Ad Agency รับผลกระทบอย่างไรจากเศรษฐกิจปีนี้

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ธุรกิจ Advertising Agency (เอเยนซี โฆษณา) หนีไม่พ้นกับพิษเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น   โดยได้รับผลกระทบจากนโยบายการลดงบประมาณด้านการสื่อสารและโฆษณาของบริษัทข้ามชาติ กลุ่ม International Brand ตั้งแต่ต้นปีนี้ในอัตราลดลงประมาณ 25% เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ใช้ในปีก่อนหน้า  ส่งผลให้ Agency ที่เป็นเครือข่ายจากต่างประเทศ รับผิดชอบดูแลลูกค้าบริษัทข้ามชาติได้รับผลกระทบตามไปด้วย

agency

จากตัวเลขการใช้จ่ายงบโฆษณาไตรมาสแรกปีนี้ ที่ออกโดย Nielsen Media Research ประเทศไท อยู่ในสภาพติดลบ 2.46% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดย Mass Media ทุกสื่ออยู่ในสภาพติดลบจากผลสำรวจตัวเลขในเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา และมีการประเมินว่าปี 2552 เม็ดเงินโฆษณาจะอยู่ในสภาพติดลบไม่ต่ำกว่า 5% จากมูลค่า 8.9 หมื่นล้านปีในปี 2551

จากผลกระทบครั้งนี้ ทำให้ International Agency รายใหญ่เริ่มนำมาตรการรัดเข็มขัด ที่เคยใช้ในปี 2540 ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้งมาใช้ เริ่มจากการไม่รับบุคลากรเพิ่ม, ไม่รับบุคลากรทดแทนตำแหน่งที่ลาออก, ลดเงินเดือน 10% ในกลุ่มที่มีเงินเดือนเกิน 1 แสนบาท, งดโปรแกรมฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ, เปิดโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด  และมาตรการสุดท้ายเริ่มปลดพนักงาน   – แหล่งข่าวจากธุรกิจเอเยนซี

“ตั้งแต่ต้นปีนี้พบว่า Agency ใหญ่ๆ เริ่ม layoff พนักงานบ้างแล้ว บางแห่งมีการ layoff แล้วถึง 2 ครั้ง  เพราะแนวโน้มเศรษฐกิจไทยและโลก ยังมีปัจจัยลบรุมเร้าและไม่น่าจะฟื้นตัวได้ในปีนี้ Agency ต่างๆ จึงต้องลดต้นทุนให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลงในปีนี้” 

หลังวิกฤติต้มยำกุ้งปี 2540 ธุรกิจโฆษณาเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม   โดยแยกการทำงานเป็นงานสร้างสรรค์โฆษณา  CRM, Online Marketing  วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปีนี้ อาจจะกระทบงานด้านโฆษณา แต่ส่วนอื่นๆ ยังไม่ได้รับผลกระทบ   

ในปีนี้เครือข่าย Agency จากต่างประเทศรายใหญ่ เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด จากนโยบายการลดงบประมาณสื่อสารการตลาดและโฆษณาของลูกค้าอินเตอร์เนชั่นแนล  ขณะที่เอเยนซีเครือข่ายในเอเชีย  และ ครีเอทีฟ บูติค สัญชาติไทย จะปรับตัวได้ดีกว่า  เพราะมีลูกค้าต่างชาติไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าไทย ที่มีการสื่อสารการตลาดผ่านรูปแบบต่างๆ ซึ่งไม่เน้นเฉพาะการโฆษณาผ่านสื่อแมสเท่านั้น ทำให้ยังมีการใช้บริการ Agency ในรายขนาดเล็กและกลางอย่างต่อเนื่อง

Source: กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์


  •  
  •  
  •  
  •  
  •