให้ผู้อ่านถามคำถาม หรือข้อสงสัย

Facebook

• สั้น กระชับ
• ทำให้เกิดความอยาก “แชร์”
• แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
• ก่อให้เกิดบทสนทนา

สิ่งที่ขาดไม่ได้
• เปิดโอกาสให้ผู้อ่านถามคำถาม หรือข้อสงสัย
• ตั้งคำถามกับผู้อ่านบ้าง เช่น คุณชอบภาพนี้หรือไม่ เพราะอะไร
• ภาพ
• ลิ้งก์
• วิดีโอ
• ใช้ Emoticon บ้างเป็นครั้งคราว

Twitter

• น้อยกว่า 140 ตัวอักษร
• ต้องเป็นมิตร
• ต้องเป็นที่ดึงดูดใจ

สิ่งที่ขาดไม่ได้
• ลิ้งก์
• แฮชแท็ก
• Replies
• Retweets และ คำถาม

Instagram

• สั้น กระชับ
• สร้างคุณค่าให้เนื้อหา หรืออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น
• ใช้ #แฮชแท็ก
• Tag สถานที่

Pinterset

• สร้างคุณค่าให้เนื้อหา พร้อมข้อความอธิบายสิ่งต่างๆ
• เป็นดูมิตร และเข้าถึงง่าย
• เน้นการบรรยาย หรือพรรณนาให้ผู้อ่านเข้าใจ รวมถึงสร้างอารมณ์ต่างๆ ร่วมกัน

สิ่งที่ขาดไม่ได้
• Headline
• Call-to-Action

LinkedIn

•ภาพและข้อมูลต้องดึงดูดใจ
• มีความเป็นมืออาชีพ
• กระชับ สั้น รัดกุม

สิ่งที่ขาดไม่ได้
• ข้อมูลที่สามารถแชร์ไปยังคนอื่นๆ ได้ หรือข้อมูลที่อยากให้คนอื่นรู้
• คำถาม
• ลิ้งก์ที่เกี่ยวกับคุณ

Website

• ให้ข้อมูล ความรู้ แจ้งให้ทราบ หรือชี้แจง
• เน้นการเข้าถึงลูกค้า และสร้างโอกาสทางการขาย
• แสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจน
• มีความสอดคล้อง และอัปเดทอย่างสม่ำเสมอ

สิ่งที่ขาดไม่ได้

• จัดวางข้อมูลสำคัญให้อยู่บริเวณหน้าเว็บ เพื่อให้มองเห็นง่าย และไม่ต้องเลื่อน Scroll bar หา
• มีประโยชน์ และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ที่เข้ามา
• คีย์เวิร์ด
• ลิ้งก์
• Call-to-Action

VerticalResponse-Copywriting-Cheatsheet–Infographic-700

แหล่งที่มา


  • 15
  •  
  •  
  •  
  •