รู้ไว้ได้รู้! คนทำงานสายเอเจนซี่โฆษณา…เป็นอย่างไร?

  • 40
  •  
  •  
  •  
  •  

Shaquille-ONeal-Most-Creative-People-2012

“เผางาน!”

วลีนี้คงคุ้นหูคุ้นปากกันดีสำหรับคนที่ทำงานในแวดวงโฆษณา จะกลับดึก กลับเช้า หรือว่ากลับก่อน เชื่อว่าใครหลายคนก็ต้องเคยผ่านขั้นตอนและกระบวนการที่ทำให้งานไหม้มาแล้วทั้งนั้น รวมถึงตัวผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในคนเผาเช่นกัน ปัจจุบันมีบัณฑิตจบใหม่มากมายที่สนใจอยากจะสมัครทำงานในบริษัทโฆษณาชั้นนำที่ตัวเองใฝ่ฝัน และถูกปลูกฝังมาตั้งแต่สมัยระดับอุดมศึกษา ทว่า, ในบรรดาเด็กวัยสะรุ่นเหล่านั้น รวมถึงวัยสะเร่าอย่างพวกเราเองก็ตาม มีใครรู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วงานโฆษณามีรูปแบบและลักษณะอย่างไรบ้าง…

งานโฆษณา เป็นรูปแบบหนึ่งของการส่งเสริมการขายผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยงานด้านนี้เป็นงานการสื่อสารเพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในตัวสินค้า ตำแหน่งในสายงานโฆษณาค่อนข้างเป็นที่นิยมอยู่ไม่น้อย จะเห็นได้จากการที่ผู้หางานจำนวนมาก แห่แหนกันส่งเรซูเม่ไปยังบริษัทโฆษณาต่างๆอย่างไม่หยุดไม่หย่อน

 

‘โคตร’-ษณา

งานโฆษณา แบ่งออกเป็นหลายส่วน แต่สามารถแบ่งได้อย่างชัดเจนเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ งานบริการลูกค้า เช่น Account Executive, Account Director และงานครีเอทีฟ หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับตำแหน่งงานสายครีเอทีฟเป็นพิเศษ เพราะในสายงานนี้จะมีตำแหน่งงานอย่าง Copywriter, Art Director, Content Editor และ Social Media Specialist รวมอยู่ด้วย ซึ่ง 2 ตำแหน่งหลังนี้กำลังเป็นที่จับตามองอย่างมากเลยทีเดียว

โดยส่วนใหญ่คนที่ทำงานในสายนี้จะเป็นผู้ที่เรียนจบมาจากคณะนิเทศศาสตร์ (สาขาการโฆษณา/สาขาสื่อสารการตลาด) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน คณะสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการโฆษณา) คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด) แต่บางคนก็ไม่ได้จบตามคณะที่กล่าวมาข้างต้นโดยตรง แต่อาจมีความสนใจในสายงานนี้ และมีคุณสมบัติส่วนตัวที่ทำบริษัทโฆษณาเหล่านั้นเลือกรับเข้าทำงาน

Lifestyle…ไลค์สไตล์!

h

หลายคนมองว่าคนที่ทำงานด้านโฆษณา มักจะเป็นคนที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากคนอื่น มีความเป็นตัวของตัวเอง หรืออาจดูว่าเป็นคนที่มีความเป็นศิลปินสูง อาร์ตจิงอ๊ะ บริโภคความเป็นอาร์ตอย่างสุดขั้ว แต่ไม่ว่าความเห็นเหล่านั้นจะจริงหรือไม่ก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่คนทำงานด้านนี้ต้องมีแทบทุกคน คือ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นคุณลักษณะเด่นที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียว จากนั้นจึงประมวลเข้ากับคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้

1) มีความรู้ความสามารถด้านงานโฆษณาที่ศึกษามาอย่างรอบด้าน

2) มีไลฟ์สไตล์ที่เป็นคนสนุกสนาน ร่าเริง บางรายอาจถึงขั้น…สุดเหวี่ยง!

3) มีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผน และออกแบบแผนงานต่างๆ

4) มีความรู้ในเรื่องการวางแผนสื่อโฆษณา

5) มีความรับผิดชอบต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ และสามารถกำหนดได้ว่า…งานแต่ละชิ้นจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่? หรือเผางานสำเร็จได้เมื่อไหร่?

6) มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่ดี

7) สามารถวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาดของสื่อได้

8) มีความรู้รอบตัว มีความคิดสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ

9) สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้

Adver ‘type’ sing

banner_marketing_advertising_agency

งานโฆษณาเป็นงานที่ไม่มีขีดจำกัด หรือกฎข้อบังคับตายตัวว่าต้องนั่งทำงานอยู่ที่เดิมตลอดเวลา เพราะคนที่ทำงานด้านนี้สามารถวางแผนทำงานที่ไหนก็ได้ เราอาจจะเคยเห็นครีเอทีฟหลายคนที่ชอบไปนั่งคิดงานคนเดียวในร้านกาแฟหัวเขียว เพียงแต่เมื่อถึงเวลาที่กำหนด ต้องมีงานมานำเสนอได้ทันตามเวลา แต่โดยรวมแล้วลักษณะงานของงานโฆษณะจะมีรูปแบบดังนี้

1) พบปะกับลูกค้าเพื่อกำหนดแผนงาน

2) วางแผนงานให้ตรงตามจุดประสงค์ของสินค้าแต่ละประเภท

3) กำหนดงบประมาณที่จะใช้ในแต่ละโปรเจค ตลอดจนรายละเอียดต่างๆเพื่อนำเสนอลูกค้า

4) ศึกษา และกำหนดแนวทางของกลุ่มผู้บริโภคว่าตรงกับสินค้านั้นๆหรือไม่

5) วางแผนเกี่ยวกับขั้นตอนการทำชิ้นงานโฆษณาให้เป็นไปตามความต้องการ และเป้าหมายของลูกค้า

6) ประสานงานการส่งชิ้นงานที่จะทำโฆษณาให้คณะกรรมการวิทยุและโทรทัศน์พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการเผยแพร่

7) ปรับกลยุทธ์ และวางแผนในการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ

คนที่ทำงานโฆษณา จึงต้องมีทั้งความเป็นศิลป์ และความเป็นพาณิชอยู่ในตัวควบคู่กันไป เพราะงานโฆษณาเป็นงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการสื่อสารเพื่อจูงใจผู้บริโภคให้เกิดความต้องการซื้อสินค้าและบริการ การมีความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ แต่ต้องมีความรอบรู้ด้วย จึงจะทำให้งานสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด

 

และที่สำคัญ, ไม่ว่าจะเป็นอะไร…จงภูมิใจและเป็นให้ดีที่สุด ครับ

แหล่งที่มา


  • 40
  •  
  •  
  •  
  •