4 เรื่องที่ควรรู้ไว้ใน Digital Marketing ตอนนี้

  • 29
  •  
  •  
  •  
  •  

การทำ Digital Marketing ในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายดังเช่นในอดีตที่ผ่านมา ด้วยการที่ Digital กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของทุก ๆ คน และทุก ๆ คนก็ใช้งาน รวมทั้งทำการตลาดผ่าน Digital กัน ด้วยการแย่งความสนใจของผู้บริโภคที่มีอยู่อย่างจำกัดมา และการที่ Platform ทาง Digital หลาย ๆ Platform นั้นมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งเหล่านี้ทำให้การทำงานของคนที่ทำ Digital Marketing มีความยากขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอะไรที่ทำมาในแบบอดีตก็เริ่มไม่ได้ผลแล้วในทุก ๆ วันนี้

google-path-to-purchase-1

สิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง Digital Marketing ที่ยังสร้างความเข้าใจผิดจากนักการตลาดคือการที่มอง digital เป็นแค่เครื่องมือหนึ่ง หรือคนที่เพิ่งเข้ามาทำนั้นยังไม่รู้นั้นคือการที่ digital marketing นั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องมากมาย และต้องใช้หลากหลายศาสตร์มาผสมรวมกันเพื่อให้ได้ผลขึ้นมาในทาง digital marketing ซึ่งได้แก่ความรู้ทางธุรกิจ การตลาด การเข้าใจผู้บริโภค การเข้าใจเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่มในทุก ๆ วันและต้องเข้าใจว่าจะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างไรให้เหมาะสมกับงานตัวเองที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้

เพื่อที่จะสามารถทำการ Digital Marketing ในยุคนี้ได้และทำงานได้อย่างมามีประสิทธิภาพการรู้ทั้ง 4 ข้อนี้ไว้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำ Digital Marketing ใหม่ ๆ

1. Digital Marketing เป็นหลาย ๆ อย่างรวมกัน : หลาย ๆ คนมักจะคิดแบบการทำการตลาดในอดีตแบบ Above the line, Below the line หรือแบ่งเป็นฝ่ายต่าง ๆ เข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Marketing, Advertising, PR, Media, event และอื่น ๆ มากมาย แต่ในการทำ Digital Marketing นั้นหลาย ๆ อย่างมักไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจน เพราะหลาย ๆ ครั้งในการทำงานตั้งแต่การวางแผนมานั้นกลับกลายเป็นว่า การทำ Digital Marketing ให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องประกอบด้วยการใช้องค์ประกอบหลาย ๆ อย่างเพื่อให้ได้ซึ่งลูกค้ามา หรือให้ได้ตามเป้าหมายทางการตลาดที่วางไว้

Screen-Shot-2560-06-26-at-12.45.13-PM

ดังนั้นการเข้าใจในเรื่องสื่อแบบ 360 communication นั้นจะช่วยคุณอย่างมากในการทำงานทางด้าน Digital Marketing เพราะสามารถผสมผสานเครื่องมือหรือวิธีการต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ผลมากที่สุดเข้าด้วยกันในการทำการตลาดขึ้นมา ในหลาย ๆ ที่จึงรวมแผนกหลาย ๆ แผนกเข้ามาอยู่ในการตลาดเดียวกันตัวอย่างเช่นการควบรวมเอา PR เข้ามาอยู่ใน Marketing เป็นต้น

2. Digital Marketing ไม่ใช่แค่เรื่องบนหน้าจอ : ในความจริงแล้วยังมีความเข้าใจผิดอย่างมากในการทำ Digital Marketing อยู่ว่าเป็นการทำงานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือ แต่เอาเข้าจริง ๆ แล้วกระบวนการ Digital นั้นเกี่ยวข้องไปถึงการทำกิจกรรมอื่น ๆ บนสถานที่จริงต่าง ๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น จอ LCD ข้างถนน หรือการทำ On ground marketing ที่ต้องใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าช่วย ซึ่งด้วยเหตุนี้เช่นกัน การทำ Digital Marketing จึงต้องคิดให้มากกว่า Social Media หรือเว็บไซต์

นอกจากนี้แล้ว Digital Marketing จะได้ผลสูงที่สุดก็ต่อเมื่อมีพลังของสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ผสมผสานเพิ่มเข้ามาอีกด้วย เช่นสื่อ Traditional ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ เมื่อเอามาผสมผสานกับการทำ Digital แล้วปรากฏว่าให้ผลที่ดียิ่งขึ้นอย่างมาก มากกว่าการทำสื่อใด สื่อหนึ่งเดียว ๆ ออกไป

3. Digital Marketing ยังเป็นเรื่องคน : สิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจกับการทำ Digital นั้นไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยี หรือเครื่องมือที่ใช้ทำงานแต่เป็นความเข้าใจในมนุษย์ หรือคนที่กำลังสื่อสารด้วย ด้วยความที่ในอดีตนั้นไม่มีช่องทางในการที่ให้ผู้บริโภคโต้ตอบกลับมา เพราะทำผ่านสื่อที่สื่อสารทางเดียว และการสื่อสารกลับมักจะเป็นช่องทางร้องเรียนต่าง ๆ หรือช่องทางตามสาขา หรือกิจกรรมในที่ต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้ทำให้คนอื่นเห็น แต่ด้วยช่องทาง Digital ปัจจุบันทำให้คนนั้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทันที

Viral-Marketing-770x433

ด้วยเหตุนี้การทำ Digital Marketing ยังเป็นความเข้าใจในเรื่องคนนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก เพราะไม่ใช่แค่คุณสื่อสารทางเดียว แต่เป็นการที่คุณสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับคนปลายทางด้วย นอกจากนี้ยังต้องมีกิจกรรมระหว่างคุณกับผู้รับสารหลาย ๆ อย่างเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดเป็นความสัมพันธ์ต่าง ๆ ขึ้นมาด้วยกัน

4. จ่ายเงิน ไม่งั้นไม่มีตัวตน : ความเข้าใจผิดนี้มีกันเยอะว่า digital นั้นไม่ต้องเสียเงินในการทำ หรือใช้ค่าใช้จ่ายไม่เยอะเท่ากับการทำ Traditional Marketing แต่เอาเข้าจริง ๆ แล้ว การทำ Digital Marketing นั้นใช้เงินแทบไม่ต่างอะไรจากการทำ Traditional Marketing เลย ไม่ว่าจะเป็นการทำ Clip, Content, Influencer หรืออื่น ๆ นอกจากนี้ยังต้องจ่ายค่าโฆษณาต่าง ๆ เพื่อให้ตัวคุณนั้นมีตัวตนในสายตาผู้บริโภคอีกด้วย

ทั้งนี้ด้วยการที่เวลาผู้บริโภคมีอย่างจำกัด แต่เนื้อหานั้นมีมากมายอย่างอนันต์ การสร้าง Digital อะไรขึ้นมาก็ตามแล้วไม่ได้ทำโปรโมท ย่อมเป็นไปได้ยากอย่างมากที่จะทำให้ผู้บริโภคเห็นชิ้นงานนั้นได้หรือทำให้เกิดการจดจำจากการเห็นซ้ำได้ การซื้อโฆษณาหรือพื้นที่เพื่อโปรโมทมีความจำเป็นอย่างมาก ที่จะทำให้เนื้องานนั้นปรากฏและแสดงอยู่ในสายตาผู้บริโภคได้ ขึ้นมา


  • 29
  •  
  •  
  •  
  •  
Avatar
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ