จีนก้าวล้ำนำเทคโนโลยีไปอีกขั้น หลังสนับสนุนให้มีการใช้โดรนในภาคขนส่ง

  • 962
  •  
  •  
  •  
  •  

Drone-01

อย่างที่ทราบกันว่า จีนเป็นต้นทางของเทคโนโลยีหลายๆ อย่างของโลกใบนี้ จนอาจเรียกประเทศจีนให้กลายเป็น Techno-Land ดินแดนแห่งเทคโนโลยี โดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน (Drone) ที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีทั้ง DJI (Da-Jiang Innovations Science and Technology) และ “อี้หัง” (eHANG) ผู้ผลิตโดรนที่สามารถให้คนเข้าไปนั่งได้ ซึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการจัดระบบนำมาใช้ในการขนส่งผู้โดยสารระยะทางสั้นๆ ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นั่นทำให้รัฐบาลจีนเล็งเห็นถึงอนาคตการใช้โดรนในระดับโลกที่มีโอกาสเติบโต รัฐบาลจีนนำโดย กระทรวงคมนาคมของจีน จึงได้สนับสนุนด้วยการวางแผนในการพัฒนาเทคโนโลยีโดรน รวมไปถึงการร่างมาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวกับโดรน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 เรื่องใหญ่ของภาคขนส่งในจีน รองจากเรื่องของ เรือขับเคลื่อนเองอัตโนมัติ (Self-Steering Boats) และ ระบบขนส่งทางรางแบบอัตโนมัติ (Automatic Rail Transit)  

Drone-03

แผนการพัฒนาภาคการขนส่งในประเทศจีน เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของประเทศที่กำหนดไว้ในการประชุมใหญ่แห่งชาติของ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Communist Party of China- CPC) ครั้งที่ 19 เมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี 2560 ซึ่งประเทศจีนมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำโลกในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพในการขนส่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยีระหว่างประเทศ

Drone-02

ไม่แน่ว่าอนาคคตการเดินทางในประเทศจีนอาจแตกต่างไปจากที่จินตนาการไว้ในปัจจุบัน และอาจจะเรียกได้ว่าเป็นชาติเดียวในโลกที่ให้ความสำคัญกับการขนส่งผู้โดยสารด้วยโดรน แต่ยังไม่เป็นที่เปิดเผยว่าจะเริ่มมีการทดลองใช้งานหรือเริ่มใช้งานโดรนในภาคขนส่งจริงเมื่อไหร่ หากการสนับสนุนของรัฐบาลจีนเป็นผลสำเร็จ รูปแบบการขนส่งทั้งสินค้าและผู้โดยสารจะต้องพลิกโฉมแบบสุดขั้วอย่างแน่นอน

 

Source: ChinaDaily


  • 962
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา