“SCB” สลัดลุคเป็นมากกว่าแบงก์! เปิด “ร้านค้าไร้พนักงาน” กระตุ้นไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสด

  • 1.1K
  •  
  •  
  •  
  •  

scb

ในยุค “Technology Disruption” ถ้า “ธนาคาร” ยังคงติดอยู่ในวังวน “Product Base” ที่ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และสิทธิพิเศษ หรือโปรโมชั่นวิ่งตามกันทัน จนแทบจะหาความแตกต่างของแต่ละค่ายไม่เจอ ในที่สุดแล้วอาจทำให้ “ธนาคาร” ในไทย ก้าวไม่ทันต่อ Landscape โลกการเงินที่เปลี่ยนไป

ยิ่งทุกวันนี้คู่แข่งสำคัญของธนาคาร ไม่ใช่มีเพียงธนาคารด้วยกันเองเท่านั้น แต่ยังมี “Big Tech Company” จากต่างประเทศที่พัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการเงิน เข้ามาท้าทายอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย

เพราะฉะนั้น “ธนาคาร” ในประเทศไทยจึงต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเอง เพื่อปลดล็อคจากการเป็นเพียง “ธนาคาร” ที่ให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงิน ก้าวข้ามไปสู่การเป็น “ผู้สร้าง Digital Platform” ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนทุกกลุ่ม”

หนึ่งในธนาคารไทยที่กำลังขยับตัวไปเป็นผู้สร้าง Digital Platform คือ “ธนาคารไทยพาณิชย์” หรือ “SCB” แต่จิ๊กซอว์ภาพดังกล่าวจะสมบูรณ์ด้วยตัวเองไม่ได้! ต้องมีพันธมิตรจากหลากหลายส่วน เพื่อทำให้ “Digital Ecosystem” ครบวงจร และเกิดการใช้งานจริง

หนึ่งในยุทธศาสตร์ของ “SCB” คือ การสร้างความร่วมมือกับ “มหาวิทยาลัย” ในการนำเทคโนโลยีเข้าไปใช้ในส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการทำ Target Market เจาะตรงเข้าไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว เพื่อสร้างความรู้-ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเงินรูปแบบใหม่ รวมถึงสร้างพฤติกรรมการใช้จ่ายแบบไร้เงินสด

Resize SCB x Sasin_01

อย่างการจับมือกับ “สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ร่วมกันทำโครงการ “Sasin School of Management for a Digital World” เพื่อเป็น Prototype ของการสร้าง Digital Ecosystem ให้เกิดการใช้งานจริง

Sasin Application สำหรับให้นิสิตของศศินทร์ สามารถบริหารจัดการตารางการเรียน และลงทะเบียนเรียนได้ผ่านแอปพลิเคชั่น

Sasin Virtual Classroom ระบบห้องเรียนอัจฉริยะที่ช่วยให้นิสิตสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้จากที่ต่างๆ ทั่วโลก

Sasin Smart Canteen โรงอาหารอัจฉริยะที่สามารถสแกน QR Code ด้วย Mobile Banking Application ในการชำระค่าอาหาร

Smart Car Park เป็นเทคโนโลยีจำป้ายทะเบียนรถ โดยมีตัวอ่านติดตรงไม้กั้นทางเข้า-ออก

SCB Investment Center เป็นครั้งแรกที่ SCB เปิด Investment Center ในสถาบันการศึกษา และเหตุผลที่เลือก “ศศินทร์” เป็นแห่งแรก เพราะด้วยความที่เป็นสถาบันการศึกษาที่เด่นทางด้านการเรียนการสอนธุรกิจ

Sasin Scan N’Go Powered by SCB เป็นร้านค้าอัจฉริยะไร้พนักงานแห่งแรกในไทย

Resize SCB x Sasin_15

Resize SCB x Sasin_10

 

“ร้านค้าอัจฉริยะไร้พนักงาน” ห้องทดลองนวัตกรรมการเงินใหม่ – กระตุ้นไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสด

เป็นผู้ให้บริการด้านการเงิน และพัฒนา Digital Platform แล้ว ทำไม “SCB” ถึงกับต้องเปิด “ร้านค้าอัจฉริยะไร้พนักงาน” โดยร่วมกับศศินทร์ นำร่องก่อน นั่นเป็นเพราะ

การเปิด “Sasin Scan N’Go Powered by SCB” เป็นร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก จะเป็นทั้ง “ห้องทดลอง” และ “ห้องปฏิบัติการจริง” ในการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเงินรูปแบบใหม่ เพื่อติดตามดูผลว่าเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมนั้นๆ เมื่อนำมาใช้จริงแล้ว การตอบรับเป็นเช่นไร ขณะเดียวกันเพื่อเป็นทางหนึ่งของการสร้างพฤติกรรมการใช้จ่ายแบบ “ไร้เงินสด” ซึ่งเป็นทิศทางที่เกิดขึ้นทั่วโลก

Resize SCB x Sasin_14

ขั้นตอนการใช้บริการร้าน “Sasin Scan N’Go Powered by SCB”
1. เปิด QR code ที่อยู่ในแอปพลิเคชัน Sasin สแกนที่ทางเข้าเพื่อยืนยันตัวตน หากไม่มีสามารถสแกน QR Code ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้บริการ
2. เลือกสินค้าที่ต้องการ
3. นำสินค้ามาวางที่เครื่องรับชำระเงิน เพื่อสแกน
4. เลือกวิธีชำระเงิน (QR code, บัตรเครดิต, AliPay)
5. นำสินค้าใส่ถุงและออกจากร้าน

SCB x Sasin_16

“นิสิตเก่า คณาจารย์ และบุคลากรของศศินทร์ ที่จะได้เรียนรู้เทคโนโลยีด้านทางการเงิน รวมถึงนวัตกรรมการเงินรูปแบบใหม่ๆ ได้อย่างทันต่อโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรง และกว้างขวาง โดยมีทีมงานมืออาชีพของธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้ให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การร่วมมือครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตของเรา ที่จะได้รับความสะดวกในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องใช้เงินสด และได้รับประโยชน์เต็มที่จาก SCB Investment Center ที่ให้ความรู้เรื่องการเงิน การลงทุนจากทีมมืออาชีพ และได้รับประสบการณ์จริงในเรื่องของสังคมไร้เงินสดจากร้านค้าอัจฉริยะไร้พนักงาน เพื่อสร้างให้ศศินทร์เป็นสังคมต้นแบบของสถาบันการศึกษาแถวหน้าของเมืองไทยที่สามารถฝ่าคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลเทคโนโลยีได้อย่างมั่นคง” คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่าถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากความร่วมมือ

Resize SCB x Sasin_03

ทางด้าน คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคม และสื่อสารภายในองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ ขยายความเพิ่มเติมว่า “เนื่องจากศศินทร์ถือเป็นสถาบันการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจชั้นนำของประเทศ การสร้างความรู้และปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนที่ถูกต้องและครบวงจรให้กับบุคลากรของสถาบันฯ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำควบคู่กันไปกับการสร้าง Ecosystem ด้านสังคมไร้เงินสดที่เราทั้งสององค์กรร่วมกันผลักดันมาโดยตลอด”

หากการสร้าง Digital Platform ในศศินทร์ ประสบความสำเร็จ เกิดการใช้งานได้จริง เชื่อว่าต่อไป “SCB” จะขยายผลไปยังมหาวิทยาลัยที่สร้างความร่วมมืออย่างแน่นอน และอนาคตอาจได้เห็นโครงการ “ร้านค้าอัจฉริยะไร้พนักงาน” ในมหาวิทยาลัยต่างๆ

Resize SCB x Sasin_12

 


  • 1.1K
  •  
  •  
  •  
  •  
WP
อยู่ในแวดวงนิตยสารธุรกิจการตลาดกว่าสิบปี สนุกและชอบติตตามเทรนด์ ไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ และอยากเรียนรู้เพิ่มเติมในแพลตฟอร์มดิจิทัล มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การตลาดและดิจิทัลร่วมกันนะคะ