เปิดรายชื่อ ‘เอเจนซี่ไทย’ เข้าชิง SPIKES ASIA 2014

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สำหรับประกาศผลรางวัล SPIKES ASIA 2014 จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน มีผลงานของไทยที่ติด SHORTLIST ดังนี้

Spikes-AsiaHILI2

1. 2014 Branded Content & Entertainment

Fiction: series or film:
ชื่อผลงาน SECRETS
แบรนด์ O.P. NATURAL
โปรดักส์ ORIENTAL PRINCESS
เอเจนซี่ JWT BANGKOK THAILAND

Non-Fiction: series or film:
ชื่อผลงาน MY BEAUTIFUL WOMAN
แบรนด์ THAI WACOAL
โปรดักส์ WACOAL
เอเจนซี่ CJ WORX THAILAND

2. 2014 Creative Effectiveness

ไม่มีคนไทยเข้าชิง

3. 2014 Design

Flyers, Tickets, Invitations, Postcards, Calendars, Christmas and Other Greetings Cards:
ชื่อผลงาน EFFECTIVE MICROORGANISMS CALENDAR
แบรนด์ EMRO ASIA
โปรดักส์ EM
เอเจนซี่ CREATIVE JUICE\BANGKOK THAILAND

Self Promotion:
ชื่อผลงาน THE LION’S FANG
แบรนด์ STAR REACHERS GROUP
โปรดักส์ LEO BURNETT CANNES PREDICTIONS 2014
เอเจนซี่ LEO BURNETT, Bangkok THAILAND

Promotional Items:
ชื่อผลงาน EFFECTIVE MICROORGANISMS CALENDAR
แบรนด์ EMRO ASIA
โปรดักส์ EM
เอเจนซี่ CREATIVE JUICE\BANGKOK THAILAND

FOODS:
ชื่อผลงาน EXPIRED ONCE IT TURNS INTO THIS COLOR
แบรนด์ BAN KANOM NUNTAWAN
โปรดักส์ DESSERT SHOP
เอเจนซี่ DENTSU Y&R, Bangkok THAILAND

4. 2014 Digital

ไม่มีคนไทยเข้าชิง

5. 2014 Direct

Fundraising, charities, appeals, non-profit organisations, public health & safety, public awareness:
ชื่อผลงาน GIGABRIGHT
แบรนด์ DTAC
โปรดักส์ DTAC INTERNET
เอเจนซี่ CREATIVE JUICE\BANGKOK THAILAND

6. 2014 Film

Food:
ชื่อผลงาน GRAPE FLAVOR
แบรนด์ MORINAGA & CO.
โปรดักส์ HICHEW
เอเจนซี่ DENTSU PLUS, Bangkok

Cosmetics, beauty, toiletries and pharmacy:
ชื่อผลงาน REFLECTION
แบรดน์ PROCTER AND GAMBLE (THAILAND)
โปรดักส์ OLAY
เอเจนซี่ BBDO BANGKOK

Retail stores, restaurants & fast food outlets:
ชื่อผลงาน A MAN
แบรนด์ HOMEPRO PRODUCT CENTER
โปรดักส์ HOMEPRO ANNIVERSARY
เอเจนซี่ BBDO BANGKOK

ชื่อผลงาน A GIRL
แบรนด์ HOMEPRO PRODUCT CENTER
โปรดักส์ HOMEPRO ANNIVERSARY
เอเจนซี่ BBDO BANGKOK

Publications & Media:
ชื่อผลงาน BLIND TASTE TV
แบนรด์ THAILAND ASSOCIATION OF THE BLIND
โปรดักส์ THAIRATH TV
เอเจนซี่ BBDO BANGKOK

Financial Products & Services:
ชื่อผลงาน UNSUNG HERO
แบรนด์ THAI LIFE INSURANCE
โปรดักส์ THAI LIFE INSURANCE
เอเจนซี่ OGILVY & MATHER, Bangkok THAILAND

Commercial Public Services:
ชื่อผลงาน GIVING
แบรนด์ REAL MOVE
โปรดักส์ TRUEMOVE H
เอเจนซี่ OGILVY & MATHER, Bangkok THAILAND

7. 2014 Film Craft

Direction:
ชื่อผลงาน BE THE ARTIST
แบรนด์ LION NATHAN
โปรดักส์ STEINLAGER
เอเจนซี่ THE SWEET SHOP, Bangkok THAILAND

8. 2014 Healthcare

Education & Awareness:
ชื่อผลงาน SUPPORTIVE BALLOONS
แบรนด์ ASSOCIATION OF PERSONS WITH PHYSICAL DISABILITY INTERNATIONAL
โปรดักส์ ASSOCIATION OF PERSONS WITH PHYSICAL DISABILITY INTERNATIONAL
เอเจนซี่ THE LEO BURNETT GROUP THAILAND, Bangkok THAILAND

9. 2014 Innovation

ไม่มีคนไทยเข้าชิง

10. Radio Shortlist 2014

Food & Drinks:
ชื่อผลงาน ACTION TRAILER
แบรนด์ MARS THAILAND
โปรดักส์ SNICKERS
เอเจน BBDO PROXIMITY THAILAND, Bangkok

ชื่อผลงาน THRILLER TRAILER
แบรนด์ MARS THAILAND
โปรดักส์ SNICKERS
เอเจน BBDO PROXIMITY THAILAND, Bangkok

11. Promo & Activation Shortlist 2014

ไม่มีประเทศไทยเข้าชิง

12. Printer & Poster Craft Shortlist 2014

Art Direction:
ชื่อผลงาน DIVIDED SEA
แบรนด์ KURON
โปรดักส์ LE’SASHA AIRMAX
เอเจนซี่ DENTSU (THAILAND), Bangkok
ชื่อผลงาน TWISTER
แบรนด์ KURON
โปรดักส์ LE’SASHA AIRMAX
เอเจนซี่ DENTSU (THAILAND), Bangkok

13. Print Shortlist 2014

Cosmetics & Beauty, Toiletries & Pharmacy:
ชื่อผลงาน DIVIDED SEA
แบรนด์ KURON
โปรดักส์ LE’SASHA AIRMAX
เอเจนซี่ DENTSU (THAILAND), Bangkok

14. PR Shortlist 2014

Corporate Reputation & Communication:
ชื่อผลงาน GIVING
แบรนด์ REAL MOVE
โปรดักส์ TRUEMOVE H
เอเจนซี่ OGILVY & MATHER, Bangkok

15. Outdoor Shortlist 2014

Small Scale Special Solutions:
ชื่อผลงาน EFFECTIVE MICROORGANISMS CALENDAR
แบรนด์ EMRO ASIA
โปรดักส์ EM
เอเจนซี่ CREATIVE JUICE\BANGKOK

ชื่อผลงาน REBIRTH OF SOUND
แบรนด์ DTAC
โปรดักส์ TELECOMMUNICATION
เอเจนซี่ DENTSU Y&R, Bangkok

16. Mobile Shortlist 2014

Use of Technology:
ชื่อผลงาน THE VIRTUAL FENCE PROJECT
แบรนด์ SEUB NAKHASATHIEN FOUNDATION
โปรดักส์ SEUB NAKHASATHIEN FOUNDATION
เอเจนซี่ CJ WORX, Bangkok
Social for Mobile:
ชื่อผลงาน THE VIRTUAL FENCE PROJECT
แบรนด์ SEUB NAKHASATHIEN FOUNDATION
โปรดักส์ SEUB NAKHASATHIEN FOUNDATION
เอเจนซี่ CJ WORX, Bangkok

17. Media Shortlist 2014

ไม่มีประเทศไทยเข้าชิง

18. Integrated Shortlist 2014

ไม่มีประเทศไทยเข้าชิง

สำหรับอีกสองรางวัล ได้แก่ Special Awards และ Young Spikes ไม่มีการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิง โดยจะประกาศชื่อไปพร้อมกับผู้ชนะรางวัลเลย


  •  
  •  
  •  
  •  
  •