3 ทางในการสร้าง word of mouth

  • 1.1K
  •  
  •  
  •  
  •  

word-of-mouth-how-to
3 ทางในการสร้าง word of mouth

การสร้าง Word of mouth นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่ทำกันมาอย่างยาวนานและได้ผลเป็นอย่างมาก เพราะ word of mouth นั้นเรียกได้ว่าเป็นการสร้าง influence แบบหนึ่งและยังได้ผลในเชิงจิตวิทยาที่เรียกว่า Social Proof อีกด้วย ดังนั้นการทำ word of mouth ดี ๆ นั้น สามารถจะสร้างและเพิ่มยอดขายได้อย่างมากในทางการตลาดขึ้นมา แต่การที่จะทำ Word of mouth ให้ได้ดี ๆ นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างมาก เพราะต้องวางกลยุทธ์ดี ๆ ว่าจะทำให้เกิด Word of mouth ได้อย่างไรขึ้นมา

จากในปีที่ผ่านมาที่นักการตลาดนั้นกำลังสนใจในเรื่องการทำ Data Marketing โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาต่อยอดทางการตลาดต่อไป ซึ่งการสร้าง word of mouth นี้ขึ้นมาจะมาช่วยต่อยอดทางการตลาดตรงนี้ได้อย่างดี และทำให้ Data ที่ต้องการนั้นสามารถเพิ่มพูนได้อย่างมากมาย เพราะจากการวิจัยของ Nielsen เองพบว่าผู้บริโภคกว่า 84% ให้การเชื่อถือ Word of Mouth ว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่จะทำการปฏิสัมพันธ์ด้วยในทางการตลาด ด้วยการวางกลยุทธ์หรือสร้างแทคติกที่ดี ๆ ก็จะสามารถเพิ่มพูน word of mouth นี้ได้อย่างไม่ยากอย่างมาก โดยการที่จะสามารถสร้าง word of mouth ขึ้นมาได้ สิ่งพื้นฐานที่นักการตลาเจำเป็นต้องมี คือการที่สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ รวมทั้งการมีสินค้าและบริการที่ดี แจนถึงการสร้างสายสัมพันธ์ขึ้นมากับผู้บริโภคได้ ทั้งนี้หลังจากมีสิ่งพื้นฐานเหล่านี้แล้ว ก็สามารถใช้ 3 ทางเหล่านี้ในการสร้าง Word of Mouth ขึ้นมาได้

Brand-Talk-700

1. การสร้าง UGC หรือ User Generated Content : การให้ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าแบรนด์นั้นสามารถมาสร้าง content ต่าง ๆ ได้เองเป็นวิธีการที่ดีมาก ทำให้นักการตลาดสามารถปฏิสัมพันธ์กับชุมชนตัวเองและสร้างการสื่อสารหรือบทสนทนาระหว่างแบรนด์กับกลุ่มลูกค้าได้ สร้างภาพของความสัมพันธ์ต่าง ๆ ขึ้นมา ทั้งนี้คุณสามารถเลือกใช้่ Tactics ต่าง ๆ ได้อย่างมากมายในการสร้างให้เกิด Word of Mouth ด้วยการทำ UGC นี้ไม่ว่าจะเป็น

1.1 Hashtag Campaign : การทำ Campaign Hashtag นั้นเป็นตัวช่วยอย่างมากในการสร้างกระแสของแบรนด์ให้เกิดขึ้นจากผู้คนที่สนใจแบรนด์ขึ้นมา โดยทำให้เกิดการกระตุ้นให้ลูกค้าของแบรนด์มีความกล้าที่จะแชร์ภาพหรือเรื่องราวของแบรนด์ผ่าน Hashtag ที่สร้างขึ้นมา

1.2 Contest : การทำกิจกรรมการประกวดก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถสร้างเรื่องราวของการทำให้เกิด UGC ขึ้นมาได้ ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าแบรนด์อยู่แล้ว มีความสนใจที่จะร่วมประกวดและส่งเรื่องราวเข้ามาให้ผู้อื่นได้อ่าน หรือส่งผ่านในความประทับใจกับแบรนด์มา ซึ่งสิ่งเหล่านี้แบรนด์สามารถเอามาใช้ในการสร้างเรื่องราวต่อไปได้

1.3 Share Story : การให้ผู้คนมาแชร์ความประทับใจหรือเรื่องราวของตัวเองกับแบรนด์ ประสบการณ์กับแบรนด์นั้นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเช่นกัน ในการที่จะสร้างความน่าสนใจของแบรนด์ขึค้นมาผ่านกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้ขึ้นมา พร้อมยังได้ประสบการณ์ดี ๆ ที่ผู้บริโภคมาบอกเล่าอีกด้วย

brand4

2. การทำรีวิว : อีกวิธีการหนึ่งที่สามารถสร้างความน่าสนใจของแบรนด์ผ่าน Word of Mouth ขึ้นมาได้คือการที่ทำการสร้างรีวิวต่าง ๆ ขึ้นมา โดยการกระตุ้นผู้บริโภคหรือลูกค้าที่ซื้อสินค้าต่าง ๆ ไปนั้น ให้ช่วยกลับมารีวิวแบรนด์หรือสินค้าเองก็ตาม เพราะด้วยรีวิวเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยในการสร้างความน่าเชื่อถือต่าง ๆ ของแบรนด์ออกมา และมีข้อมูลเชิงสถิติเองว่ากว่า 90% ของผู้บริโภคนั้นมีการอ่านรีวิวต่าง ๆ ก่อนที่จะทำการซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ขึ้นมา ดังนั้นการที่คุณมีสินค้าดีหรือสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อผู้บริโภคนั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสามารถช่วยทำให้ผู้บริโภคเกิดการอยากมารีวิวขึ้นได้ แต่ถ้าคุณลงแรงอีกนิดในการสร้างแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจ โดยการให้ส่วนลดในการซื้อครั้งถัดไป หรือให้สิทธิพิเศษอะไรบางอย่างในการรีวิว ก็ย่อมสร้างให้ผู้บริโภคนั้นอยากทำการรีวิวต่าง ๆ ขึ้นมาเยอะขึ้นอย่างทันที

3. Referral Programss : มูลค่าของการบอกต่อนั้นมีพลังอย่างมากในการทำให้ผู้คนนั้นหันมาซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ขึ้นมา ดังนั้นการที่คุณสามารถทำให้ผู้บริโภคบอกต่อดหรือเอาความสามารถนี้มาสร้างโอกาสให้ทั้งนักการตลาดเองและผู้บริโภคนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรทำ ด้วยการทำ Referral Programs หรือการเชิญชวนบอกต่อให้มาซื้อสินค้าและบริการโดยที่ ผู้ที่บอกต่าอนั้นจะได้ประโยชน์จากการบอกต่อนี้ไม่ว่าจะเป็นการลดราคาหรือได้สินค้าและบริการต่าง ๆ ฟรี จนถึงได้ผลตอบแทนต่าง ๆ ตามที่ได้ตกลงกัน ซึ่งวิธีนี้นิยมอย่างมากในการทำกิจกรรมตามประเภทฟิตเนสต่าง ๆ ที่จะเห็นได้จากการที่ชวนเพื่อนมาสมัครต่อจะได้กระเป๋าต่าง ๆ ของ Fitness ไป


  • 1.1K
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ