“มายรัม ประเทศไทย” เสริมแกร่งผู้นำ Digital Marketing แต่งตั้ง เทวินทร์ ทัศนเจริญ นั่งตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการคนใหม่ เดินหน้าปั้นแบรนด์ลูกค้าและองค์กรสู่ End-to-End Digital Transformation สู่การเติบโตก้าวกระโดด

“ดีแทค” วาดแผนดิจิทัล ตั้งเป้าผู้ใช้งานดิจิทัลทะลุ 10 ล้านคนต่อเดือน เพิ่มยอดลูกค้าใหม่ผ่านดิจิทัล 5 เท่า สอดรับพันธกิจ “ดีทั่วดีถึง” ลดอุปสรรคในการเข้าถึงและมุ่งส่งเสริมการใช้การงานดิจิทัลเพื่อทุกคนทั่วไทย