แนะนำหนังสือ ‘Marketing Click’

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

“Marketing Click: กลเม็ดเคล็ดลับการตลาดออนไลน์”
ผู้เขียน: ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์ 
สำนักพิมพ์: : ซีเอ็ดยูเคชั่น
 

marketing-clickในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ  หลายๆธุรกิจล้มหายตายจากไป  และอีกหลายธุรกิจพยายามตัดทอนค่าใช้จ่ายทุกๆอย่างเพื่อจะสามารถยืนต้านกระแสลมที่พัดอย่างหนักหน่วงให้ได้ ซึ่งส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายนั้นคือ งบประมาณทางการตลาด ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากในแต่ละปี เพราะเนื่องด้วยสื่อกลางทางการตลาดแบบดั้งเดิมอย่าง โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร ป้ายโฆษณาและอื่นๆ ล้วนแต่มีอัตราค่าโฆษณาที่ค่อนข้างแพง

อย่างไรก็ตาม  ในวิกฤติย่อมมีโอกาส การตลาดในโลกออนไลน์เริ่มทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Social Network สิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้นทุนที่มีราคาถูกมากๆ เมื่อเทียบกับสื่อเดิม อีกทั้งสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ทำให้ต้นทุนที่สูญเปล่านั้นมีไม่มากนัก แต่ถึงกระนั้น ปัญหาสำคัญคือ การขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อศาสตร์ทางการตลาดในด้านนี้ แม้ว่าจะมีหนังสือด้าน e-Commerce ออกมาอย่างมากมาย แต่ส่วนใหญ่เน้นเรื่องทางเทคนิคทางด้านการตลาด มากกว่าการทำความเข้าใจอย่างองค์รวมเชิงธุรกิจ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังขาดการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างลงรายละเอียดและยกกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศให้ได้เห็นอย่างชัดเจน

หนังสือเล่มที่คุณถือนี้ เรียบเรียงจากบทความที่ผมเขียนทุกเดือนในคอลัมน์ Marketing Click ใน นิตยสาร ผู้จัดการ รายเดือน และ นิตยสาร ผู้จัดการ 3600 ในเวลาต่อมา ระหว่างช่วงเดือน เมษายน 2551 ถึง เดือน ตุลาคม 2552 รวมเป็น 18 บทความ ซึ่งพยายามอธิบายถึงเหตุการณ์ทางการตลาดและความเคลื่อนไหวด้านออนไลน์ต่างๆที่น่าสนใจมาสังเคราะห์ในภาษาที่ง่ายต่อการย่อย คุณจะได้รับทั้งแนวคิด วิธีการ และตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จอย่างที่คุณหาอ่านจากที่ไหนไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริบทของธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย

ท่องโลกออนไลน์สู่การตลาดที่คุณอาจจะไม่เคยสัมผัส กับหนังสือ “Marketing Click: กลเม็ดเคล็ดลับการตลาดออนไลน์” สิครับ


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Tukko Nathida
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MarketingOops.com กับความตั้งใจในการนำเสนอเนื้อหาที่ทันเหตุการณ์ และเกิดประโยชน์ ให้สามารถนำเนื้อหาความรู้ และ Insight ไปต่อยอดกับอนาคตของธุรกิจ และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี ครีเอทีฟ การตลาด โฆษณา และสตาร์ทอัพ