4 ความผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำ Content Strategy ของคุณเอง

  • 687
  •  
  •  
  •  
  •  

ในปี 2018 นี้การทำ Content นั้นก็ยังมีส่วนสำคัญอย่างมาก เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่เข้าไปใช้ชีวิตและบริโภคข้อมูลข่าวสารและตัดสินใจผ่านข้อมูลที่ผ่านช่องทางออนไลน์หมดแล้ว และการที่จะทำให้คนนั้นเห็นข้อมูลที่จะทำให้เลือกแบรนด์หรือสินค้ากับบริการของนักการตลาดเองนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่า สร้างเนื้อหาให้น่าสนใจและตรงกับการที่ระบบ Platform แต่ละอย่างจะเลือกมาแสดงหรือไม่นั้นเอง

content-marketing

การสร้าง Content ที่ดี ไม่ใช่แค่เรื่องการเขียนที่ดีอย่างเดียว แต่มีปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ทำให้การทำ Content กับการทำ Content Marketing นั้นไม่เหมือนกัน เพราะ การทำ Content Marketing นั้น เนื้อหาต้องสามารถตอบโจทย์ทางการตลาดได้นั้นเอง ดังนั้นเพื่อที่จะตอบโจทย์ทางการตลาดได้ถูกต้องนั้นต้องมีการวางแผนล่วงหน้าขึ้นมา ซึ่งทำให้การทำ Content Strategy เป็นเรื่องสำคัญขึ้นมาในการทำ  Content marketing ทันที และหลาย ๆ ครั้งนักการตลาดก็ทำ Content Strategy อย่างผิดพลาด จนทำให้ Content ที่วางมานั้นไม่ได้ผล ซึ่งนี้คือข้อผิดพลาด 4 ข้อที่นักการตลาดมักผิดพลาดเวลาทำ Content Strategy

1. ทำ Content พูดถึงแบรนด์มากไป

ผู้บริโภคไม่ได้แค่ในตัวคุณและไม่ได้สนใจว่าคุณเป็นใคร ผู้บริโภคนั้นสนใจแต่ตัวเองและเรื่องที่ตัวเองสนใจเท่านั้น ทำให้นักการตลาดหลาย ๆ คนนั้นหลงลืมไปอย่างมากเวลาที่จะสื่อสารกับผู้บริโภค โดยการพูดแต่ข้อดีหรือความดีของตัวเอง โดยไม่ได้สนใจว่าผู้บริโภคอยากจะรู้หรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ลองนึกถึงเวลาไปเจอคนที่เอาแต่พูดเรื่องของตัวเอง โดยไม่ได้สนใจว่าเราอยากฟังหรือไม่ หรือกำลังมีปัญหาอะไร ซึ่งแน่นอนเราเป็นคนฟังย่อมเกิดอาการเบื่อหน่ายและไม่อยากจะคุยหรือปฏิสัมพันธ์ต่ออย่างแน่นอน ทั้งนี้เพื่อที่นักการตลาดจะสามารถทำให้ Content ของตัวเองดีได้ การวางกลยุทธ์ที่จะพูดเรื่องที่คนฟังอยากฟังนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก การพูดถึงความเข้าใจในความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจปัญหาของกลุ่มเป้าหมายเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อพูดในสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายต้องการแล้ว จึงค่อยนำเสนอสิ่งที่นักการตลาดอยากจะบอกว่า จะไปช่วยแก้ปัญหาอย่างไร

five-steps-to-fast-track-your-content-strategy-5-728

2. ไม่ปรับเนื้อหาของตัวเอง

ปัญหานี้เป็นปัญหาที่คลาสสิกอย่างมากที่เกิดขึ้นการทำ Content Marketing ทั้งหมด นั้นคือการใช้เนื้อหาเดียวกันไปเผยแพร่ทุกช่องทางทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น PR, Social Media   ไม่ว่าจะ Facebook, Instagram และ Twitter จนถึงหน้าเว็บไซต์และอีเมล์ของตัวเอง ปัญหานี้เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อนักการตลาดไม่มีงบประมาณในการทำ Content Marketing อย่างเหมาะสม หรือไม่เข้าใจในการทำ Digital Marketing  นั้นเอง ลองนึกถึงพฤติกรรมในช่องทางออนไลน์ในแต่ละแบบ ก็มีพฤติกรรมและการบริโภคเนื้อหาในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น Facebook โพสได้ยาวไม่จำกัด แต่ Twitter มีการจำกัดตัวอักษร ซึ่งการใช้เนื้อหาเดียวโพสแบบเดียวไปยังทุกช่องทางนั้น ทำให้กลยุทธ์การทำ Content ที่วางมานั้นไม่สามารถเกิดได้อย่างแน่นอน ทางแก้ที่ดีคือนักการตลาดนั้นต้องเข้าใจในเครื่องมือที่จะใช้แต่ละอัน ธรรมชาติของเครื่องมือ และปรับการสื่อสารของเนื้อหาของตัวเองให้เข้ากับธรรมชาติของแต่ละเครื่องมือนั้น ๆ

3. ไม่เข้าใจ Consumer  Journey

การสร้าง Content Marketing ที่ดีคือการเข้าใจว่า Journey ของ Consumer นั้นเป็นอย่างไร และวาง Content Strategy ของตัวเองให้สามารถจับกับ Consumer Journey นั้นได้ โดยการสร้างเนื้อหาให้ตรงกับช่วงแต่ละ Stage ของ Consumer Journey นั้น ๆ หรือสร้างเนื้อหาที่รองรับความต้องการในแต่ละช่วงของ Consumer นั้นเอง การสร้างเนื้อหาขึ้นมา ไม่ว่าจะดีแค่ไหน แต่ไม่สามารถเข้าไปตอบแต่ละช่วงของ Consumer Journey ได้นั้นก็ไร้ประโยชน์ ทั้งนี้นักการตลาดควรต้องหาให้ได้ผู้บรฺโภคของตัวเองมีการเดินทางอย่างไรในช่องทางสื่อ และต้องการเนื้อหาหรือ Content แบบไหนที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาในแต่ละขั้นที่เกิดขึ้น เนื้อหาที่สร้างช่วยให้ข้อมูลหรือช่วยทำให้เกิดการซื้อในช่วงเวลาและจังหวะที่เหมาะหรือไม่

Screen-Shot-2559-09-09-at-8.51.07-PM

4. โพสมากไป หรือน้อยไป

จำนวนการโพสนั้นเป็นเรื่องสำคัญ นักการตลาดหลาย ๆ คนมักชอบคิดว่าการโพสจำนวนมาก ๆ นั้นดีต่อการตลาดของตัวเอง แต่เอาเข้าจริงแล้วการโพสมากไปไม่ได้ช่วยให้เกิดผลที่ดี หนำซ้ำอาจจะเกิดผลที่แย่กว่าที่กลุ่มเป้าหมายจะมองว่าเป็นการทำ spam หรือการโพสที่น่ารำคาญจนไม่อยากติดตามไป เพราะแบรนด์นั้นไม่เหมือนสื่ออื่น ๆ ที่กลุ่มเป้าหมายอยากติดตาม ทีนี้จะโพสน้อยลง การโพสน้อยเกินไปก็มีปัญหาอีก เพราะทำให้กลุ่มเป้าหมายคิดว่าแบรนด์นี้ไม่ active หรือไม่ได้สนใจที่อยากจะคุยกับกลุ่มเป้าหมายหรือสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ทำให้เกิดความคิดว่าไม่ควรมาตามเพราะไม่มีอะไรให้ติดตามอีก ดังนั้นนักการตลาดควรต้องมองหาดี ๆ ว่าจะทำการโพสเนื้อหาจำนวนมากน้อยแค่ไหน ที่จะไม่ทำให้ผู้บริโภครำคาญและไม่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าไม่ Active ซึ่งคำแนะนำของผมนั้นจะอยู่ที่ 10-15 ครั้งต่อเดือนกำลังดีใน Social และ 2-4  ครั้งสำหรับ website


  • 687
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ