ประกาศแล้ว! รางวัล ZOCIAL AWARDS สุดยอดโซเชียลของประเทศไทย ปี 2016

  • 35
  •  
  •  
  •  
  •  

สดๆร้อนๆจากเวทีประกาศสุดยอดรางวัลสำหรับคนออนไลน์จากทุกสาขากับงาน THAILAND ZOCIAL AWARDS 2016 ที่จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่แบรนด์และองค์กรคุณภาพที่โดดเด่น ประสบความสำเร็จบนโซเชียลมีเดียและโลกออนไลน์ ซึ่งใช้เกณฑ์มาตรฐาจากระบบ “Zocial Metric” มาเป็นเกณฑ์กลางในการชี้วัดคุณภาพและความสำเร็จของแบรนด์และองค์กร

จากข้อมูลจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศไทยจำนวน 68 ล้านคน มีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตที่เป็น Active Users จำนวน 38 ล้านคน (55.84% จากประชากรโดยรวม) ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับผู้ใช้ Social Media เช่นกัน

จากการวัดอัตราการ Talk (ข้อความ) ที่อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์หรือโซเชียลตลอดทั้งปี 2015 จะอยู่ที่ 2,600 ล้านข้อความ เฉลี่ยออกมาเป็นเดือนอยู่ที่ 217 ล้านข้อความต่อเดือน  นั่นเท่ากับอัตราการเติบโตของ Social Talk ที่เพิ่มขึ้น 80% เมื่อเทียบกับ 2 ปีที่ผ่านมา

ตัวเลขนี้สะท้อนกลับไปกระตุ้นให้คนทำธุรกิจในทุกระดับและทุกภาคส่วน ให้ต้องหันมามองและเริ่มโฟกัสอย่างจริงจังกับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่บนออนไลน์

xThailandZocialAwards2016-1.jpg.pagespeed.ic.VzvnfW7Ca8

สำหรับงาน THAILAND ZOCIAL AWARDS 2016 ถูกจัดขึ้นโดยโดยการร่วมมือของ บริษัท โธธ โซเชียล จำกัด ( Thoth Zocial) และผู้เชี่ยวชสญจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากวงการดิจิทัลเมืองไทย โดยมุ่งหวังที่จะร่วมมือกันผลักดันให้ธุรกิจในเมืองไทยสร้างสรรค์ผลงานและความสำเร็จบนโลกดิจิทัล นำไปสู่เป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการด้านข้อมูลออนไลน์และโซเชียลมีเดียในระดับภูมิภาคในอนาคต

 

รางวัล The Best Zocial Award (8 รางวัล)

1.   The Best Customer Service on Social Media

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) | คุณเถกิง ออศิริวิชัยเวทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารช่องทางธุรกิจดิจิทัล

2.   The Best Online Crisis Management

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) | คุณสาธินี ศรีรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส, ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

3.   The Best Social Media Campaign

Knorr | คุณเสาวรัตน์  โอภาสยานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร และดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง

4.   The Best Social Media Campaign

มายด์แชร์ (ประเทศไทย) | คุณชลฤทัย ทวิธารานนท์, Digital Strategy Director

Showroom111 | คุณนิรมล ธัญยาธีรพงษ์ (ตัวแทน)

ชูใจ กะ กัลยาณมิตร | คุณกิตติ ไชยพร (ตัวแทน)

5.   The Best Branded Content on Social Media

Officemate บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)  | คุณวิลาวรรณ ฤกษ์เกรียงไกร  กรรมการผู้จัดการใหญ่

6.   The Best Branded Content on Social Media

Ogilvy | คุณฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์  Group Account Director, Ogilvy

7.   The Best Social Media Viral Campaign

GreyNJ | Kanaporn Hutcheson, Managing Director, GreyNJ

8.   The Best Social Media Viral Campaign

Bar•B•Q Plaza – “The Waiter’s Mom” | Boonyanuch Boonbumrungsub, Exercutive Vice President, Bar•B•Q Plaza 

13235003_794545730647363_597003426_o

 

รางวัล Top Zocial Award (7 รางวัล)

Top Brand on Social Media by Category 

*ใช้ระบบ Social Metric เป็นมาตรวัดในการตัดสิน

1.   IT & Digital

Sumsung mobile | คุณเชิญขวัญ ธเนศานนท์, Digital Marketing

2.   Real Estate

Sansiri | คุณสมัชชา พรหมศิริ, ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร และระบบฐานข้อมูลการตลาด

3.   Retail Food

Starbuck | คุณวนรัจน์ หิรัญรินรัตน์, Digital & Loyalty Manager

4.   Automobile

Ford | คุณศรุต อิงคะวัต, ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

5.   Persoanal Care & Cosmetic

Sunsilk| คุณวิชพร คณะพงษา, Sunsilk Marketing Manager – บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

6.   Bank & Finance

SCB | คุณจันทร์เพ็ญ จันทนา, ผู้อำนวยการ, ผู้บริหารสาย Integrated Digital Marketing Management ภาพลักษณ์องค์กรและการตลาด

7.   Beverage

Ichitan |  คุณธนพันธุ์ คงนันทะ, รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม Ichitan

 

รางวัล The Most Popular Brand Awards (6 รางวัล)

1.   The Most Fastest Response Brand on Pantip

AIS | คุณณพลเดช กิจชาญไพบูลย์, Assistant Vice President – Digital Channel Contact Center AIS

2.   The Most Popular Brand on Youtube

Sumsung mobile | คุณณกุล พรพิริยะกุลชัย, Digital Marketing

3.   The Most Popular Brand on LINE

ปตท | คุณนุชยา จันทรุเบกษา, ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

4.  The Most Popular Brand on Facebook 

Ichitan |  คุณธนพันธุ์ คงนันทะ, รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม Ichitan

5.  The Most Popular Brand on Instagram

Bobbi Brown | คุณสราพร อัศวเวทวุฒิ, ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์เครื่องสำอาง บ๊อบบี้ บราวน์

6.  The Most Popular Brand on Twitter

AP_Thai | คุณรัฐพล เตชะเลิศสิริมงคล, Online Marketing Manager – AP_Thai

13235052_794547873980482_992125841_o

 

เกณฑ์การตัดสินจากทางคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน

1.    Work: ผลลัพธ์ที่ได้จากผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้น เช่น ยอดขายเพิ่มขึ้น , ลดเวลาการทำงานลง, การสร้างการรับรู้ และ KSFs (Key Success Factors)

2. Wow: ความคิดสร้างสรรค์ หรือ นวัตกรรมใหม่ๆ

3. Smart used of Media: กลยุทธ์การวางแผนสื่ออย่างชาญฉลาด หรือแผนงานที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้วงการสื่อสารการตลาด

 

Zocial Metric

ด้วยเป้าหมายที่จะสร้างบรรทัดฐานการวัดผลข้อมูลบนโลกออนไลน์อย่างเป็นระบบในประเทศไทย THOTH ZOCIAL จึงได้พัฒนามาตรวัดเพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพด้านกลยุทธ์ทางการตลาดของแบรนด์ต่างๆ บน Social Media ร่วมกับผู้เชียวชาญในวงการ โดยมี รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล หัวหน้าภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ ตัวแทนจากผู้เชี่ยวชาญสื่อดิจิทัลและการตลาดออนไลน์ มาเป็นที่ปรึกษาให้อีกด้วย โดย Zocial Metric ยังได้ทำการพัฒนาขึ้นในทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของ Social Media ในปัจจุบัน

Zocial Metric 2016

สำหรับในปีที่ผ่านมา Zocial Metric ให้ความสำคัญเน้นไปที่การสร้างสรรค์ Content ในรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับกลุ่มเป้าหมาย และการเติบโตอย่างต่อเนื่องในภาคออนไลน์ของแบรนด์ต่างๆ ด้วย จึงทำให้เกิดมาตรวัดที่ตอบโจทย์ด้วยมุมมองแบบ 4 มิติ ในช่องทาง Facebook, Instagram, Twitter และ Youtube

R Reach วัดปริมาณการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้ติดตาม
I Interaction วัดประสิทธิภาพหรือความสนใจต่อเนื้อหา
G Growth วัดประสิทธิภาพการเพิ่มขึ้นของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย
S Share วัดระดับการกระจายเนื้อหาผ่านปริมาณการแชร์บนโซเชียลมีเดีย

 

 

 


  • 35
  •  
  •  
  •  
  •