เมื่อทำ Content Marketing กันห่วย ก็เตรียมกับมือกับ Content Blocking

  • 587
  •  
  •  
  •  
  •  

เมื่อนักการตลาดทำ Online Banner ที่น่ารำคาญหรือทำ Online Banner โดยที่ไม่ได้สนใจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เนต ทำให้เกิดกลุ่มนักพัฒนาสร้างซอฟท์แวร์มาหยุดโฆษณาเหล่านี้ ซึ่งในงานสัมมนาด้านการตลาดที่ยุโรปที่ผ่านมา ก็มีการสำรวจนักการตลาดด้วยกันเองและก็พบข้อมูลที่น่าตกใจว่าแม้แต่นักการตลาดเองก็ใช้ซอฟท์แวร์ปิดกั้นโฆษณาเหล่านี้เช่นกัน แน่นอนคนทำโฆษณาเองยังไม่อยากจะดูโฆษณาแล้วใครกันที่อยากจะดู มาในยุคนี้ที่นักการตลาดนิยมทำเรื่อง  Content Marketing กันมากขึ้น ไม่มีใครที่ไม่ทำ และแน่นอนย่อมเกิดทั้งเนื้อหาที่มีคุณภาพและไร้คุณภาพออกมา โดยเฉพาะเนื้อหาที่กลายเป็นโฆษณามากกว่าที่จะมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ทำให้เริ่มผู้บริโภคต่างไม่สนใจเนื้อหาของแบรนด์ขึ้นมา และเกิด Content Blindness หรือการ Block Content แย่ ๆ จากระบบมากขึ้น

Screen Shot 2560-05-21 at 7.40.07 PM

ด้วยการที่ยุคนี้นักการตลาดทุกคนหันมาทำ  Content Marketing กันหมด และพยายามทำ Content ออกมาให้มาก โดยสนแต่ปริมาณ มากกว่าคุณภาพ สิ่งที่เกิดขึ้นคือมหาสมุทธของ Content  นี้ทำให้แต่ละแบรนด์นั้นยากที่จะแทรกตัวขึ้นมาอยู่แถวหน้าของคู่แข่งตัวเองได้ ยิ่งมี Content มากขึ้นเท่าไหร่สิ่งที่เกิดขึ้นยิ่งแย่ลง เพราะจากการวิจัยของ TrackMaven นั้นพบว่า Consumer Engagement กับแบรนด์นั้นมีแนวโน้มตกลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งตัวเลขบ่งบอกดังนี้ ในขณะที่แบรนด์นั้นทำ Content Marketing เพิ่มขึ้น 35% แต่ Engagement นั้นตกลงถึง 17%   ปัญหาที่ TrackMaven ค้นพบในเรื่องนี้คือปัญหาการที่พฤติกรรมการบริโภคเนื้อหานั้นเปลี่ยนไปและการที่ Social Network ทั้งหลายเป็นการจ่ายเงินเพื่อให้ Content นั้นเห็นมากขึ้น ซึ่งด้วยการมาของ 2 ปัจจัยนี้ทำให้งานของนักการตลาดนั้นเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก จากการสำรวจเมื่อปี 2015 ผู้บริโภคใช้เวลาบนมืถือมากกว่า 3 ชั่วโมงกับมือถือตัวเอง กิจกรรมกว่า 88% นั้นทำผ่าน application และ 12% ทำผ่าน Web Browser ของมือถือตัวเอง ในความหมายนี้ผู้บริโภคนั้นต่างติดมือถืออย่างมาก และ Mobile App กลายเป็นช่องทางหลักในการเชื่อมต่อสู่อินเทอร์เนตในยุคนี้ แต่ด้วยการที่ Social Network หรือ Mobile App เหล่านี้ต้องหารายได้ ซึ่งทำให้ต้องบังคับให้คนทำโฆษณาเพื่อเชื่อมกับผู้บริโภคผ่าน Platform เหล่านี้ต้องจ่ายเงินให้มากที่สุดให้ได้ขึ้นมา

Screen Shot 2560-05-21 at 7.44.37 PM

เมื่อเกิดเหตุการณืเช่นนี้ทำให้เนื้อหาที่ไม่ได้ดี หรือไม่ได้เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสนใจนั้นจะถูกปิดกั้นจากระบบ เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเห็นเนื้อหา จนกว่านักการตลาดจะลงเงินเพื่อซื้อโฆษณาเหล่านั้นเข้าไป ทำให้เกิดภาวะ content blocking แบบหนึ่ง และทำให้สารที่นักการตลาดต้องการสื่อสารนั้นไปไม่ถึงปลายทางที่ต้องการ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ นักการตลาดต้องเริ่มก้าวข้ามการเน้นปริมาณเนื้อหา และเริ่มทำเนื้อหาในเชิงคุณภาพมากขึ้นไปอีก

Screen Shot 2560-05-21 at 7.48.51 PM

1. นักการตลาดต้องเริ่มทำ platform-specific content marketing strategy โดยการตั้ง Objective และ Goal พร้อม Execute ที่ดีออกมาและต้องเค้นพลังของทีมงาน ความคิดสร้างสรรค์และการลงทุนมากขึ้นเพื่อให้เนื้อหานี้แสดงศักยภาพที่ดีออกมาให้ได้

2. หาความสมดุลให้เจอ ระหว่างการสร้างสรรค์ความสนุกกับแบรนด์ว่าจะอยู่ตรงไหน เพราะหลาย ๆ แบรนด์ไม่สามารถก้าวข้ามการขายของไปได้ ทำให้ Content ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ต่างอะไรจาก Advertorial เพราะฉะนั้นแบรนด์ต้องเริ่มคิดถึงคุณภาพ Content ที่ทำออกมา หลาย ๆ แบรนด์ยังไม่สามารถสร้างผลงานได้อย่าง Hollywood Studio นอกจากนี้นักการตลาดต้องทำ Content นั้นให้ถูกต้องในช่วงเวลาที่ถูกด้วย

3. .ให้สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ การใช้ข้อมูลเพื่อเข้าใจผู้บริโภคในยุคนี้นั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก ต้องเข้าใจให้มากกว่าเรื่อง Demographics, segmentation ซึ่งต้องเข้าใจไปในระดับพฤติกรรมหรือความคิดเชิงจิตวิทยาของผู้บริโภค เพื่อนำเสนอเนื้อหาให้ตรงกับสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการหรือมีความปรารถนาอยู่

4. สร้างเนื้อเรื่องที่ดีและการเล่าเรื่องที่ดี การมีเรื่องราวที่ดีนั้นกลายเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างให้เนื้อหานั้นดึงความสนใจจากผู้บริโภคมาได้ และทำให้ระบบไม่ปิดกั้นเนื้อหาที่มีคนนิยมดู หลาย ๆ แบรนด์ทำโฆษณาที่มีการเล่าเรื่องที่ดี เนื้อหาที่ดีในตอนนี้เป็นเนื้อหาที่เข้าถึงง่าย มีความจริงใจในการสื่อสาร และสร้างประสบการณ์และความทรงจำที่ดีขึ้นมาให้ได้ Content ที่ดีไม่ใช่แค่ Content ที่คนอยากดูเท่านั้น แต่เป็น Content ที่แชร์คุณค่าสิ่งต่าง ๆ ที่ทำให้คนดูนั้นส่งต่อไปได้

5. หยุดทำ Content ห่วยแล้วมาทำร้ายตัวเอง หลาย ๆ ครั้งนักการตลาดต้องทำ Content ออกมาหลายๆ  รูปแบบการไม่ใส่ใจหรือคิดจะทำตามกระแสเท่านั้น ทำให้ Content นั้น ๆ กลายเป็น Content แย่ ๆ ได้ ยิ่งคนทำ content แย่ ๆ เยอะ  คนก็ยิ่งไม่สนใจอีกตั้งหาก เพราะฉะนั้นนักการตลาดต้องหยุดทำ Content แบบนี้และช่วยสอดส่องแนะนำนักการตลาดด้วยกันให้หยุดทำ เพื่อไม่ให้อนาคตของการทำ Content Marketing จเกิด Content Blocking ขึ้นได้


  • 587
  •  
  •  
  •  
  •  
Avatar
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ