103.58.148.118

Exclusive

Ξ Leave a comment

มารู้จัก TOFU, MOFU และ BOFU ใน Content Marketing กันเต๊อะ

posted by  3,082 views

การทำการตลาดนั้นสิ่งสำคัญคือการทำให้เกิดลูกค้าที่เข้ามา หรืออย่างน้อยก็สร้างความน่าสนใจต่อกลุ่มเป้าหมายจนทำให้เปลี่ยนมาเป็นลูกค้าด้วยวิธีการต่าง ๆ ขึ้นมาได้ ทั้งนี้การที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจจนสามารถเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าให้ได้ ซึ่งวิธีการอย่างหนึ่งที่นิยมในปัจจุบันที่ใช้เป็นเครื่องมือหลักควบคู่กับเครื่องมือการตลาดอื่น ๆ นั้นคือการทำ Content Marketing นั้นเอง แต่การทำ Content Marketing  นั้นไม่ได้เป็นแค่การทำ Content อย่างเดียว เพราะถ้าเข้าใจเรื่อง Sales Funnel แล้วสามารถเอามาประกอบการสร้าง Content Marketing ที่แข่งแกร่งได้เลยทีเดียว

the-conversion-funnel_5120f49360d3c

Sales Funnel นั้นยังคงเป็นหลักการที่ยังใช้ได้ดีในปัจจุบัน เพราะในที่สุดแล้วผู้บริโภคนั้นก็ยังต้องเกิดการรับรู้ของแบรนด์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ต้องทำการพิจารณาเปรียบเทียบเพื่อเลือกแบรนด์ และสุดท้ายก็ต้องมาปฏิสัมพันธ์จนซื้อและใช้สินค้าของแบรนด์ขึ้นมา ทั้งหมดนี้ในทางการทำการวางกลยุทธ์นั้น เราสามารถแบ่งได้เป็น TOFU (Top of the funnel), MOFU (Middle of the funnel) และ BOFU (Bottom of the funnel) ซึ่งสามารถเอาเรื่อง Content Marketing เข้าไปจับเพื่อตอบสนองช่วงแต่ละช่วงของลูกค้าขึ้นมาได้ขึ้นมา ซึ่งวันนี้เราจะมารู้จักทั้ง 3 Stage นี้และ Content ที่ควรทำในแต่ละ Stage ออกมา

the-components-of-the-inbound-funnel

TOFU หรือ “Top of the Funnel” ใน Stage TOFU นี้เป็นช่วงที่แรกของ Sales Funnel (Buyer Funnel) ที่ลูกค้านั้นจะเข้ามาทำความรู้จักแบรนด์ และเริ่มเข้ามาเจอแบรนด์ หรือเกิดการรับรู้แบรนด์ขึ้นมานั้นเอง กลุ่มเป้าหมายในช่วงนี้กำลังมีปัญหาและกำลังมองหาว่าจะแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างไร โดยไม่ได้นึกถึงวิธีการที่ต้องใช้ออกมา นักการตลาดต้องสามารถเข้าหากลุ่มเป้าหมายในช่วงนี้ได้ด้วยการทำข้อความทางการตลาดที่ถูกต้อง เพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมายที่กำลังมีปัญหาหันมาสนใจในตัวคุณนั้นเอง สิ่งสำคัญในขั้นนี้คืออย่าทำการขายของในทันทีเพราะจะทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกว่าคุณนั้นเอาแต่ขายสินค้าโดยไม่ได้อะไรให้เลย

ดังนั้นนักการตลาดในช่วงนี้ต้องให้ก่อนรับ โดยการให้คุณค่ากับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามา โดยรับฟังสิ่งที่เค้าต้องการแล้วนำเสนอทางแก้ไขปัญหาให้ต่อไป ซึ่ง Content ที่สามารถทำให้เกิด TOFU ที่ดีขึ้นาได้นั้นคือ Blogs/Expert Content, Videos, Infographics จนถึง Social Content ที่ระบุความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ ขึ้นมา

MOFU หรือ “Middle of the Funnel” ใน Stage MOFU นี้เป็น Stage ที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามานั้น เริ่มจะเปลี่ยนเป็น Potential Customer แล้ว และเริ่มรับรู้ว่าแบรนด์คุณมีสิ่งต่าง ๆ ที่นำเสนอที่ตรงกับความต้องการที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ หรือหลาย ๆ ครั้งคือสิ่งที่คุณมีตรงกับทางออกที่กลุ่มเป้าหมายนั้นต้องการอยู่ แต่กลุ่มเป้าหมายนั้นไม่รู้ ในช่วงนี้กลุ่มเป้าหมายนั้นกำลังรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบออกมา ว่าสินค้าและบริการแต่ละอันที่ตรงกับการแก้ปัญหาของตัวเองนั้นมีอะไรบ้าง และแตกต่างกันอย่างไร

ในช่วงนี้สิ่งที่คุณต้องทำคือการมอบข้อมูลในการเปรียบเทียบ หรือข้อดีของคุณที่อยู่เหนือคู่แข่งในตลาดออกไป เพื่อทำการ Nurture ให้เกิด hot lead ขึ้นมา ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ทำการ Educate potential customer ให้ได้มากที่สุดออกมา โดยสามารถทำ Content ประเภท Educate เข้าไปจับกลุ่มเป้าหมาย Content ที่เหมาะสมในช่วงนี้จะเป็น  e-books ที่ให้ข้อมูลเชิงลึก การทำ White papers และการทำ  Webminars  ที่ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในการทำให้ความอยากรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้นกระจ่างขึ้นมาได้

TOFU-Top-of-the-funnel-diagram

BOFU หรือ “Bottom of the Funnel” ใน Stage BOFU นี้คือ Stage ที่ Potential Customer จะกลายเป็นลูกค้าของนักการตลาดแล้ว ในขั้นนี้กลุ่มเป้าหมายได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ทำการเปรียบเทียบเรียบร้อย แต่กลับยังไม่พร้อมที่จะเลือกซื้อสินค้าของคุณ แม้ว่าคุณจะเข้าวินมาแน่นอน ในขั้นนี้นักการตลาดต้องสร้างการโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายนั้นตัดสินใจในการเลือกสินค้าคุณขึ้นมาให้ได้

ดังนั้นในขั้น BOFU นี้นักการตล่ดต้องมอบสิ่งที่สามารถชักจูงให้เกิดการตัดสินใจในการซื้อขึ้นมาได้ทันที ด้วยการให้ Demo Videos, การเปรียบเทียบฟีเจอร์คุณกับคู่แข่ง, Case study และการทำ Influencer โดยเฉพาะ ตัวจริงจากการใช้สินค้าของคุณจริง สิ่งเหล่านี้สามารถทำให้กลุ่มเป้าหมายนั้นเกิดการได้ลอง หรือเกิดการโน้มน้าวในการใช้งานได้ทันที ยิ่งการให้ Free Trial, Demo phase เข้าไปย่อมทำให้กลุ่มเป้าหมายติดใจจนอย่างเสียเงินที่จะใช้ต่อไปได้

09564766-6c1a-4704-b725-3257f691a776.jpg

ทั้งนี้การทำ Content Marketing โดยการทำ TOFU, MOFU และ BOFU เข้าไปวางแผน ย่อมทำให้การทำ Content Marketing ของตัวเองมีโครงสร้างทาง Content Strategy ที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น และรู้ด้วยว่าแต่ละขั้นต้องทำ Content แบบไหนเพื่อที่จะตอบความต้องการของผู้บริโภคได้ออกมา

 

ติดตาม MarketingOops!
Marketing Oops! มี LINE OFFICIAL ACCOUNT แล้วนะ
ติดตามเรื่องราวดิจิทัลแบบอินเทรนด์ ได้ทุกวันผ่าน LINE ID @marketingoops

Contributor

Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ

User Name: Molek

FB Comments

Related Posts

Leave a Reply


4 + = six

Recent Posts

Facebook