‘Line-Youtube-Facebook’ ยึด Top 3 แบรนด์ขวัญใจ ‘หญิงไทย’ ปี 2562

  • 694
  •  
  •  
  •  
  •  

YouGov บริษัทสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เผยแบรนด์ที่ครองใจหญิงไทย ประจำปี 2562 โดย  ‘Line’ , ‘Youtube’ และ ‘Facebook’ ครองตำแหน่ง 3 อันดับแรก ขณะที่  ‘Mama’ เป็นแบรนด์ไทยเพียงแบรนด์เดียวที่ติดโผเข้ามาใน Top 10

การสำรวจนี้ ทาง YouGov ได้จัดขึ้นเป็นประจำ ภายใต้หัวข้อ แบรนด์ยอดนิยมของผู้หญิง ปี 2562 (Woman’s Choice Best Brand)ในกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิค จำนวน 13 ประเทศ ซึ่งครั้งนี้จัดทำขึ้นระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง  31 มกราคม 2562 โดยสำรวจความรู้สึกทั้ง ‘ด้านบวก’ และ ‘ด้านลบ’ ที่มีต่อแบรนด์

สำหรับสาวไทยนั้น แบรนด์ขวัญใจที่ครองใจ 10 อันดับแรกนั้น ใน Top 3 ล้วนเป็นโซเชียล มีเดียทั้งสิ้น  ได้แก่ อันดับ 1 Line ได้รับคะแนนไป 67.5 คะแนน , อันดับ 2 YouTube 67.2 คะแนน , อันดับ 3 Facebook  65.1 คะแนน ส่วนอันดับ 4 ได้แก่  7 eleven 60.0 คะแนน , อันดับ 5 Mama 55.1 คะแนน , อันดับ 6 Google 52.5 คะแนน , อันดับ 7 Lays 52.3 คะแนน , อันดับ 8 Vaseline 51.6 คะแนน , อันดับ 9 Lazada 51.5 คะแนน และอันดับ 10 KFC 51.5 คะแนน

นอกจากนี้ผลสำรวจดังกล่าว ยังได้รายงานถึงแบรนด์ที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกันระหว่างการสำรวจประจำปี 2561 กับ ปี 2562 ด้วย

 


  • 694
  •  
  •  
  •  
  •