เอเจนซี่ไทย คว้า 9 รางวัล สาขา Outdoor BBDO คว้า Gold แรกของไทย

  • 33
  •  
  •  
  •  
  •  

Outdoor ถือเป็นสาขาที่มีผลงานไทยที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในตอนนี้ ถึง 9 รางวัลจาก 4 เอเจนซี่โฆษณาของไทย ได้แก่ BBDO & Proxmity Thailand, Grey Thailand, nudeJEH และ Ogilvy & Mather และเป็น Gold Lion แรกที่ทาง BBDO & Proximity นำกลับไทย

Gold Lion แรกของไทย สาขา Outdoor โดย BBDO & Proximity Thailand Bangkok

B05_035-01652-ALEX

Title:  ALEX
Advertiser:  Millimed Thailand
Product:   Throatsil
Entrant/Agency:  BBDO Proximity Thailand Bankgok
Country:   Thailand

B05_036-01653-RAMSAY

Title:  RAMSAY
Advertiser:  Millimed Thailand
Product:   Throatsil
Entrant/Agency:  BBDO Proximity Thailand Bankgok
Country:   Thailand

B05_037-01654-TYLER

Title:  TYLER
Advertiser:  Millimed Thailand
Product:   Throatsil
Entrant/Agency:  BBDO Proximity Thailand Bankgok
Country:   Thailand

 

อีกหนึ่งรางวัลของ BBDO Proximity Thailand Bankgok กับรางวัล Silver Lion สาขา Outdoor

A18_053-01553-BEACH-s

Title:  BEACH
Advertiser:  Thai AirAsia
Product:   Thai Air Asia Domestic Campaign
Entrant/Agency:  BBDO Proximity Thailand Bankgok
Country:   Thailand

A18_054-01554-MOUNTAIN-s

Title:  MOUNTAIN
Advertiser:  Thai AirAsia
Product:   Thai Air Asia Domestic Campaign
Entrant/Agency:  BBDO Proximity Thailand Bankgok
Country:   Thailand

 

nudeJEH ก็ได้รางวัล Bronze Lion สาขา Outdoor ให้กับแบรนด์ Ferrero Asia

A01_044-02363-BE-PREPARED

Title:  BE PREPARED
Advertiser:  Ferrero Asia
Product:   TIC TAC
Entrant/Agency:  nudeJEH Bangkok/Grey Thailand
Country:   Thailand

 

Ogilvy & Mather รับอีก 3 รางวัล Bronze Lion สาขา Outdoor

B17_222-04931-STRAWBERRY-CAKE

Title:  STRAWBERRY CAKE
Advertiser:  Diabetes Association of Thailand Under the Patronage of Her Royal Highness Princess Mahachakir Sirindhorn
Product:   Diabetes Association of Thailand Under the Patronage of Her Royal Highness Princess Mahachakir Sirindhorn
Entrant/Agency:  Ogilvy & Mather Bangkok
Country:   Thailand

B17_223-04932-VANILLA-CAKE

Title:  VANILLA CAKE
Advertiser:  Diabetes Association of Thailand Under the Patronage of Her Royal Highness Princess Mahachakir Sirindhorn
Product:   Diabetes Association of Thailand Under the Patronage of Her Royal Highness Princess Mahachakir Sirindhorn
Entrant/Agency:  Ogilvy & Mather Bangkok
Country:   Thailand

B17_224-04933-CHOCOLATE-BROWNIE

Title:  CHOCOLATE BROWNIE
Advertiser:  Diabetes Association of Thailand Under the Patronage of Her Royal Highness Princess Mahachakir Sirindhorn
Product:   Diabetes Association of Thailand Under the Patronage of Her Royal Highness Princess Mahachakir Sirindhorn
Entrant/Agency:  Ogilvy & Mather Bangkok
Country:   Thailand


  • 33
  •  
  •  
  •  
  •  
Tukko Nathida
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MarketingOops.com กับความตั้งใจในการนำเสนอเนื้อหาที่ทันเหตุการณ์ และเกิดประโยชน์ ให้สามารถนำเนื้อหาความรู้ และ Insight ไปต่อยอดกับอนาคตของธุรกิจ และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี ครีเอทีฟ การตลาด โฆษณา และสตาร์ทอัพ