4 ทักษะที่คนทำงานต้องมีเพื่อเอาตัวรอดในปี 2019

  • 1.4K
  •  
  •  
  •  
  •  

การเปลี่ยนแปลงทางการตลาดนั้นมีมากมายอย่างมากในรอบปีที่ผ่านมา นักการตลาดนั้นจะได้ยินคำใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาอย่างมากมาย รวมทั้งคำที่เป็น Buzzword ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Data, AI, Blockchain ทั้งหมดนี้ยังไม่รวมในเรื่องความสามารถใหม่ ๆ ที่นักการตลาดต้องมีอย่างพวก Softskills ต่าง ๆ ที่กลายมามีความสำคัญอย่างมากในองค์กร ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถทำงานและพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นมา ด้วยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมานี้ในปี 2019 เองก็ต้องมีการพัฒนาทักษะอย่างมากมายที่นักการตลาดจะต้องมีเพื่อความอยู่รอดต่อไปได้

ด้วยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนไป ประกอบกับสังคมที่บริบทของผู้บริโภคนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วย ทำให้นักการตลาดนั้นต้องพัฒนาความสามารถตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องการทำงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เป็นการทำงานที่ในองค์กรที่จะทำให้เกิดความราบรื่น สอดประสานกันและสร้างพลังที่จะขับเคลื่อนองค์กรออกมา ด้วยการที่ทักษะของคนทำงานที่เปลี่ยนไป วันนี้ผมจึงมี 4 ทักษะที่สำคัญอย่างมากในปี 2019 ที่นักการตลาดหรือคนทำงานต้องมีขึ้นมา

w644-2

1. ทักษะในการเปลี่ยนทฤษฏีให้กลายเป็นการลงมือ : ทักษะอย่างแรกที่คนทำงานต้องมีอย่างมากในปี 2019 คือการที่เรียนรู้ในการลงมือทำสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาให้เห็นผลอย่างมีรูปธรรม โดยเฉพาะการเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ ที่เคยได้เรียนรู้มา ออกมาเป็นผลลัพธ์ที่สามารถนำมาใช้ต่อได้จริง หรือสามารถนำมาต่อยอดได้ในทางการตลาดและการทำงานขึ้นมา

ความสามารถนี้จะต้องการสิ่งที่เรียกว่าความมุ่งมั่นในการสร้างผลงานขึ้นมาในเวลาที่รับปากไว้ และต้องมีวินัยในตัวเองอย่างมากในการที่จะลงมือทำงานหรือเอาสิ่งรู้นั้นมาเปลี่ยนเป็นการทำงานที่เห็นผลได้จริง สิ่งที่คนทำงานควรต้องเริ่มหัดคือการลดการคิดมากลงมา เพื่อให้สามารถลงมือได้แทนที่จะคิดต่อ ๆ ไป และหยุดการคิดน้อยต่าง ๆ ที่จะทำให้สิ่งที่ลงมือนั้นไม่เห็นผล รวมทั้งการเข้าใจความสำคัญของสิ่งที่ทำที่จะทำให้สามารถรู้ได้ว่าอะไรควรเสร็จก่อนหน้าหรือหลังจากนั้น หรืออะไรที่ไม่ควรลงมือทำ

2. ทักษะในการปรับตัว : การปรับตัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่ทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่รอดได้ และทำให้เกิดการพัฒนาความสามารถได้ตามยุคสมัย ยิ่งในยุคนี้ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้คนทำงานนั้นต้องเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมนี้ด้วย เพราะการไม่เปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวตามสิ่งที่เปลี่ยนไปนั้นจะทำให้คนทำงานไม่สามารถอยู่รอดได้เลย

ดังนั้นการที่คุณจะสามารถสร้างการปรับตัวขึ้นมาได้ สิ่งที่คุณต้องมีคือการเรียนรู้ที่จะมองโลกในแง่บวก และหยุดคิดในทางลบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ นั้นไม่มีจริง รวมทั้งต้องมีความอยากรู้อยากเห็นในการที่จะติดตามกระแส หรืออย่าติดในอีโก้ตัวเอง จนไม่ถามคำถามหรือตั้งคำถามในสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมา สุดท้ายนี้สิ่งที่ต้องมีอย่างมากคือการอย่าคิดว่า สิ่งที่เรียนรู้มานั้นจะอยู่นิรันดร์ เพราะความรู้นั้นเปลี่ยนแปลงได้เสมอ

Importance-of-Digital-Skills-2018

3. ทักษะในการเรียนรู้ที่จะเรียน : ทักษะที่จะมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับคนทำงานในปี 2019 นี้คือการที่คนทำงานมีความสามารถที่จะเรียนรู้ในการเรียนสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาได้ โดยการเข้าใจว่าตัวเองต้องเรียนรู้ทักษะอะไร และทำอย่างไรที่จะเรียนรู้ทักษะในการเรียนรู้เหล่านี้ให้ได้อย่างรวดเร็วขึ้นมา พร้อมกับมีความชำนาญในสิ่งที่เรียนรู้ขึ้นมาทันที

สิ่งที่สำคัญอย่างมากในการที่จะเรียนรู้ว่าจะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร เพราะการเรียนไม่ใช่แค่การเรียนรู้ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ แต่ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เรียนนั้นสำคัญอย่างไร หรือจะต้องจับประเด็นอย่างไรให้ประสิทธิภาพขึ้นมา เพราะถ้าคุณมีการเรียนรู้ที่ช้าหรือไม่เข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ไป จับประเด็นไม่ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นมาคือคุณจะไม่สามารถตามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้ทันเลย

20150820164029-marketing-marketers-charts-laptop-higlight

4. ทักษะในการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยง : ทักษะสุดท้ายนี้จะเริ่มมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับคนทำงานในปี 2019 เพราะด้วยการที่คุณรู้ในเรื่องงานของตัวเองนั้นไม่เพียงพอ หรือรู้ในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ต่าง ๆ ในองค์กร เรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว จนถึงปรับตัวได้ สิ่งที่สำคัญอย่างมากที่คุณจะต้องมีต่อไปคือการสามารถเชื่อมต่อความรู้หรือคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

ด้วยความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชื่อมดยงนี้จะทำให้คุณสามารถเข้าใจในเรื่องเหตุและผลของความรู้หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นมาคุณจะสามารถรู้ได้ว่าเครื่องมือที่คุณต้องใช้ทำงานต่อไปของคุณคืออะไรรวมทั้งจะใช้ความรู้เรื่องอะไรมาช่วยให้งานลุล่วงทั้งหมดนี้จะสร้างภาพใหญ่และรายละเอียดทั้งหมดให้กับคุณขึ้นมาพร้อมทำให้คุณสามารถทำนายความเป็นไปที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้ด้วย


  • 1.4K
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ