9 ทักษะด้านงานที่คนทำ Digital Marketing ควรมีในการทำงานปี 2019

  • 2.3K
  •  
  •  
  •  
  •  

เข้าสู่ปี 2019 ในเดือนที่ 2 กันแล้ว ซึ่งนักการตลาดคงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายในการทำ Digital Marketing ที่ผ่านมา เพราะด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยี และการพัฒนาด้านสังคม ที่รวดเร็วอย่างมาก ทำให้นักการตลาดต้องมีการหาความรู้เพิ่มอยู่เสมอ จากในอดีตที่เครื่องมือมีไม่กี่อย่าง มาในตอนนี้นักการตลาดนั้นมีเครื่องมือให้เลือกใช้งานมากกว่า 6,800 เครื่องมือ ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2017-2018 แล้วโตกว่า 27% เลยทีเดียว แถมอัตราการโตนี้จะโตมากขึ้นเรื่อย ๆ

tool

จากสิ่งที่นักการตลาดต้องรู้ และทำเป็นในอดีต มาในตอนนี้การทำ Digital Marketing ก็มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากมาย และต้องการความรู้ใหม่ ๆ ในการที่จะทำ Digital Marketing ให้ได้ผลขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นด้านการวิเคราะห์ข้อมูล จนถึง การทำ Decentralise Data หรือ AI ทั้งหมดนี้ต้องการความรู้ใหม่ ๆ ที่จะมาต่อยอดสู่การทำ Digital Marketing ในปี 2019 นี้ขึ้นมา ทั้งนี้นี่คือ 9 ทักษะที่นักการตลาดจำเป็นต้องมีในปี 2019 นี้เพื่อทำ Digital Marketing ของตัวเองให้เหนือกว่าคู่แข่ง

1. Analytics

IDC นั้นทำนายว่าในปี 2025 นั้นจะมี Data ที่เกิดขึ้นทั่วโลกกว่า 163 Zettabytes ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 10 เท่าจากปี 2017 ด้วยการเติบโตของเรื่อง Data นี้ทำให้คนทำ Digital Marketing ในปี 2019 นี้ต้องมีความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นประโยชนืต่อการทำงานในที่จะทำให้งานดิจิทัลตัวเองนั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น

2. Project management

ด้วยการที่วงการต่างถูก Disrupt ไปอย่างมาก ทำให้การทำงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรจะกลายเป็นลักษณะ Project based ทำให้นักการตลาดที่ทำงานด้านดิจิทัลนี้ต้องมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ Project ต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือการทำงานด้านดิจิมัลไม่ว่าจะเป็น Wrike, Trello, Basecamp, Liquid Planner, Pivotal Tracker นอกจากนี้ยังต้องเข้าใจกระบวนการทำงานใหม่ ๆ อย่าง Agile และ Scrum อีกด้วย

cats-hilight

3. Video Content

แน่นอนว่าตอนนี้เป็นยุคที่ใคร ๆ ก็บริโภค Video Content กันทั้งนั้นทำให้นักการตลาดในปี 2019 นี้ต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำ Content ประเภท Video อย่างมาก และรู้ด้วยว่าวิดีโอแบบไหนจะลงไปในสื่อไหนแล้วจะอยู่รอด หรือทำให้เกิดความชอบของคนดูขึ้นมาได้

4. AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์

ปัญญาประดิษฐ์นี้คือคำที่กำลังฮิตกันในปลายปี 2018 แต่ในปี 2019 นี้ AI จะเข้ามาแทรกการทำงานต่าง ๆ ของนักการตลาดอยู่ทุกอย่าง สิ่งที่นักการตลาดต้องทำงานให้เป็นคือการเข้าใจว่า AI ทำงานอย่างไร และจะสามารถทำงานร่วมหรือหา AI ต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร เพราะไม่งั้นงานที่คุณทำอาจจะถูก AI แย่งไปแน่นอน

Digital-Ecosystem-2019-640x360

5. UX/UI

ประสบการณ์ของผู้บริโภคและการทำให้ทุกคนเข้าถึงการใช้งานต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ โดยไม่ว่าผู้บริโภคจะเป็นใครนั้นจะกลายเป็นเรื่องสำคัญขึ้นมา เพราะด้วยการที่เครื่องมือต่าง ๆ ต้องทำให้ผู้บริโภคมีประสบการณ์ที่ดี ใช้งานง่าย จะทำให้ผู้บริโภคใช้งานมากขึ้น ทำให้นักการตลาดตอนนี้ต้องมีความเข้าใจเรื่อง UX/UI และการทำ Accessibility ต่าง ๆ ได้อย่างดีอีกด้วย

6. Social Media Marketing

Social Media ก็ยังมีความสำคัญอยู่ แต่เปลี่ยนรูปแบบและเครื่องมือจากในอดีตไป ทำให้นักการตลาดต้องเรียนรู้ในเครื่องมือ Social Media ใหม่ ๆ ว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไรในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย หรือจะหาเครื่องมือที่ช่วยในการทำงาน Social Media ต่าง ๆ อย่างไรให้ดีขึ้น โดยเฉพาะการสร้าง community ของตัวเองจาก social media platform ต่าง ๆ ขึ้นมา

meeting-talking-listening-skills1

7. Content Strategy

สิ่งที่นักการตลาดต้องเป็นได้แล้วในตอนนี้คือการวางแผนกลยุทธ์ทางการทำ content ต่าง ๆ ขึ้นมาว่า content ที่ตัวเองทำนั้นจะตอบวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้อย่าวงไร และจะสามารถสร้างการตลาดพร้อม ๆ กับให้คุณค่าของผู้บริโภคได้อย่างไรขึ้นมา ทั้งนี้นักการตลาดในตอนนี้ควรเข้าใจและสามารถวางแผนไปจนถึงวัดผลการทำงานของ Content ได้เองแล้ว

8. Paid Media

การทำ Digital Marketing ในตอนนี้ นอกจากการทำสิ่งที่เป็น Organic ต่าง ๆ ให้เกิดแล้ว การซื้อสื่อและบริหารจัดการสื่อต่าง ๆ ที่ซื้อไว้ให้ได้ผลตามที่วางแผนไว้นั้นก็เป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งของนักการตลาดในตอนนี้ที่จะต้องรู้ว่า ซื้อสื่ออย่างไรให้ได้ผล จะวางกลุ่มเป้าหมายอย่างไร และจะเทสสื่อที่ซื้ออย่างไรว่าได้ผลไม่ได้ผล

9. Voice & SEO

ในตอนนี้อุปกรณ์​สั่งงานด้วยเสียงกำลังมีการเติบโตอย่างมาก ทำให้นักการตลาดในตอนนี้ต้องเตรียมตัวเพื่ออนาคตที่อุปกรณ์สั่งงานด้วยเสียงต่าง ๆ นั้นมีการเข้ามาใช้ในประเทศไทย ว่าจะทำการตลาดผ่านอุปกรณ์นี้อย่างไร ซึ่งสำคัญที่การทำ SEO ต่าง ๆ นั้นเอง ซึ่งนักการตลาดต้องเรียนรู้วิธีการทำ SEO ใหม่ ๆ ที่จะทำให้อุปกรณ์พวกนี้แนะนำสินค้าและบริการของนักการตลาดอีกด้วย


  • 2.3K
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ
CLOSE
CLOSE