อย่าใช้ AI ในการสร้างบทความ ถ้าคุณยังไม่ได้รู้ข้อเสียเหล่านี้

 • 19
 •  
 •  
 •  
 •  

อย่าใช้ AI ในการสร้างบทความ ถ้าคุณยังไม่ได้รู้ข้อเสียเหล่านี้

ในตอนนี้นั้นนักการตลาดหลายคนมีความคิดในการทำ Data-driven และการใช้ AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการตลาดและคิดว่า AI นั้นคือทางการแก้ปัญหาที่เจอและจะทำงานให้เร็วขึ้นมาได้ เป็นส่วนหนึ่งในการทำกลยุทธ์ทางการตลาดในยุคนี้ นักการตลาดหลาย ๆ คนเริ่มมองหาการใช้ AI ในหลาย ๆ ส่วนไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า จนถึงตอนนี้ก็มีการโปรโมท AI ที่เข้ามาช่วยเขียน Content ให้แล้ว 

ในประเทศไทยเอง แม้ว่าภาษาไทยจะอยู่ในกลุ่มลำดับ tier-3 ในการพัฒนาโปรแกรมให้รองรับภาษาไทย ซึ่ง tier-3 นับว่าเป็นภาษาที่ยากที่สุดในโลกภาษาหนึ่งนั้น ก็เริ่มเห็นบริษัทหลาย ๆ บริษัทเริ่มโปรโมท AI ที่จะมาช่วยเขียน Content ให้กับนักการตลาด ซึ่งในต่างประเทศเองนั้นใช้ AI ในการสร้าง Content ต่าง ๆ มากมายแล้ว ไม่ว่าจะเป็น สำนักข่าว AP หรือแม้กระทั่งเอเจนซี่ R/GA ที่ใช้ AI รวบรวมข่าวและย่อยข่าวให้อ่านง่ายขึ้น 

จากการใช้งานทั่วโลกและเริ่มมาถึงไทยนั้น ดูเหมือน AI นั้นจะพร้อมใช้ในการเขียน Content ได้แล้ว แต่ในความเป็นจริง AI ยังห่างไกลในการที่จะมาช่วยเขียน Content ซึ่งมีเหตุผลที่เป็นข้อเสียดังนี้ 

  1. แม้ว่าค่าจ้าง AI จะถูกแสนถูก เมื่อเทียบกับการจ้าง Copy Writer มาเขียน Content แต่ในความเป็นจริงแล้ว AI ในตอนนี้ ยังไม่สามารถสู้มนุษย์ได้ในการแต่งข้อความต่าง ๆ ให้เข้ากับการค้นหาของมนุษย์ด้วยกัน ดูตัวอย่างในการค้นหาหลาย ๆ คำ ที่มีปริมาณมากมายในการค้นหา แต่การที่จะขึ้นหน้าแรกในตำแหน่งบน ๆ ได้นั้น AI ยังไม่สามารถทำได้ในการเขียน Content ที่เอาชนะมนุษย์ได้ในตอนนี้ นอกจากนี้ AI ยังไม่เข้าใจ UX ของมนุษย์ว่าจะทำอย่างไรให้เขียน Content ที่ตรงกับการค้นหาขึ้นมาได้ หรือสร้าง Content ให้มี Quality ที่ชนะมนุษย์ได้ขึ้นมา 
  2. AI ยังไม่สามารถเอา insight มนุษย์มาใช้งานได้ สิ่งหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือ การที่มนุษย์นั้นสามารถเรียนรู้และเข้าใจจิตใจคนดัวยกันได้ แต่ AI ในตอนนี้นั้นยังทำไม่ได้ ทำให้การใช้ AI ในการสร้าง Content นั้นยังไม่สามารถสร้าง Content ที่เจาะลึกถึง insight ในความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ขึ้นมา AI ยังไม่สามารถสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพที่มี insight ของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงที่เขียนลงไป การใส่ความเห็น หรือการแสดงความคิด ทัศนะคติต่าง ๆ ลงไป เพื่อให้ Content นั้นโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งอื่น ๆ สิ่งที่ AI ทำได้คือการสร้างเนื้อหาทั่ว ๆ ไปในตอนนี้ ดังนั้นหากใครจะทำ Content ที่มีคุณค่ามาก ๆ AI ที่จะมาช่วยในการเขียนตอนนี้ยังไม่เหมาะอย่างมาก 
  3. AI ยังสร้างขยะ Content เยอะ สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับคือ เมื่อ AI ยังไม่เก่งพอในการเรียนรู้จิตใจคน และยังเขียน content ที่ยังไม่ดีพอ ทำให้เกิด Content ที่ไร้คุณภาพออกมาจำนวนมาก มีแต่เพียง keyword หรือเนื้อหาที่มาผูกกัน ทำให้เนื้อหาที่ใส่ไม่ได้มีความแตกต่าง และไร้ซึ่งคุณค่าออกมา หรือไม่ได้เป็น Original Content ที่ผู้อ่านอยากอ่านขึ้นมา 
  4. AI จะทำงานได้ดี เมื่อมีมนุษย์ช่วย ในความเป็นจริงแล้ว AI นั้นยังมีข้อดีอยู่อย่างมากเมื่อใช้ถูกทาง คือการมาช่วยวิเคราะห์การเขียนของมนุษย์ให้เข้ากับ Algorithm ต่าง ๆ ที่ดักจับข้อความอยู่ในออนไลน์ สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ต้องทำคือการเอา insight คนมาสร้าง Content และให้ AI ช่วยในการ Optimised ข้อความต่าง ๆ ให้เข้ากับระบบของ Platform ต่าง ๆ ขึ้นมา ซึ่งนี้จะเป็นกลยุทธ์ที่ดีมากกว่าการใช้ AI เดียว ๆ เลย 

เพื่อที่จะให้ AI มาช่วยในการเขียน Content ได้ดีขึ้น นักการตลาดต้องมีข้อระวังในการทำงานกับ AI ดังนี้นั้นคือ 

  • ใช้ AI ในการเขียน Draft content เพื่อให้ทำงานให้รวดเร็วขึ้น หรือช่วยคนเขียนในการร่างเรื่องราว และให้ คนทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการ ในการตัดแต่งและปรับเนื้อหานั้นให้มีคุณภาพเหมาะกับการอ่านมากขึ้น 
  • ใช้ AI ในการสร้างโครงเรื่องต่าง ๆ และให้มนุษย์นั้นเอา insight และประสบการณ์ทัศนะคติตัวเองใส่ลงไป เรียกได้ว่าให้ AI ในการหาข้อมูลและคนในการเอาข้อมูลนั้นมาสร้างเรื่องราวให้ดูน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น เพราะด้วย AI อย่างเดียว บทความนั้นจะน่าเบื่ออย่างแน่นอน 
  • AI ไม่สามารถเข้าใจบริบทของมนุษย์ได้ หรือการใช้น้ำเสียงภาษาของคนในงานเขียนได้ ดังนั้น มนุษย์ต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้แทน 
  • ถ้าคุณทำงานเขียนยาว ๆ สิ่งที่ควรต้องระวังคือโครงสร้างงานเขียนของคุณนั้น อ่านแล้วดูเป็นมนุษย์หรือไม่ และมีประโยคที่ดูแล้วซ้ำไป ซ้ำมาหรือไม่ 

การใช้ AI ในงานนั้นเป็นหนทางในการทำงานที่สะดวก แต่ AI ในทุกวันนี้ยังไม่ใช่คำตอบในการทำการตลาดที่จะมาแทนมนุษย์ในทุกอย่าง ดังนั้นหากนักการตลาดคนใดที่จะใช้ AI ก็อย่าลืมว่าจะต้องมีคนที่คอยเช็คคุณภาพไว้ด้วย 


 • 19
 •  
 •  
 •  
 •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ