สูตรของการสร้างการตลาดให้โต

  • 37
  •  
  •  
  •  
  •  

การทำการเติบโตทางการตลาดนั้นเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างมากสำหรับนักการตลาด ซึ่งด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในตอนนี้ที่ผู้บริโภคเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี ประกอบกับการที่เทคโนโลยีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวัน พร้อมกับการที่ตลาดนั้นมีความอิ่มตัวในสินค้าที่เริ่มมีความไม่แตกต่างกันแล้ว ทำให้เป็นการยากอย่างมากที่นักการตลาดนั้นจะเติบโตด้วยวิธีเดิม ๆ เก่า ๆ ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น Mass Marketing หรือ Funnel Marketing แบบเดิม ๆ

ด้วยความเปลี่ยนแปลงมากมายเช่นนี้ ทำให้นักการตลาดต้องหาทางสร้างสูตรใหม่ ๆ ทางการตลาดนอกจากการวิธีการดั้งเดิมอย่างการตลาดแบบเดิมที่จะทำให้เสียทั้งเงินและเวลาอย่างมากกับผลลัพธ์ที่ไม่คุ้มแรงที่ลงไป ดังนั้นการมีวิธีที่จะทำให้เติบโตทางการตลาดใหม่ ๆ นั้นจึงเป็นทางรอดในตอนนี้ของนักการตลาดในตอนนี้ โดยที่นักการตลาดนั้นต้องลืมสิ่งที่เคยทำมา แล้วลองทำสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมาหรือเรียกได้ว่าทำ Growth hacking เพื่อ Growth Marketing ของตัวเอง ซึ่งวันนี้ผมมี 5 ข้อที่นักการตลาดในยุคนี้ต้องเรียนรู้ไว้ เพื่อที่จะสามารถทำการตลาดให้โตได้ในตอนนี้

Screen-Shot-2560-11-08-at-09.41.17

1. เรียนรู้ Consumer Journey แบบใหม่ : ในยุคเดิม ๆ นั้นนักการตลาดจะใช้วิธีคิดที่ Consumer. Journey นั้นเป็นแบบ Linear จาก Awareness จนยาวไปถึง Purchase แต่ในทุกวันนี้การเดินทางของผู้บริโภคนั้นไม่ได้มีความง่ายเหมือนในอดีตที่ผ่านมา แต่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและมีหลากหลายรูปแบบอย่างมาก ทั้งนี้ก็เพราะการเกิดขึ้นของสื่อ Digital ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Website จนถึง social media ที่มีในตอนนี้ที่ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคมีความซับซ้อนมากขึ้นในการจะซื้อสินค้าและบริการขึ้นมา

ดังนั้นนักการตลาดต้องเริ่มว่ากลยุทธ์ของตัวเองที่ต้องเข้าใจการเดินทางของผู้บริโภคของตัวเองและจะทำการเชื่อมต่อกับผู้บริโภคอย่างไร ซึ่งจากการวิจัยบริโภคพบว่าผู้บริโภคมี Action กว่า 125 Action จนถึงการซื้อของผู้บริโภค และผู้บริโภคต่างก็ต้องการประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ดีที่แบรนด์จะต้องมอบให้ใน 125 Action นี้ด้วย ดังนั้นแบรนด์ที่ล้มเหลวในการเชื่อมต่อกับผู้บริโภคใน Action เหล่านี้จะพลาดในการเข้าถึงผู้บริโภคและสูญเสียลูกค้าได้อย่างง่าย ๆ ทันที

SMART

2. Pro Active : ด้วยการตลาดในยุคนี้เต็มไปด้วยการแข็งขันที่สูงมาก นักการตลาดนั้นไม่สามารถรอให้ผู้บริโภคสนใจและเข้ามาหาแบรนด์ได้ต่อไป หรือนิ่งเฉยรอให้เกิดลูกค้าเองนั้นเอง ด้วยเหตุนี้การเข้าใน Consumer Journey ของตัวเอง แล้วเข้าไปติดต่อหรือกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค หรือจะเป็นการเข้าไปรู้ว่าปัญหาของผู้บริโภคคืออะไร แล้วนำเสนอทางแก้ไขให้นั้นมีความหมายอย่างมากในการตลาดในตอนนี้ ยิ่งในยุคนี้เป็นยุคที่ใช้ดิจิทัลเป็นหลักแล้วเป็นเรื่องที่ง่ายอย่างมาก

นักการตลาดต้องเริ่มหัดใช้เครื่องมือในการที่จะช่วยนักการตลาดในการย่นย่อการเข้าถึงผู้บริโภคของตัวเองขึ้นมา ซึ่งอาจจะใช้เครื่องมือง่าย ๆ จนถึงใช้เครื่องมือซัฐซ้อนอย่าง Machine Learning ในการเข้าไปหาผู้บริโภคที่ใช่ก่อนขึ้นมา

figure_4

3. อยู่นำหน้ากระแส :  Jeff Bezos ผู้ก่อตั้ง Amazon เคยบอกไว้ว่า “อย่าขี่คลื่นกระแส แต่ให้เป็นคนสร้างกระแสขึ้นมาเอง” ดังนั้นการที่คุณจะสามารถสร้างการเติบโตทางการตลาดไม่ใช่เป็นผู้ตามหรือรอให้กระแสต่าง ๆ มันเกิดขึ้นมา เพื่อที่จะทำการตลาดกับผู้บริโภคสิ่งที่จะทำให้คุณนั้นมีความน่าสนใจขึ้นมาได้คือการที่คุณต้องทำอะไรแตกต่างจากคนอื่นและสร้างกระแสขึ้นมานั้นเอง ซึ่งอาจจะเข้าหาผู้บริโภคได้ 3 ทางง่าย ๆ เช่นกัน ด้วยการใช้

3.1 Connnection Value : จากบทความใน Harvard Business Review ได้ระบุว่า ไม่ได้เกี่ยวว่าผู้บริโภคนั้นจะปฏิสัมพันธ์กับคุณกี่ครั้ง แต่อยู่ที่คุณภาพและความน่าเชื่อถือของปฏิสัมพันธ์นั้นขึ้นมา ซึ่งตัวเองย่างเช่น ผู้บริโภคอาจจะปฏิสัมพันธ์กับคุณเยอะมากแต่กลับกลายว่ามาเล่นกิจกรรม ซึ่งต่างจากผู้บริโภคที่เข้ามาให้ความเห็นสินค้าและบริการ จนถึงซื้อสินค้ากับคุณ

3.2 Automate marketing : การที่คุณที่จัดการความซับซ้อนของการเดินทางผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบริการได้นั้น คุณไม่สามารถทำเองได้เลยด้วยตัวคนเดียวหรือใช้วิธีการดั้งเดิม แต่คุณต้องเริ่มใช้เครื่องมือ automate marketing มาคอยบริหารจัดการการเดินทางผู้บริโภคเหล่านี้

3.3 AI :  อีก 2 ปีข้างหน้าจะเป็นปี 2020 ซึ่งมีการคาดการณ์ว่ากว่า 1/3 ของบริษัททั่วโลกนั้นจะเริ่มใช้ AI ในกระบวนการขายของบริษัทเอง เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทันที ทำให้นักการตลาดในตอนนี้นั้นต้องเริ่มเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับ AI และช่วย AI ตัดสินใจในกระบวนการที่ดีที่สุดออกมา เพราะ AI นั้นไม่ได้เข้าใจความซับซ้อนของมนุษย์ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่คุณในการที่จะช่วยเอาผลจาก AI มาทำการตลาดให้ดีขึ้น


  • 37
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ