103.58.148.118

Research

Ξ 2 comments

กิจกรรมการตลาดและการรับรู้โฆษณา ประเภทโทรศัพท์มือถือ

posted by  6,227 views

มายด์แชร์ (Mindshare) และ มิลวาร์ด บราวน์ (Millward Brown) ได้สำรวจความความเห็นผู้บริโภคแบบออนไลน์เกี่ยวกับกิจกรรมการตลาดและการรับรู้โฆษณาของ 5 กลุ่มสินค้าและบริการ ซึ่งตราสินค้าต่างๆเหล่านี้จะทดสอบ ความชอบ, ความสนใจในการซื้อตรานั้นๆ, พฤติกรรมผู้บริโภค และ Advocacy level

โดยครั้งนี้เป็นช่วงระหว่าง 30 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2556  โดยใช้การสำรวจ ผ่าน Online Survey จากผู้บริโภค 300 คน ในกรุงเทพ เชียงใหม่และขอนแก่น คิดเป็นจังหวัดละ 100 คน โดยแบ่งเป็นชายและหญิงเท่าๆกัน

 

กิจกรรมการตลาดและการรับรู้โฆษณา ประเภทโทรศัพท์มือถือ

brand-recalled-mobile-jun-2013

brand-recalled-jun-jul-2013-5

Samsung ได้รับความนิยมในหลากหลายรุ่น อาทิเช่น Galaxy/Note II/Hero ซึ่งอาจเป็นผลมาจากผู้บริโภคสามารถจดจำกิจกรรมทางการตลาดและโฆษณาได้ค่อนข้างมาก ในขณะที่ Lumia/Asha ของ Nokia ได้รับคะแนนความชอบและความสนใจในการซื้อสูงที่สุด

แต่สำหรับ iPhone ซึ่งไม่มีสื่อสนับสนุนที่มากมายหลากหลายนัก แต่ผู้บริโภคก็ยังนึกถึงเป็นอันดับที่ 2 อาจเป็นผลมาจาก มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับมาอย่างยาวนาน

Nokia ได้รับคะแนนความชอบและและความสนใจในการซื้อค่อนข้างมากถึง 9 จาก 10 คะแนน รวมถึง คะแนน Net promoter score ที่มีถึงร้อยละ 46 ซึ่งเป็นไปในทางตรงข้ามกับ Samsung ที่มีคะแนนต่ำกว่าทั้งความชอบ, ความสนใจในการซื้อ และ Net promoter score

 

 

อ่านต่อ..การทำสำรวจยังได้แยกเฉพาะเจาะจง กิจกรรมการตลาดและการรับรู้โฆษณาในแต่ละประเภทให้อีกด้วย

 

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
มายด์แชร์ (Mindshare) และ มิลวาร์ด บราวน์ (Millward Brown)

ติดตาม MarketingOops!
Marketing Oops! มี LINE OFFICIAL ACCOUNT แล้วนะ
ติดตามเรื่องราวดิจิทัลแบบอินเทรนด์ ได้ทุกวันผ่าน LINE ID @marketingoops

Contributor

User Name: Marketing Oops! Admin

FB Comments

Related Posts

2 Comments

Leave a Reply


+ six = 14

Recent Posts

Facebook