7 Eleven เตรียมเปิดสาขา 5,200 แห่งทั่วประเทศ

  • 45
  •  
  •  
  •  
  •  

7-elevenผู้บริหาร CP All (7 Eleven) ให้ข่าวว่า 7 Eleven ยังคงอัตราเร่งในการขยายสาขาเฉลี่ย 30-40 แห่งต่อเดือน โดยปีนี้ตั้งเป้าหมายเครือข่ายร้านเซเว่นอีเลฟเว่นจะมีสาขาให้บริการไม่ต่ำกว่า 5,200 แห่งทั่วประเทศ ภายในเดือน พ.ย. นี้ เพื่อรองรับโอกาสการขายในช่วงฤดูกาลขายปลายปี

แม้สภาพการณ์ในตลาดทั้งปัญหาการเมืองและภาวการณ์เศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวยต่อกำลังซื้อโดยภาพรวม แต่ธุรกิจ 7 Eleven ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้บริโภคนิยมจับจ่ายที่ร้านค้าปลีกใกล้บ้านมากขึ้นเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทำให้ร้านประเภทร้านสะดวกซื้อ หรือร้านค้าปลีกในชุมชนมีการเติบโตที่ดี ขณะที่ร้านขนาดใหญ่ ลูกค้าจะมีความถี่ในการเข้าร้านน้อยลง แต่ปริมาณในการซื้อต่อครั้งมากขึ้น

สำหรับร้าน 7 Eleven ในแง่การขยายสาขาพบว่าภาคอีสานยังมีปริมาณสาขาน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ เนื่องจากกำลังซื้อต่ำ ประชาชนส่วนใหญ่มีแต่ผู้สูงอายุและเด็ก ส่วนภาคตะวันออกมีกำลังซื้อสูงสุด เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมทำให้รายได้ต่อหัวของประชากรในพื้นที่สูง

นายสุวิทย์ กล่าวด้วยว่า นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) จะมีการประชุมร่วมกับทีมบริหาร 7 Eleven ทุกเดือน โดยให้ยึดนโยบายการดำเนินธุรกิจว่าจะใช้เครือข่าย 7 Eleven ที่มีอยู่ทั่วประเทศไทย 5,016 สาขาในปัจจุบันทำประโยชน์หรือช่วยเหลือสังคมได้อย่างไร โดยเฉพาะกิจการโชห่วย “ต้องอย่าให้เขาทำการค้าแบบดั้งเดิม” 

Source: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
logo_bkkbiz


  • 45
  •  
  •  
  •  
  •