10 ทักษะที่คนเป็น Digital Marketer ควรมีอยู่ในตัวเอง

 • 838
 •  
 •  
 •  
 •  

คราวก่อนหน้าผมได้มาเล่าถึงทักษะที่คนอยากจะเป็น Social Media Manager นั้นจำเป็นต้องมีหรืออย่างน้อยต้องมีติดตัวไว้ เพื่อทำงานบริหารจัดการ Social Media ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ตรงกับความต้องการ มาวันนี้ผมจะเอาทักษะที่จำเป็นสำหรับอีกตำแหน่งหนึ่งที่กำลังมีความต้องการในตอนนี้เลยเช่นกัน นั้นคือคนทำ Digital Marketing.

ภาพจาก sorianomedia.com
ภาพจาก sorianomedia.com

อาชีพของ Digital Marketer นั้นเหมือนวาทยากรที่ต้องคุมผู้เล่นเครื่องดนตรีหลากหลายที่มีแนวทางของตัวเอง เสียงของตัวเอง แต่สุดท้ายแล้วสอดผสานกลายเป็นเนื้อเพลงดนตรีที่ไพเราะได้ คนทำ Digital Marketing ก็เช่นกันที่ต้องคุมการทำงานของสื่อออนไลน์ และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ให้สามารถทำงานในรูปแบบของตัวเองได้มีประสิทธิภาพมาที่สุด สอดผสานรวมกันไปสู่เป้าหมายเดียวกัน หรือยิ่งไปกว่านั้นผสานกับ Traditional Marketing ต่าง ๆ ได้อย่างแนบเนียน ทั้งนี้คนทำ Digital Marketing จะมีความรู้หรือความสามารถที่ครอบคลุม Social Media ขึ้นมา และเข้าใจใน digital channel อย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ยังต้องมีทักษะการแก้ปัญหาหารวางแผน และการให้ลำดับแผนการได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้คนทำ Digital Marketing นั้นจะต้องจับกระแสหรือรู้ทันการเปลี่ยนแปลงได้ไว เพื่อสามารถวางแผนปรับตัวหรือแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ ซึ่งคนทำ Digital Marketer นั้นควรจะมีทักษะ 10 ข้อนี้คือ

 1. Strategic & Tactics Planning : นักการตลาดนั้นต้องวางแผนและวางกลยุทธ์กับยุทธวิธีที่จะทำการตลาดให้ดีได้ เช่นเดียวกันเมื่อมาอยู่ในสนามดิจิทัลก็ต้องวางแผนได้เช่นกัน โดยการวางแผนนั้นจะต้องคิดว่าจะใช้กลยุทธ์อะไรในการสื่อสาร จะสื่อสารกับใครบ้าง ใช้ช่องทางไหนและแต่ละช่องทางจะทำงานอย่างไร เพื่อให้ได้สิ่งใดออกมา ทั้งนี้คนทำ Digital Marketing ต้องมีพื้นฐานในการวางแผนและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 2. Data Analysis : นักการตลาดที่ดีต้องรู้จักใช้ข้อมูลอย่างฉลาด เช่นเดียวกันในการตลาดดิจิทัลที่สามารถเก็บข้อมูลผ่านเครื่องมือที่มากมายทั้งฟรีและไม่ฟรีนั้น การใช้ข้อมูลที่ได้มาและแปลผลนั้นได้อย่างถูกต้อง เพื่อที่จะสามารถใช้ผลนั้นเพื่อทำงานในการงางแผนให้ได้มีประสิทธิภาพหรือนำทางทีมให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
 3. Digital Advertising : แน่นอนนักการตลาดนั้นต้องรู้จักการใช้สื่อต่าง ๆ ว่าแต่ละสื่อทำหน้าที่อะไร จะใช้แบบไหนและจะซื้อยังไง ในการตลาดดิจิทัลก็เช่นกันคนทำ Digital Marketing นั้นต้องรู้จักสื่อต่าง ๆ ว่ามีรูปแบบไหน จะใช้งานยังไงให้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเข้าใจในการทำงานของสื่อโฆษณาออนไลน์แต่ละประเภทพด้วยว่าแต่ละอันมันทำหน้าที่อย่างไร และจะสามารถปรับแต่งให้มันทำงานได้ดีที่สุดอย่างไรต่อไป
 4. Email Marketing : นักการตลาดดิจิทัลหลาย ๆ คนมักมองข้ามการทำการตลาดผ่านอีเมล์ไป แต่ในความจริงแล้วอีเมล์นั้นเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากถ้าใช้ได้อย่างถูกวิธีและใส่ใจในการใช้งานเครื่องมือนี้ เครื่องมืออีเมล์นั้นเปรียบได้กับตู้ไปรษณีย์ที่เราสามารถส่งข่าวหรือโปรโมชั่นต่าง ๆ ให้สมาชิกได้ ซึ่งการที่คนให้อีเมล์มานั้นแสดงว่ามีความต้องการบางอย่างกับแบรนด์ และแบรนด์ควรตอบสนองบางอย่างนั้นให้ตรงมากกว่าส่งอีเมล์สแปมไป
 5. Search Engine Marketing : การตลาดดิจิทัลยุคแรก ๆ คือการทำ SEM ซึ่งเป็นพฤติกรรมของผู้ใช้ดิจิทัลที่มีอะไรก็ต้องทำการค้นหาผ่านเครื่องมือค้นหาต่าง ๆ คนทำหน้าที่เป็น Digital Marketer นั้นควรมีความเข้าใจในการทำงานของ Search Engine และเรียนรู้ว่าจะทำอย่างไรให้แบรนด์ของเรานั้นติดเข้าไปใน Search Engine ด้วยไม่ว่าจะเป็นการทำ SEO หรือการซื้อ PPC ก็ตาม
 6. Tools & Platform : นักการตลาดที่ดีย่อมเข้าใจเครื่องมือและมีเครื่องมือที่คอยอำนวยความสะดวกหลากหลาย เช่นเดียวกันในการทำการตลาดดิจิทัลนั้น นักการตลาดต้องรู้จักใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการทำงานหรือรู้จัก Platform ต่าง ๆ ว่าทำงานอย่างไร เพื่อจะสามารถนำเครื่องมือหรือ Platform เหล่านี้มาต่อยอดในการทำงานต่าง ๆ ได้ หรือสร้างเป็นฐานข้อมูลในการทำงานได้ต่อไป
 7. Social Media Marketing : อย่างที่ได้กล่าวไปว่าดิจิทัลนั้นครอบคลุมหลาย ๆ อย่าง ทำให้คนทำ Digital Marketing นั้นต้องมีความรู้ในการทำงานของ Social Media ต่าง ๆ ด้วยว่าทำงานอย่างไร และจะใช้งานเหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร หรือจะเลือกใช้งาน Social Media ไหนเพราะอะไร ทั้งนี้คนทำ Digital Marketing ต้องวางแผนการทำงานของ Social Media เหล่านี้ได้ด้วย
 8. Content Marketing : สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้การตลาดนั้นสำเร็จผลได้คือการสื่อสาร และการสื่อสารนั้นจำเป็นต้องเข้าใจว่าจะสื่อสารเนื้อหาอะไร บริบทอะไร กับใคร ที่ไหน และอย่างไร ทำให้การทำ Content Marketing นั้นต้องเป็นทักษะหนึ่งที่คนทำ Digital Marketing ต้องมีในการรู้ว่าเนื้อหาแบบไหนจะได้ผลหรือไม่ได้ผล หรือต้องใช้เนื้อหานั้นในรูปแบบไหน จะปรับแต่งเนื้อหาอย่างไรอีกด้วย รวมทั้งการเข้าใจว่าจะทเนื้อหานั้นให้กลายเป็นไวรัลนั้นได้อย่างไรอีกด้วย
 9. Mobile Marketing : แน่นอนในยุคนี้คือยุคแห่ง Mobile และกิจกรรมบนมือถือนั้นแซงหน้าเครื่องมืออื่น ๆ ไปมากมาย นักการตลาดที่ทำ Digital Marketing ต้องเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคบนมือถือ และเข้าใจว่าดิจิทัลบนมือถือนั้นทำงานอย่างไร เช่นการเข้าใจในหลักการ Thumb Stopping หรือ Responsive Design ต่าง ๆ โดยส่วนสำคัญคือโลกมันเปลี่ยนเร็ว นักการตลาดก็ต้องมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนให้ทันอีกด้วย
 10. Visual and Viral Marketing : สุดท้ายคือทักษะที่เข้าใจว่าภาพ หรือวิดีโอแบบไหนที่จะได้ผลบนดิจิทัล เพราะคนนั้นจะมีโฟกัสสายตาที่รูปหรือวิดีโอก่อนเนื้อหาบรรยาน เพราะฉะนั้นคนทำ Digital Marketing ต้องเรียนรู้พฤติกรรมว่าวิดีโอหรือภาพแบบไหน ที่คนจะสนใจ และสามารถเข้าถึงอารมณ์แล้วทำให้เกิดการแชร์ต่อไป ทักษะนี้เป็นวิทยาศาสตร์ที่บวกกับความเป็นศิลป์เข้าไป เพราะต้องเข้าใจในพฤติกรรมคนในดิจิทัลบวกกับความคิดสร้างสรรค์เข้าไป

ทั้งนี้นี่คือพื้นฐานทักษะคร่าว ๆ ของคนทำ Digital Marketing ที่ควรต้องมีเพื่อทำให้การทำงาน Digital Marketing นั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ ใครยังไม่มีทักษะไหน ก็ยังไม่สายที่จะเรียนรู้ในทักษะนั้นนะครับ


 • 838
 •  
 •  
 •  
 •  
Avatar
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ