อนาคตของคนทำ Content เมื่อ AI จะช่วยเขียนให้ดีขึ้น

  • 10
  •  
  •  
  •  
  •  

 เคยคิดไหมว่าอนาคตข้างหน้าของการทำ Content นั้นจะเป็นอย่างไร จากการที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป สังคมที่เปลี่ยนไป และกลไกการบริโภคเนื้อหาต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไป สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างมาก จนทำให้นักการตลาดที่ทำการตลาดต้องเตรียมรับมือไว้ล่วงหน้านั้น ต้องรีบเรียนรู้ ทดลอง และหาทางว่าจะทำให้ถูกได้อย่างไรในอนาคต

ทั้งนี้การตลาดนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดอย่างมาก จากที่เริ่มต้นของการตลาดนั้นเป็น Mass Marketing ที่ขายทุกคนในแบบที่เหมือน ๆ กัน จนเปลี่ยนมาเป็น Local Marketing ที่ใช้ในการสร้างสินค้าหรือทำการตลาดที่เข้าถึงในแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน จนมาเป็น Segmented marketing ที่ทำการตลาดตามกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด จนในปัจจุบันนี้ การทำการตลาดนั้นเปลี่ยนไปจนถึงจุดที่เรียกได้ว่า นักการตลาดนั้นเข้าใจแล้วว่า ความต้องการของผู้บริโภคนั้นไม่เหมือนกันเลย ซึ่งกลายมาเป็นแนวคิดของการทำการตลาดที่กำลังเริ่มมีความสำคัญขึ้นมาในปัจจุบันอย่าง Personalisation Marketing

จาก Contently
จาก Contently

แต่ว่าการทำ Personalised Marketing นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะการตลาดแบบ 1 ต่อ 1 สามารถทำได้ดีผ่านการทำการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้มีจำนวนมาก เพราะเมื่อมีจำนวนมากนั้นการทำการตลาดแบบ Personalised นั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในการทำการตลาดผ่าน manual โดยไม่มีเครื่องมือแบบในยุคนี้ ซึ่งต้องใช้พนักงานหรือคนจำนวนมากมายช่วยตอบสนองความต้องการที่ไม่เหมือนกันเหล่านั้นขึ้นมา ทั้งนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปจนทำให้หลักการ Personalised Marketing นั้นกลับมาเป็นที่พูดคุยได้อีกครั้ง นั้นคือการที่นักการตลาดนั้นมี Data มากมาย และมีเครื่องมือยุคใหม่ ๆ ที่เรียกว่า Artificial Intelligence นี้เอง ที่จะเข้ามาช่วยนักการตลาดในการทำการตลาดแบบ Personalised Marketing มากขึ้น และแน่นอนว่า Content Marketing ในอนาคตก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ในคำถามที่ว่าแล้วอนาคตของ Content จะเป็นอย่างไรนั้น คำตอบก็คือจากการทำ Personalised นี้เอง ที่การทำ Content ต่อไปต้องสามารถเข้าใจว่า กลุ่มเป้าหมายในแต่ละคนนั้นมีความต้องการอะไร เพื่อที่จะสร้างเนื้อหาป้อนเข้าไปได้ถูกต้อง จนถึงการที่ต้องรู้ว่า เนื้อหาแต่ละแบบนั้นต้องแสดงผลแบบใด ในแต่ละบริบทต่าง ๆ ด้วยกัน เพื่อทำให้ประสบการณ์การบริโภคเนื้อหาเหล่านั้นมีประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นไป

ทั้งนี้จากงาน SXSW ที่ผมไปร่วมงานมานั้น ได้เห็นตัวอย่างการทำ Personalised Content Marketing ในรูปแบบต่าง ๆ กันอย่างมากซึ่งมีความน่าสนใจในแบบที่แตกต่างกันดังนี้คือ

AP : มีการใช้ AI มาทำงานร่วมกับการสร้างและนำเสนอข่าวของตนเอง เพื่อให้สามารถกระจายเนื้อหาข่าวออกไปในรูปแบบต่าง ๆ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและสภาพแวดล้อมที่กลุ่มเป้าหมายกำลังได้รับสื่อนั้น ๆ อยู่ออกมา วิธีการของ AP นั้นได้รับไอเดียมาจากการทำ Newsroom ของนักข่าวสายเศรษฐกิจ ที่สามารถสร้างและเผยแพร่ข่าวต่าง ๆ ของวงการธุรกิจ หุ้น และการแถลงข่าวของบริษัทดัง ๆ ต่าง  ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการสร้าง Template ของการเขียนข่าวเอาไว้ ว่าแต่ละช่องของเนื้อข่าวจะต้องกรอกอะไร ทำให้การสร้างเนื้อหาข่าวจึงเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วอย่างมาก ซึ่งด้วย template นี้ทำให้ทาง AP เอามาปรับใช้กับสายงานข่าวอื่น ๆ ของตัวเอง ด้วยการสร้าง Template ที่ให้นักข่าวต่าง ๆ เข้ามากรอก ทำงานร่วมกันผ่าน Template นี้ เมื่อกรอกเสร็จแล้ว ก็จะให้ AI นั้นเอาเนื้อหาข่าวไปวิเคราะห์ และตัดแต่งเนื้อหาให้ออกมาเหมาะสมกับแต่ละ Platform หรือกลุ่มเป้าหมายเพื่อทำการเผยแพร่ออกไป

Screen Shot 2561-04-18 at 13.16.43

R/GA : มีการใช้ AI มาสร้าง Content ที่ตอบสนองความสนใจของกลุ่มเป้าหมายมาได้ โดยการทำให้กลุ่มเป้าหมายประหยัดเวลาในการที่จะใช้ในการอ่าน Content แต่ละอย่างลงอย่างมาก ด้วยการที่ AI นั้นจะทำการเรียนรู้บทความต่าง ๆ หรือ content ต่าง ๆ ในที่ผู้บริโภคสนใจ และสามารถนำเนื้อหาของบทความต่าง ๆ มารวมกันและ rewrite ใหม่ เกิดขึ้นเป็นบทความใหม่ ที่มีเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น รวมทั้งยังมีความยาวพอเหมาะอย่างมาก หรือถ้าไม่มีเวลาอ่าน ก็ยังสามารถย่อเนื้อหา หรือให้ทำการสรุปเนื้อหานั้นออกมาให้ผู้บริโภคเลยก็ได้

ภาพจาก www.rga.com
ภาพจาก www.rga.com

ซึ่งตัวอย่างจาก SXSW จะเห็นได้ว่า ไม่เพียงเนื้อหาอนาคตจะเป็น Personalised แล้ว สิ่งที่พัฒนาต่อไปคือการทำให้เนื้อหานั้น Dynamics ตามสภาพแวดล้อมของผู้บริโภค หรือตามความสนใจของผู้บริโภคขึ้นมา ไม่ใช่แค่เนื้อหาที่เจาะตามความสนใจ หรือ segment ตาม interest อีกต่อไป แต่ต้องเข้าใจในกลุ่มผู้อ่านว่า ใน interest นั้น เค้าอยากจะได้อะไรจากใน Content ออกมา หรือจะบริโภค Content นั้นในเวลาใด ซึ่งนี้เองที่ทำให้นักการตลาดที่ทำ Content ในอนาคต ต้องเริ่มปรับแนวคิดในการแค่สร้าง Content มาเป็นความเข้าใจในเป้าหมายของผู้บริโภคที่จะบริโภคของ Content แต่ละคน รวมทั้งบริบทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวอีกด้วย


  • 10
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ