ในยุคดอกเบี้ยขาลง เรามารู้จัก ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ ที่ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิตและโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน กันดีกว่า…

  • 11.2K
  •  
  •  
  •  
  •  

MTL-2

เมืองไทยประกันชีวิตออกประกันชีวิตแบบ Universal Life โครงการ Beyond Savings 1 ประกันไฮบริดแนวใหม่คุ้มครองชีวิตควบคู่การลงทุนที่รับรองผลตอบแทนขั้นต่ำ

เรามารู้จัก ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ (Universal Life) กันก่อนดีกว่าว่าคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และเหมาะสำหรับคนประเภทไหน

ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ (Universal Life) เป็นประกันชีวิตควบคู่การลงทุนรูปแบบหนึ่ง โดยเป็นรูปแบบของประกันชีวิตที่การลงทุนจะอยู่ตรงกลางระหว่างประกันแบบสะสมทรัพย์และยูนิตลิงค์ จึงขออธิบายรูปแบบของประกันชีวิตคร่าวๆ ดังนี้

1. ประกันชีวิตแบบทั่วไป เช่น สะสมทรัพย์, ตลอดชีพ, บำนาญ เป็นต้น เบี้ยประกันที่ได้มา บริษัทประกันจะเป็นคนบริหารเงินลงทุนเองในสินทรัพย์ที่มีอัตราความเสี่ยงต่ำ เช่น เงินฝากหรือพันธบัตรเป็นส่วนใหญ่ เพราะมีการรับรองผลตอบแทนเป็นเงินคืนให้ผู้เอาประกัน

2. ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ เบี้ยประกันที่ได้มา บริษัทประกันจะให้ผู้เอาประกันเป็นคนวางแผนการลงทุนและรับความเสี่ยงเอง ด้วยการเลือกลงทุนในกองทุนที่บริษัทประกันคัดสรรมาให้แล้ว ซึ่งไม่มีการรับรองผลตอบแทน ผลตอบแทนที่จะได้รับขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนที่เลือกไว้

3. ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อันนี้จะเป็นแบบไฮบริดระหว่าง “ประกันแบบสะสมทรัพย์” กับ “ประกันแบบยูนิตลิงค์” ซึ่งประกันแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ เบี้ยประกันที่ได้ บริษัทประกันจะเป็นผู้บริหารการลงทุนเอง มีการรับรองผลตอบแทนขั้นต่ำ และให้ความคุ้มครองชีวิตไปพร้อมๆกัน ตัวอย่างเช่น แบบประกันที่มีการรับรองผลตอบแทนขั้นต่ำเมื่อกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญา X% ถ้าผลตอบแทนจริงออกมาต่ำกว่า X% บริษัทประกันก็จะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญาให้ผู้เอาประกันที่ผลตอบแทน X% แต่ถ้าผลตอบแทนออกมามากกว่าที่บริษัทประกันรับรองขั้นต่ำไว้ ผู้เอาประกันก็จะได้รับผลตอบแทนตามจริง หลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ และค่าการประกันภัย

ซึ่งจะเห็นว่า ประกันแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ จะน่าสนใจกว่าในแง่ของการลงทุนและคุ้มครองชีวิต เนื่องจากมีทั้งรับรองผลตอบแทนขั้นต่ำแต่ก็ยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นไปอีก และให้ความคุ้มครองชีวิตควบคู่ไปกับการลงทุนพร้อมๆกัน

MTL-3

ขอยกตัวอย่างแบบประกันยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ ของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต (แบบประกันภัยเมืองไทยยูแอล 1 สินเพิ่มทรัพย์ ในโครงการ Beyond Savings 1) ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในเรื่องการออม ความคุ้มครองชีวิต รับรองผลตอบแทนขั้นต่ำเมื่อกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญา พร้อมทั้งเปิดโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นแบบประกันชีวิตที่ชำระเบี้ยประกันภัยแค่ครั้งเดียว คุ้มครองถึง 10 ปี ถ้าเสียชีวิตในระหว่างสัญญาจะได้รับผลประโยชน์ 130% ของเบี้ยประกันชำระครั้งเดียว หรือของมูลค่าการลงทุนขณะนั้น (รับอย่างใดอย่างหนึ่งที่สูงกว่า) กรณีผู้เอาประกันอยู่ครบสัญญา 10 ปี จะได้รับผลตอบแทนขั้นต่ำ 115% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว และสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกับแบบประกันชีวิตทั่วไปอีกด้วย

โครงการ Beyond Savings 1 เป็นประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ ของเมืองไทยประกันชีวิต ซึ่งน่าสนใจ เรามาดูตารางด้านล่างกัน

MTL_1

จากตารางจะเห็นว่า โครงการ Beyond Savings1 นั้น ถ้าผลประกอบการดีมาก ผลตอบแทนสมมติที่ 5% หรือ 3.75% ผู้เอาประกันก็จะได้ผลตอบแทนไปเลยตามที่บริษัททำได้ โดยหลังหักค่าการประกันภัย และค่าใช้จ่าย หรือถ้าผลตอบแทนไม่ดี ผู้ถือกรรมธรรม์ก็จะได้ผลตอบแทนตามที่ทางโครงการรับรองผลตอบแทนขั้นต่ำ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือนที่ให้ผลตอบแทน 1.45% ต่อปี กับเงินฝากประจำ 12 เดือนที่ให้ผลตอบแทน 1.3% ต่อปี คำนวณเป็นระยะเวลา 10 ปีเท่ากัน เราจะเห็นว่า โครงการ Beyond Saving 1 ของเมืองไทยประกันชีวิต ให้ผลตอบแทนดีกว่าหากผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัททำไว้ได้มากกว่าที่รับรองขั้นต่ำ 115% เมื่อกรมธรรม์ครบสัญญาในปีที่ 10

ประกันชีวิตโครงการนี้เหมาะกับใคร?
เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่มองหาโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่รับความเสี่ยงได้ต่ำ รวมถึงต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

โครงการ Beyond Savings 1 ถือเป็นโครงการที่น่าสนใจ ซึ่งมีการรับรองผลตอบแทน มีความเสี่ยงต่ำ และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าประกันชีวิตแบบทั่วไป

สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.muangthai.co.th


  • 11.2K
  •  
  •  
  •  
  •