103.58.148.118

Posts by Tag: ecommerceiq»

eCommerce

กรณ์ จาติกวณิช ปลุกกระแส “ทำน้อยให้ได้มาก” เพื่อประเทศไทย 4.0
Nov 15, 2017 Ξ No Comments

กรณ์ จาติกวณิช ปลุกกระแส “ทำน้อยให้ได้มาก” เพื่อประเทศไทย 4.0

posted by

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย หลักสูตร The Leadership Ecommerce Accelerator Program (LEAP) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เข้าสู่โมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่หรือเป็นที่รู้จักกันว่า ‘ประเทศไทย 4.0’

Business case

ทำไมทุกคนถึงเข้าใจผิดเรื่องศักยภาพของอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Dec 26, 2016 Ξ No Comments

ทำไมทุกคนถึงเข้าใจผิดเรื่องศักยภาพของอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

posted by

ด้วยจำนวนประชากรกว่า 600 ล้านคน การขยายตัวของกลุ่มชนชั้นกลาง และอัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ถูกจับตามองว่าจะเป็นยุคตื่นทองแห่งต่อไปของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ การซื้อเข้ากิจการ Lazada ในประเทศไทยของ Alibaba มูลค่าหนึ่งพันล้านดอลล่าร์สหรัฐเมื่อต้นที่ผ่านมา นับเป็นการเข้าครอบครองธุรกิจในต่างแดนครั้งใหญ่ที่สุดของแจ็ค หม่า แม้ว่าจะมีการลงข่าวใหญ่โต หรือมีการลือกันต่างๆนานา ทว่าที่จริงแล้ว โอกาสสำหรับอีคอมเมิร์ซในเอชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีมากแค่ไหนกันแน่

Recent Posts

Facebook