กิจกรรมการตลาดและการรับรู้โฆษณา ประเภทประกันชีวิต

  • 20
  •  
  •  
  •  
  •  

มายด์แชร์ (Mindshare) และ มิลวาร์ด บราวน์ (Millward Brown) ได้สำรวจความความเห็นผู้บริโภคแบบออนไลน์เกี่ยวกับกิจกรรมการตลาดและการรับรู้โฆษณาของ 5 กลุ่มสินค้าและบริการ ซึ่งตราสินค้าต่างๆเหล่านี้จะทดสอบ ความชอบ, ความสนใจในการซื้อตรานั้นๆ, พฤติกรรมผู้บริโภค และ Advocacy level

โดยครั้งนี้เป็นช่วงระหว่าง 30 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2556  โดยใช้การสำรวจ ผ่าน Online Survey จากผู้บริโภค 300 คน ในกรุงเทพ เชียงใหม่และขอนแก่น คิดเป็นจังหวัดละ 100 คน โดยแบ่งเป็นชายและหญิงเท่าๆกัน

 

กิจกรรมการตลาดและการรับรู้โฆษณา ประเภทประกันชีวิต

brand-recalled-insurance-jun-2013

brand-recalled-jun-jul-2013-6

ไทยประกันชีวิต, เมืองไทยประกันชีวิต และ AIA เป็น 3 อันดับแรก (ตามลำดับ) ที่ผู้บริโภคสามารถจดจำเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและโฆษณาได้

ไทยประกันชีวิต ได้รับคะแนนความชอบสูงสุดจากการโฆษณาล่าสุด แต่อย่างไรก็ตาม AIA ก็ได้รับคะแนนความสนใจในการซื้อ และ Net promoter score สูงกว่า ไทยประกันชีวิต

 

 

อ่านต่อ..การทำสำรวจยังได้แยกเฉพาะเจาะจง กิจกรรมการตลาดและการรับรู้โฆษณาในแต่ละประเภทให้อีกด้วย

 

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
มายด์แชร์ (Mindshare) และ มิลวาร์ด บราวน์ (Millward Brown)


  • 20
  •  
  •  
  •  
  •