AI คาดการณ์ COVID-19 จะหายไปจากโลกนี้ในช่วงธันวาคม 2020

  • 386
  •  
  •  
  •  
  •  

End Covid

หนึ่งคำถามที่หลายคนมักจะถามในตอนนี้ว่า “เมื่อไหร่ COVID-19 จะจบลง???” เป็นคำถามที่ไม่มีใครกล้าตอบ เพราะความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอด เห็นได้จากบางประเทศที่มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อรายใหม่คงที่ แต่จู่ๆ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด หรือในบางประเทศที่เคยมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก จู่ๆ ก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในอัตราที่ลดลง

เทคโนโลยี AI จึงถูกนำเข้ามาใช้เพื่อทำการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 โดยวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีการอัพเดตทุกวันในแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นการจัดทำโดย Singapore University of Technology and Design สำหรับผลการวิเคราะห์โดย AI พบว่า หลายประเทศมีแนวโน้มการระบาดของ COVID-19 ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากแผนการดำเนินงานมาตรการต่างๆ ของแต่ละประเทศ

World

โดยรูปแบบการวิเคราะห์ของ AI พบว่า หลายประเทศจะเริ่มมีจำนวนผู้ติดเชื้อทยอยลดลง ซึ่งผลการวิเคราะห์ชี้ว่าทั่วโลกสถานการณ์ COVID-19 จะสิ้นสุดในวันที่ 1 ธันวาคม 2020 และบาห์เรนจะเป็นประเทศสุดท้ายที่สถานการณ์ COVID-19 จะสิ้นสุดในวันที่ 28 ธันวาคม 2020 ทั้งนี้ยังมีการระบุไว้ด้วยว่า

เนื้อหานี้เป็นเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและการวิจัยเท่านั้น อาจมีข้อผิดพลาด ทั้งนี้การจัดทำรูปแบบและข้อมูลที่ผันผวนและแตกต่างกันของประเทศต่างๆ ทำให้การคาดการณ์จึงเป็นสิ่งไม่แน่นอน ผู้อ่านจะต้องใช้ดุลยพินิจในการคาดการณ์อย่างระมัดระวัง การผ่อนคลายมาตรการป้องกันอาจส่งผลต่อวินัยและการควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 และอาจทำให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป

Content from this website is STRICTLY ONLY for educational and research purposes and may contain errors. The model and data are inaccurate to the complex, evolving, and heterogeneous realities of different countries. Predictions are uncertain by nature. Readers must take any predictions with caution. Over-optimism based on some predicted end dates is dangerous because it may loosen our disciplines and controls and cause the turnaround of the virus and infection, and must be avoided.

Chart1

เนื่องจากข้อมูลที่นำมารวบรวมไม่ใช่ข้อมูลจากทุกประเทศทั่วโลก การวิเคราะห์จึงสามารถมีความคลาดเคลื่อนได้ ทั้งนี้ในผลการวิเคราะห์ไม่มีรายชื่อประเทศไทย ซึ่งผลการอัปเดตข้อมูลรายวันจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. จะพบว่า จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ยังคงต้องรักษามาตรการต่างไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ COVID-19 สามารถกลับมาแพร่ระบาดราบใหม่ได้

 

Source: DDI.SUTD, COVID-19 Prediction


  • 386
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา