103.58.148.118

Posts by Tag: CITIZENinfo»

Brand Move

พลิกโฉมการติดต่อราชการรูปแบบใหม่! CITIZENinfo เชื่อมโยงภาครัฐเข้าหาประชาชนอย่างแท้จริง
Feb 5, 2019 Ξ No Comments

พลิกโฉมการติดต่อราชการรูปแบบใหม่! CITIZENinfo เชื่อมโยงภาครัฐเข้าหาประชาชนอย่างแท้จริง

posted by

CITIZENinfo คือ แอปพลิเคชันสำหรับแนะนำข้อมูลให้ประชาชนทั่วไป สามารถเตรียมตัวก่อนไปใช้บริการจากภาครัฐด้วยตนเองก่อนง่ายๆ กรณีเกิดปัญหา บัตรประชาชนหาย, เปลี่ยนชื่อ-สกุล, การแจ้งเกิด-แจ้งตาย, ทำพินัยกรรม หรือการต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถ เป็นต้น

PR News

DGA นำทัพพันธมิตรโชว์ผลงานรัฐบาลดิจิทัล ในงาน Digital Government Summit 2019
Jan 24, 2019 Ξ No Comments

DGA นำทัพพันธมิตรโชว์ผลงานรัฐบาลดิจิทัล ในงาน Digital Government Summit 2019

posted by

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA นำทัพพันธมิตรโชว์ผลงานรัฐบาลดิจิทัล ในงานสัมมนา Digital Government Summit 2019 พร้อมเปิดตัว “คุณหลวง” ตัวแทนราชการยุคใหม่ชวนใช้แอปพลิเคชัน “CITIZENinfo” ช่วยอำนวยความสะดวกให้ติดต่อราชการได้ง่ายขึ้น พร้อมสานพลัง 19 กระทรวง

Recent Posts

Facebook