กิจกรรมการตลาดและการรับรู้โฆษณา ประเภทเครื่องดื่มเสริมเพื่อสุขภาพ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

มายด์แชร์ (Mindshare) และ มิลวาร์ด บราวน์ (Millward Brown) ได้สำรวจความความเห็นผู้บริโภคแบบออนไลน์เกี่ยวกับกิจกรรมการตลาดและการรับรู้โฆษณาของ 5 กลุ่มสินค้าและบริการ ซึ่งตราสินค้าต่างๆเหล่านี้จะทดสอบ ความชอบ, ความสนใจในการซื้อตรานั้นๆ, พฤติกรรมผู้บริโภค และ Advocacy level

โดยครั้งนี้เป็นช่วงระหว่าง 30 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2556  โดยใช้การสำรวจ ผ่าน Online Survey จากผู้บริโภค 300 คน ในกรุงเทพ เชียงใหม่และขอนแก่น คิดเป็นจังหวัดละ 100 คน โดยแบ่งเป็นชายและหญิงเท่าๆกัน

 

กิจกรรมการตลาดและการรับรู้โฆษณา ประเภทเครื่องดื่มเสริมเพื่อสุขภาพ

brand-recalled-health-jun-2013

brand-recalled-jun-jul-2013-4

จากผลสำรวจคาดว่าจากกิจกรรมทางการตลาดและโฆษณาชุดล่าสุดของ Brand’s Veta  ช่วยเพิ่มการนึกถึงของผู้บริโภคได้ค่อนข้างดี ตามมาด้วย Brand’s Essence of Chicken และ Peptein ตามลำดับ

นอกจากนี้กิจกรรมทางการตลาดของ Brand’s Veta ยังช่วยส่งเสริมให้ได้รับคะแนนความชอบและความสนใจในการซื้อจากผู้บริโภคสูงที่สุด

แต่สำหรับคะแนน Net promoter score Brand’s Veta ยังได้รับค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับ Brand’s Essence of chicken (ร้อยละ 11 กับ ร้อยละ 22)

 

 

อ่านต่อ..การทำสำรวจยังได้แยกเฉพาะเจาะจง กิจกรรมการตลาดและการรับรู้โฆษณาในแต่ละประเภทให้อีกด้วย

 

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
มายด์แชร์ (Mindshare) และ มิลวาร์ด บราวน์ (Millward Brown)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE