กิจกรรมการตลาดและการรับรู้โฆษณา ประเภทเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

มายด์แชร์ (Mindshare) และ มิลวาร์ด บราวน์ (Millward Brown) ได้สำรวจความความเห็นผู้บริโภคแบบออนไลน์เกี่ยวกับกิจกรรมการตลาดและการรับรู้โฆษณาของ 5 กลุ่มสินค้าและบริการ ซึ่งตราสินค้าต่างๆเหล่านี้จะทดสอบ ความชอบ, ความสนใจในการซื้อตรานั้นๆ, พฤติกรรมผู้บริโภค และ Advocacy level

โดยครั้งนี้เป็นช่วงระหว่าง 30 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2556  โดยใช้การสำรวจ ผ่าน Online Survey จากผู้บริโภค 300 คน ในกรุงเทพ เชียงใหม่และขอนแก่น คิดเป็นจังหวัดละ 100 คน โดยแบ่งเป็นชายและหญิงเท่าๆกัน

 

กิจกรรมการตลาดและการรับรู้โฆษณา ประเภทเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

brand-recalled-non-alcohol-jun-2013

brand-recalled-jun-jul-2013-2

เนื่องจากมีการใช้สื่อจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อย่างมหาศาล เราจึงจับตามองกลุ่มนี้ ทั้ง 3 รอบการสำรวจในปีนี้ ซึ่งผู้บริโภคนึกถึงกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงสื่อโฆษณาของ Ichitan มากที่สุด ถึงร้อยละ 60 ในทุกรอบการสำรวจ ตามมาด้วย Oishi (ร้อยละ 10)

ในขณะเดียวกันมีผู้บริโภคนึกถึงกิจกรรมทางการตลาดและสื่อโฆษณาของเครื่องดื่มยี่ห้ออื่นๆค่อนข้างน้อย (น้อยกว่า 30 คน) ดังนั้นเราจึงไม่สามารถประเมินความชอบและความสนใจในการซื้อสินค้า รวมไปถึง Net promoter score อีกด้วย

รอบนี้ Oishi ได้รับความชอบและความสนใจในการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น (> 8 จาก 10 คะแนน) แต่ก็ยังได้รับ Net promoter score ต่ำกว่า Ichitan

 

 

อ่านต่อ..การทำสำรวจยังได้แยกเฉพาะเจาะจง กิจกรรมการตลาดและการรับรู้โฆษณาในแต่ละประเภทให้อีกด้วย

 

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
มายด์แชร์ (Mindshare) และ มิลวาร์ด บราวน์ (Millward Brown)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •