103.58.148.118

Posts by Tag: meefund»

Thai campaign

ล้ำไปอีกขั้น บาร์บีคิวพลาซ่าเรียกระดมทุนผ่านเทรนด์ใหม่ออนไลน์ “MEEFUND” สานต่อโปรเจค “BarBQ Fulfill”
Feb 11, 2016 Ξ No Comments

ล้ำไปอีกขั้น บาร์บีคิวพลาซ่าเรียกระดมทุนผ่านเทรนด์ใหม่ออนไลน์ “MEEFUND” สานต่อโปรเจค “BarBQ Fulfill”

posted by

หากจะกล่าวถึงแบรนด์ร้านอาหารที่มีวิธีการทำตลาดและสร้างแบรนด์ในรูปที่ล้ำหน้าและเซอร์ไพรส์ให้กับวงการอาหารเสมอ คงจะนึกถึงแบรนด์อื่นไปไม่ได้นอกจาก “บาร์บีคิวพลาซ่า” ล่าสุดเป็นโครงการ “รักษ์โลกผ่านชุดโต๊ะเรียนจากตะเกียบใช้แล้ว”

Startups

เพราะเงินทุนเป็นเรื่องสำคัญ Crowdfunding จึงเป็นอีกหัวใจสำคัญของ Startup
Feb 10, 2016 Ξ No Comments

เพราะเงินทุนเป็นเรื่องสำคัญ Crowdfunding จึงเป็นอีกหัวใจสำคัญของ Startup

posted by

MEEFUND เป็นเว็บ Crowdfunding ล่าสุดที่จับมือกับตลาดหลักทรัพย์ Mai ได้อย่างน่าสนใจ เพราะตลาด mai คือตลาดสำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็กที่ต้องการเข้ากระจายหุ้น แต่ก่อนจะเข้ากระจายหุ้นได้ ก็ต้องมีขนาดของบริษัทและรายได้ที่มากพอ ดังนั้น MEEFUND ในฐานะ เว็บ Crowdfunding จึงเข้ามาช่วยบรรดานักสร้างสรรค์ผลงานให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

Recent Posts

Facebook