103.58.148.118

Posts by Tag: INDIGO»

Brand Move

King Power ดันผลิตภัณฑ์ไทยสู่สากลผ่านคอลเลคชั่น INDIGO II ของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้
Nov 7, 2018 Ξ No Comments

King Power ดันผลิตภัณฑ์ไทยสู่สากลผ่านคอลเลคชั่น INDIGO II ของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้

posted by

เปิดตัวคอลเลกชันของที่ระลึกประจำสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ (Leicester City) ภายใต้ชื่อ INDIGO (อินดิโก้) ซึ่งเป็นการนำสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทยอวดโฉมในระดับสากล คอลเลกชันนี้ทำจากผ้าสีย้อมคราม ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชาวบ้านกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านนาขาม จังหวัดสกลนคร

PR News

คิง เพาเวอร์ เปิดตัวคอลเลกชั่นพิเศษ ‘INDIGO’ ของที่ระลึกสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ สินค้าผ้าสีย้อมครามโกอินเตอร์
May 7, 2018 Ξ No Comments

คิง เพาเวอร์ เปิดตัวคอลเลกชั่นพิเศษ ‘INDIGO’ ของที่ระลึกสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ สินค้าผ้าสีย้อมครามโกอินเตอร์

posted by

คิง เพาเวอร์ ภายใต้โครงการเพื่อสังคม อวดโฉมของที่ระลึกใหม่ล่าสุดประจำสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ ภายใต้ชื่อ INDIGO (อินดิโก้) ครั้งแรก! กับภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทยที่ได้ก้าวไกลสู่ระดับสากล โดยคอลเลกชั่นสุดพิเศษนี้ ทำจากผ้าสีย้อมครามผลิตจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

Recent Posts

Facebook