แบรนด์ไทยจาก 5 กลุ่มสินค้าที่สร้างการรับรู้โฆษณาได้มากที่สุดในเดือน ก.ค. 2556

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มายด์แชร์ (Mindshare) และ มิลวาร์ด บราวน์ (Millward Brown) ได้สำรวจความความเห็นผู้บริโภคแบบออนไลน์เกี่ยวกับกิจกรรมการตลาดและการรับรู้โฆษณาของ 5 กลุ่มสินค้าและบริการ ซึ่งตราสินค้าต่างๆเหล่านี้จะทดสอบ ความชอบ, ความสนใจในการซื้อตรานั้นๆ, พฤติกรรมผู้บริโภค และ Advocacy level

 • 1.  รถยนต์ (Car/ Pick up/ SUV)
 • 2.  ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า (Cream/ Moisturizer/ Serum)
 • 3.  ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ/อินเตอร์เน็ทความเร็วสูง
 • 4.  โทรศัพท์มือถือ
 • 5.  ประกันชีวิต

โดยครั้งนี้เป็นการสำรวจแบบออนไลน์ในช่วง 1 – 10 สิงหาคม 2556 ซึ่งมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามถึง 300 คน จาก 3 จังหวัด คือ กรุงเทพ  เชียงใหม่ และขอนแก่น คิดเป็นจังหวัดละ 100 คน โดยแบ่งเป็นชายและหญิงเท่าๆกัน

สำหรับแบรนด์สินค้าที่ได้รับการจดจำจากโฆษณาและกิจกรรมการตลาดมากที่สุดจากกลุ่มสินค้าและบริการ 5 ประเภท คือ

brand-recalled-jul-2013-1

กิจกรรมการตลาดและการรับรู้โฆษณา ประเภทรถยนต์

อีกครั้งกับการสำรวจในกลุ่มรถยนต์ที่เคยสำรวจตั้งแต่รอบแรกของปีนี้ Toyota ยังคงเป็นยี่ห้อที่ผู้บริโภคนึกถึงกิจกรรมทางการตลาดและสื่อโฆษณามากที่สุด ทั้งนี้เป็นผลมาจากความแข็งแกร่งของตราสินค้าเป็นทุนเดิม ควบคู่กับการออกจำหน่าย New Vios โดยใช้ พรีเซ็นเตอร์คนใหม่ (เจมส์ จิรายุ) แต่อย่างไรก็ตาม Honda ก็ทำคะแนนได้ดีในด้านอื่นที่ทำการสำรวจ เช่น ความชอบ, ความสนใจในการซื้อสินค้า และ Net promoter score

Ford และ Chevrolet เป็นอีก 2 ยี่ห้อที่ผู้บริโภคนึกถึงกิจกรรมทางการตลาดและสื่อโฆษณาอย่างมีนัยสำคัญ (n>30) 2 ยี่ห้อนี้ได้รับคะแนนความชอบ และ ความสนใจในการซื้อสินค้าเท่ากับค่าเฉลี่ย แต่ Ford ได้รับคะแนน Net promoter score มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ Chevrolet (17%:12%)

 brand-recalled-jul-2013-auto

กิจกรรมการตลาดและการรับรู้โฆษณา ประเภทผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า

จากการสำรวจกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวในครั้งที่ 2 ของปีนี้ ผู้บริโภคนึกถึงกิจกรรมทางการตลาดและสื่อโฆษณา ของ Garnier มากกว่า Nivea เล็กน้อย Garnier Sakura White & Garnier Men Turbo light มีการตอบรับค่อนข้างดีในช่วงการสำรวจ ส่วน Nivea ก็มีการตอบรับที่ดีมากในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวทั้งชายและหญิง

คะแนนความชอบและความสนใจในการซื้อสินค้าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ อยู่ที่ประมาณ 8 จาก 10 คะแนน จากตราสินค้าทั้ง 5 ยี่ห้อ

Garnier, Olay และ Pond ได้รับคะแนน Net promoter score ที่เท่ากัน (18%) ตามมาด้วย L’Oreal และ Nivea

brand-recalled-jul-2013-facial-skincare

กิจกรรมการตลาดและการรับรู้โฆษณา ประเภทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ/อินเตอร์เน็ทความเร็วสูง

True Move ได้รับคะแนนจากผู้บริโภคในส่วนการนึกถึงกิจกรรมการตลาดและโฆษณามากที่สุด เพราะว่า True Move มีการโปรโมท 3G ใหม่ และ Wifi internet package อย่างไรก็ตาม True Move ได้รับคะแนนความชอบอยู่ในระดับเดียวกันกับ AIS และ DTAC สำหรับคะแนนความสนใจในการใช้บริการ True Move ได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

แม้ว่า DTAC จะได้รับการนึกถึงกิจกรรมทางการตลาดและโฆษณาในระดับที่ไม่มากนัก แต่ DTAC ก็ได้รับคะแนน Net promoter score มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่ายอื่น

brand-recalled-jul-2013-mobile-phone-network

กิจกรรมการตลาดและการรับรู้โฆษณา ประเภทโทรศัพท์มือถือ

จากการสำรวจต่อเนื่องจากรอบที่แล้ว Samsung ได้รับความนิยมในหลากหลายรุ่น เช่น Galaxy/Note II/Hero ซึ่งสะท้อนออกมาโดยคะแนนของการนึกถึงกิจกรรมทางการตลาดและโฆษณาที่ค่อนข้างสูง ตามมาด้วย iPhone และ Nokia

สำหรับ iPhone ซึ่งไม่ได้มีสื่อ ATL สนับสนุน แต่ผู้บริโคก็ให้คะแนนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง ด้วยคะแนนความสนใจในการซื้อสินค้าถึง 9 จาก 10 คะแนน และคะแนน Net promoter score ที่ 57%

brand-recalled-jul-2013-mobile-phone-handset

กิจกรรมการตลาดและการรับรู้โฆษณา ประเภทประกันชีวิต

จากการสำรวจต่อเนื่องจากรอบที่แล้ว เมืองไทยประกันชีวิตมีการนึกถึงกิจกรรมทางการตลาดและโฆษณามากที่สุด และ AIA ก็ยังคงเป็นที่ 3

แต่อย่างไรก็ตาม เมืองไทยประกันชีวิต ได้รับคะแนนความชอบ, คะแนนความสนใจในการใช้บริการและ คะแนน Net promoter score ต่ำลง ส่วนไทยประกันชีวิต และ AIA ทำได้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง AIA 

brand-recalled-jul-2013-life-insurance

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
มายด์แชร์ (Mindshare) และ มิลวาร์ด บราวน์ (Millward Brown)

mindshareworld-s


 •  
 •  
 •  
 •  
 •