ผลของ Branded Content Policy ต่อนักการตลาดคืออะไร

  • 229
  •  
  •  
  •  
  •  

สอง สาม วันมานี้ เราจะได้เห็น Content ต่าง ๆ เกี่ยวกับ นโยบายของ Facebook ที่ออกมาสู่ Branded Content ว่าขอกำหนดอย่างไรบ้าง ซึ่งทำให้นักการตลาดและคนที่ทำการตลาดผ่าน Facebook นั้นตื่นตระหนกกันอย่างมาก และคิดว่าข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกนำมาใช้กับตัวเองด้วย แต่แท้จริงแล้ว FFacebook Policy ในเรื่อง Branded Content นี้ทำมาเพื่ออะไร และนักการตลาดจะได้ผลกระทบแบบไหนกัน

Screen Shot 2561-02-19 at 08.25.13

ก่อนอื่นต้องเข้าใจเรื่อง Branded Content ก่อนว่าคืออะไร

Branded Content นั้นเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งใน Facebook ที่ออกมาเพื่อให้คนที่เป็น Content Creator ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Media, KOL, Influencers, Publisher  หรืออื่น ๆ ที่ประกอบอาชีพโดยการทำเนื้อหาออกมานั้น สามารถใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการการทำงานร่วมกับแบรนด์และเอเจนซี่ได้ และทำให้การทำงานระหว่าง แบรนด์และเอเจนซี่ กับ Media, KOL, Influencers, Publisher  หรืออื่น ๆ นั้นมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ซึ่งจริง ๆ แล้วประเทศไทยเองอาจจะรู้สึกว่า แล้วทำไมต้องใช้เครื่องมือนี้ด้วย ทำแบบปกติไม่ได้เหรอ แบบที่แบรนด์ให้เอเจนซี่ หรือแบรนด์เองติดต่อตรงกับทางเพจ หรือ สื่อ หรือ Influencer  และ Content Creator ต่าง ๆ ให้เอาคลิปไปลง หรือทำคลิปมาโปรโมท พูดถึง Campaign ต่าง ๆ ที่กำลังทำได้ไหม แล้วแบรนด์หรือเอเจนซี่ ก็ขอเข้าไปเป็น Admin แบบ Advertiser เพื่อลงโฆษณาใน Page นั้น ๆ ขึ้นมา หรือง่ายกว่านั้นก็คือมีการมอบเงินให้เพิ่มเติมเพื่อให้ คนเหล่านั้นไป Boost Content ที่เราต้องการแทน

Screen Shot 2561-02-19 at 08.27.45

คำตอบคือไม่ได้แล้วในต่างประเทศในการทำแบบนี้ เพราะในต่างประเทศนั้นมีกฏหมายที่ห้ามการรับเงินหรือสิ่งตอบแทนมา แล้วมาทำการโปรโมทหรือโพสโดยไม่ได้แจ้งอะไรกับผู้บริโภคโดยทั่วไป ซึ่งการโพสเฉย ๆ โดยไม่มีการบอกว่าได้มาอย่างไรหรือใครให้มาจะเข้าข่ายการทำการหลอกลวงผู้บริโภคให้เข้าใจผิดได้ในการชักจูงมาใช้สินค้าของเหล่า Influencer และ Publisher ต่าง ๆ ทำให้ Influencer และ Publisher เหล่านี้เวลาจะโพสอะไรที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ต้องประกาศมาเลยว่า ได้รับเงินค่าจ้าง หรือได้รับการสนับสนุนอะไรไปก็ตามเพื่อไม่ให้ผิดกฏหมายไป ด้วยเหตุนี้การกระทำแบบในประเทศไทยที่เกณฑ์คนทั่วไปมาบอกว่าใช้สินค้า ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ หรือการใช้ Influencer แล้วไปบอกว่าเนียน ๆ ว่าใช้งานสินค้าและบริการนั้นมา ใช้ไม่ได้ในต่างประเทศ และเช่นกันกฏเกณฑ์ในต่างประเทศเองนั้นก็ใช้ไม่ได้ในประเทศไทยเช่นกัน

ที่มา https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/press-releases/ftc-publishes-final-guides-governing-endorsements-testimonials/091005revisedendorsementguides.pdf
ที่มา https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/press-releases/ftc-publishes-final-guides-governing-endorsements-testimonials/091005revisedendorsementguides.pdf

แล้วผลที่เกิดขึ้นของ Branded Content ที่เปลี่ยนไปสำหรับนักการตลาดคืออะไร ในระดับที่ถูกต้องแล้วสำหรับ Media และ Publisher หรือ KOLs, Influencer นั้นคือ แบรนด์ หรือ เอเจนซี่นั้นจะต้องร่วมมือในการทำงานกับ Media และ Publisher หรือ KOLs, Influencer นั้นให้ดี หรือทำงานต่าง ๆ ให้โปร่งใสมากยิ่งขึ้นไปอีก ต้องมีการระมัดระวังว่าคุณกำลังจะไม่ทำการหลอกลวงหรือทำให้คนที่ดู Content นั้นเข้าใจผิดว่าคุณนั้นสนับสนุนสินค้านั้นโดยไม่มีการหาผลประโยชน์ แต่แท้จริงแล้ว คุณกำลังหาผลประโยชน์ออกมา (บ้านเราเห็นได้ชัด ในเว็บบอร์ดที่จริง ๆ แล้ว เป็น Sponsored Review [SR] แต่มาเนียนบอก Consumer Review [CR] นั้นเอง ซึ่งแบบนี้ผิดกฏหมายในเมืองนอกทันที)

FTC Issues Expanded Guidelines
FTC Issues Expanded Guidelines

ซึ่งการใช้ Branded Content Tools นั้นมีข้อดีสำหรับการทำงานนี้ต่อผู้บริโภคแล้ว กับ Content Creator และ Brand หรือ Agency เอง ก็มีความโปร่งใสเช่นกัน เพราะสามารถเห็นการทำงานของ Content Creator พร้อม ๆ กับการลงเงินในการ Boost และโปรโมทโพสนั้นได้ทันทีว่าจะบริหารจัดการอย่างไรขึ้นมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ รวมทั้งการทำงานร่วมกับ Content Creators นี้ยังสามารถทำให้สร้าง Content ที่ตรงกับความเป็นตัวตนของ Content Creators นั้นด้วย

BrandedContentLadyGagaIntel

ในระดับแบบประเทศไทยเองนั้นเอง ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Branded Content Tools นั้นก็แทบไม่มีผลอะไรในการที่จะทำตามหรือไม่ตามข้อกำหนดดังกล่าวเลย เพราะข้อกำหนดนี้ยังไม่ได้รวมในส่วน Page หรือคนทำอื่น ๆ โดยทั่วไปที่ไม่ได้ใช้เครื่องมือนี้ ทำให้ยังมีช่องว่างอยู่ที่จะใช้งานในรูปแบบเดิมอยู่ไม่ว่าจะเป็นการซื้อโพสหรือการบอกให้ช่วยโปรโมท Content ต่างๆ ขึ้นไป ซึ่งจะผิดจริยธรรมและความถูกต้องไหมนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปแทน ทั้งนี้เพียงแต่การทำงานที่ควรจะโปร่งใสเหมือนการใช้ Branded Content Tools กลับต้องมาคลุมเครือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่อาจจะได้ไม่ตรงใจกันของทั้ง Content Creators กับ Brand หรือ Agency  จนถึงการบริหารความโปร่งใสของการใช้เงินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผ่าน Page ของ Content Creators นั้นเอง

ทั้งนี้โดยสรุปแล้ว การเปลี่ยนแปลงของนโยบายนี้ต่อการทำ Branded Content นั้นแทบไม่มีผลอะไรเลยถ้าคุณไม่ได้อยู่ในระบบการใช้ Branded Content Tools แต่ถ้าคุณได้เข้าไปอยู่ในระบบนี้แล้ว การทำงานร่วมกันและการสร้างความโปร่งใสออกมานั้นคือทางออกที่ดีที่สุดในตอนนี้


  • 229
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ