Print Ad ของพิพิธภัณฑ์…ดูแล้วอยากเข้าไปชมทันที

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 Schusev State Museum of Architecture ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเฉพาะงานสถาปัตยกรรมอย่างเดียวที่แรกในรัสเซียและในโลก ภายในมีภาพและโมเดล 3 มิติของอาคารเก่าแก่มากมายที่สถาปนิกทุกคนย่อมสนใจที่จะศึกษา ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องโปรโมทพิพิธภัณฑ์ของตัวเองให้คนภายนอกได้รับรู้ 

 ทางทีมงานจึงร่วมงานกับเอเจนซี่ Saatchi & Saatchi Russia เพื่อจัดทำสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์และสื่อบิลบอร์ดนอกบ้านและตามรถไฟใต้ดิน เพื่อบอกเล่าที่ความน่าสนใจของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ทางทีมงานจึงเลือกใช้ไอเดียของ “ภูเขาน้ำแข็ง” ที่เมื่อมองภายนอกเหมือนเป็นก้อนเล็กๆ แต่ด้านล่างใต้ผิวน้ำนั้นเป็นภูเขาขนาดใหญ่มหาศาล (ซึ่งเหตุนี้เองที่ทำให้เรือไททานิกล่ม เพราะชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งนั่นเอง)

 เมื่อได้ไอเดียนี้แล้ว ก็นำมาทำเป็นชิ้นงานโฆษณาที่บอกเล่าเรื่องราวลึกๆ ของอาคารต่างๆ ในกรุงมอสโคว ที่ชั้นใต้ดินนั้นจริงๆ แล้วยังมีสถาปัตยกรรมงดงามแอบซ่อนอยู่ พร้อมกับ Tagline ที่ว่า Discovery to full story

 เชิญชมภาพชุดต่างๆ ได้เลย

เชื่อว่าใครหลายคนภาพแบบ unseen จากโปสเตอร์เหล่านี้ ย่อมหยุดมองและอยากไปเที่ยวชมที่พิพิธภัณฑ์นี้ดูสักครั้งอย่างแน่นอน

 แหล่งข่าว 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •