140 ตัวอักษรอาจไม่พอ Twitter เริ่มทดสอบการทวิตข้อความด้วย 280 ตัวอักษรแล้ว

  • 148
  •  
  •  
  •  
  •  

more-chars-2.png.img.fullhd.medium-700

ใครที่เคยบอกว่า 140 ตัวอักษรไม่พอ ล่าสุด Twitter ได้ทดสอบให้ผู้ใช้ทวิตข้อความได้ 280 ตัวอักษรแล้ว โดยเริ่มสุ่มจากผู้ใช้บางกลุ่ม จากการประกาศในบล็อกของ Twitter เผยว่า การเพิ่มจำนวนตัวอักษรในครั้งนี้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ถ่ายทอดความเป็นตัวเอง และแสดงความคิดเห็นได้สะดวกขึ้น จากเดิมที่ต้องพิมพ์ไปลบไป หรือเปลี่ยนคำเพื่อให้พอดีกับ 140 ตัวอักษร รวมถึงภาษาของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน อาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกยุ่งยากกับการเลือกใช้คำ

จากการวิจัยของ Twitter ระบุว่า การทวิตด้วยภาษาญี่ปุ่น ส่วนใหญ่จะเฉลี่ยอยู่ที่ 15 ตัวอักษร มีเพียง 0.4% เท่านั้นที่ทวิตถึง 140 ตัวอักษร แตกต่างจากภาษาอังกฤษ เฉลี่ยการทวิตต่อครั้งอยู่ที่ 34 ตัวอักษร และมี 9% ที่ทวิตถึง 140 ตัวอักษร การเพิ่มจำนวนตัวอักษรเป็น 280 จะเป็นอีกหนึ่งตัวกระตุ้นที่ทำให้คนหันมาใช้ทวิตเตอร์มากขึ้น ทั้งนี้ ฟีเจอร์ดังกล่าว ยังไม่เปิดใช้อย่างเป็นทางการ แต่ยังอยู่ในขึ้นตอนทดสอบกับกลุ่มสำรวจอยู่

more-chars-1.png.img.fullhd.medium

more-chars-3.png.img.fullhd.medium-700

Source


  • 148
  •  
  •  
  •  
  •