4C ที่ควรรู้จักในการทำการตลาดตอนนี้

  • 1.3K
  •  
  •  
  •  
  •  

การตลาดในยุคนี้นั้นมักมีทฤษฏีอะไรใหม่ ๆ ออกมาอยู่เสมอ สืบเนื่องจากการเปรียบแปลงทางสภาพของสังคม และพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปจากความรู้ที่มีมากขึ้นและเทคโนโลยีต่าง ๆ ทำให้นักการตลาดนั้นต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นกับความรู้ที่เคยมีมาและหมั่นที่จะติดตามการเปลี่ยนแปลงรอบ ๆ ตัวอยู่เสมอเพื่อให้ปรับตัวในการทำการตลาดได้ทัน ยิ่งในยุคนี้ที่มีการแข่งขันสูงและเริ่มมีการแย่งชิงกลุ่มเป้าหมายกันทั้งจากคู่แข่งทางการตลาดของตัวเอง จนถึงคู่แข่งจากตลาดอื่นที่กำลังเข้ามาแย่งกลุ่มเป้าหมายเดียวกันออกไป

เพื่อให้นักการตลาดนั้นปรับตัวได้ในตอนนี้ สิ่งสำคัญที่นักการตลาดต้องเข้าใจในพื้นฐานทางการตลาดที่จำเป็นต้องมี ผสมผสานกับศาสตร์ความรู้เก่าและใหม่เข้าด้วยกัน จะสามารถสร้างการตลาดที่มีความหมายต่อผู้บริโภค มีการเข้าถึงในเชิงลึกกับผู้บริโภคแถมมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าด้วย ซึ่งในนิยามที่เล่าไปนี้คือการใช้การตลาดในยุคนี้ที่ต้องให้คุณค่าต่อผู้บริโภคและประสบการณ์ มาผสมผสานกับศาสตร์ทางด้านสังคมวิทยาต่าง ๆ ทำให้สามารถสร้างการตลาดที่เข้าใจความเป็นไปของสังคมและสร้างการตลาดที่ตอบโจทย์ให้ได้มากที่สุดขึ้น ซึ่งในบทความนี้จะนำไปรู้จัก C 4 ตัวที่นักการตลาดจำเป็นต้องรู้จักไว้ในตอนนี้เพื่อที่จะทำการตลาดให้มีประสิทธิภาพที่สุดขึ้นมา

1. Community : ในตอนนี้สิ่งสำคัญของการตลาดนั้นไม่ใช่การที่จะต้องหาลูกค้าใหม่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการที่สามารถสร้าง Community ของสินค้าและบริการของตัวเองขึ้นมาให้ได้ เพราะด้วยการสร้าง Community นี้จะเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญอย่างมากในการทำการตลาดให้แบรนด์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะในรูปแบบวิธีอื่น ด้วยการที่สามารถสร้างคนที่ติดตามที่เป็นลูกค้าตัวเองได้เยอะมากแค่ไหน มีคนที่สามารถเอาแบรนด์คุณไปช่วยบอกต่อสร้างลูกค้าได้มากแค่ไหน ย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบของคุณต่อคู่แข่งได้อย่างมาก ลองนึกถึงแบรนด์ที่สามารถสร้าง Community ตัวเองได้อย่าง MLM ดู จะสามารถสร้างปรากฏการณ์ลูกโซ่ต่อไปได้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว ด้วยการที่จะสร้าง Community แบบนี้ได้สิ่งที่แบรนด์ควรต้องทำได้คือการสร้างความเชื่อ จุดมุ่งหมายของแบรนด์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตัวเอง สร้างกิจกรรมที่ส่งเสริม community ตัวเองขึ้นมา ยกตัวอย่างเช่นแบรนด์ Rapha แบรนด์เสื้อผ้าจักรยานชื่อดัง ที่ตั้งคลับในการปั่นจักรยานและมีกิจกรรมสำหรับคนที่ติดตาม Rapha ด้วย

Screen Shot 2561-11-15 at 19.19.41

2. Content : ปฏิเสธไม่ได้ว่าในตอนนี้นั้นการทำ Content นั้นกลายเป็นการให้คุณค่าทางประสบการณ์แบบหนึ่งกับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ตัวเอง โดยเฉพาะการสร้าง Content ที่เอาความเกี่ยวข้องระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์ตัวเองเป็นศูนย์กลางจะสามารถสร้างปรากฏการณ์ทำให้ผู้บริโภคของตัวเองนั้นรู้สึกได้รับการดูแลและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นไปอีก ในต่างประเทศเองแบรนด์ที่สามารถสร้าง Community ได้เองจะเข้าใจว่าผู้บริโภคกำลังมีปัญหาอะไรหรืออยากได้อะไรจากแบรนด์นอกจากการขายสินค้าและบริการ จึงทำ Content ต่าง ๆ เพื่อมาตอบสนองความต้องการเหล่านี้ ยกตัวอย่างเช่น Warby Parker ร้านขายแว่นออนไลน์ชื่อดัง ก็จะทำ content ตั้งแต่การช่วยซื้อแว่นตา จนถึงการถนนแว่นตา แล้วดูแลสายตา นอกจากนี้ยังมี Content ประเภทที่ส่งเสริมการอ่าน ซึ่งทำให้ผู้บริโภคที่ซื้อแว่นไปได้คุณค่าเพิ่มเติมจากการได้รับคำแนะนำดี ๆ หรือ Casper ร้านขายฟูกออนไลน์ชื่อดังในอเมริกา ก็จะมีการทำ Content ตั้งแต่การเลือกที่นอน จนถึง Content ที่ช่วยเรื่องการนอนต่าง ๆ ออกมา ทำให้ผู้บริโภคนั้นได้อะไรมากกว่าการซื้อเตียง

Screen Shot 2561-11-15 at 19.21.25

3. Culture : ในการทำการตลาดปัจจุบันไม่สามารถทำการตลาดได้โดยวิธีเก่า ๆ โดยการทำการตลาดแบบไม่ได้เข้าใจวัฒนธรรมทางสังคมของผู้บริโภคเลย ทำให้ศาสตร์อย่างสังคมวิทยาหรือจิตวิทยาสังคม และเศรษฐศาสตร์นั้นต่างกลับมามีความสำคัญอย่างมากในการตลาดตอนนี้ในการที่จะทำความเข้าใจความเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้บริโภคว่าอะไรมีปัจจัยที่เป็นผลกระทบต่อการอุปโภคและบริโภคบ้าง อะไรที่มีผลต่อจิตวิทยาสังคมต่าง ๆ ขึ่นมา ซึ่งในตัวอย่างนี้แบรนด์ที่ทำหน้าที่นี้ได้ดีคือตัวอย่างเช่น Nike ที่มีความเข้าใจในสังคมตัวเองจนทำการตลาดที่เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ตัวเองอยากจะสื่อสารออกมา หรือ Apple ที่สามารถเข้าใจความต้องการของสังคมจนสามารถออกการตลาดที่มีผลต่อทั้งโลกออกมาได้

Nike+culture

4. Custom : ไม่มีใครอยากเป็นคนทั่วไปที่ไม่มีใครนึกถึง หรืออยากได้อะไรที่ซ้ำ ๆ กับคนอื่นจนเกินไป ทำให้ในยุคนี้การสร้างอะไรที่จะเป็น Custom สำหรับแต่ละคนนั้นกำลังจะกลับมามีความสำคัญอย่างมาก เพราะนักวิจัยเรื่องการตลาดเริ่มทำความเข้าใจแล้วว่า มนุษย์มีความต้องการที่แตกต่างกันอย่างมาก การได้อะไรที่ Custom ต่อตัวเองจะให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดขึ้นมา และสามารถรักษาผู้บริโภคคนนี้ให้อยู่กับแบรนด์ได้ยาวนานอีกด้วย ตัวอย่างเช่นในต่างประเทศจะมีแบรนด์เครื่องสำอางค์ที่สามารถ Custom สีลิปสติกคุณผู้หญิงหรือสกินแคร์ตามผิวได้ หรือแม้แต่วงการยาเองก็เริ่มมีการสร้างยาที่เหมาะกับคนแต่ละคนขึ้นมาด้วย

Screen-Shot-2558-08-11-at-9.32.57-PM


  • 1.3K
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ