อยากสร้าง Community สร้างได้ แต่จะสร้างอย่างไรให้เวิร์ค

  • 33
  •  
  •  
  •  
  •  

หลาย ๆ แบรนด์นั้นพยายามที่จะสร้าง Community ของตัวเองขึ้นมา เพื่อที่จะสามารถสร้างกลุ่ม Audience ของตัวเองที่สามารถสื่อสารได้โดยตรงและเป็นผลทำให้การตลาดของตัวเองนั้นได้ผลขึ้นมา แต่การสร้าง Community นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะไม่สามารถใช่เงินในการสร้างหรือบังคับให้กลุ่มเป้าหมายหรือใครก็ตามเข้ามาอยู่ใน Community ของคุณที่ต้องการได้ แถมการดูแลและควบคุม Community นั้นก็ยังเป็นเรื่องยากอีกด้วย เพราะการดูแลคนที่อยู่ใน Community นั้นคือการดูแลความต้องการที่แตกต่างกัน ทำให้คุณต้องเข้าใจการบริหารจัดการคนด้วย

ทั้งนี้การที่ผู้บริโภคนั้นเข้ามาอยู่ใน community เดียวกันนั้นเป็นเพราะมีความต้องการในแรงขับทางด้านจิตใจ หรือแรงกระตุ้นคสวามต้องการที่จะอยู่ในกลุ่มสังคมที่มีความเชื่อคล้ายๆ กันและแสวงหาอะไรบางอย่างที่จะทำให้ตอบสนองความต้องการอีกรอบได้ ดังนั้นถ้านักการตลาดอยากจะสร้าง community ขึ้นมา ต้องมีความเข้าใจในเหตุผลว่าทำไมคนถึงเข้ามาอยู่ใน Community ซึ่งทั้งหมดนี้มี 5 เหตุผลที่คนมาร่วมและปฏิสัมพันธ์ใน community นี้ขึ้นมา ซึ่งนักการตลาดสามารถเอาเหตุผลนี้ไปเป็น insight ในการสร้าง community ของตัวเองต่อได้

w644

1. มีเพื่อนชวน

สิ่งแรกทที่เกิดขึ้นว่าทำไมคนนั้นถึงเข้ามารวมกลุ่มหรืออยู่ใน Community กันได้ นั้นก็เป็นเพราะ เกิดการชวนเกิดขึ้น และการตอบรับการชวนนั้นก็เป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งสัญชาตญาณนี้มีความสำคัญอย่างมาก เพราะคนทุกคนนั้น ต้องการที่จะกลมกลืนกับคนอื่น ๆ หรือไม่อยากที่จะแตกต่างออกไป ดังนั้นเมื่อเพื่อนชวนและเห็นเพื่อนอยู่ในกลุ่ม ก็มีแนวโน้มที่จะเข้ากลุ่มตามทันที เพราะต้องการที่จะอยู่ในกลุ่มของตัวเอง

นอกจากนี้การเข้าร่วมกลุ่มนั้นคือการที่คนเรานั้นต้องการที่จะเชื่อมโยง หรือสร้างความสัมพันธ์ต่าง ๆ กับคนอื่น ๆ ที่มีความชอบแบบเดียวกันในสังคมขึ้นมา และได้แชร์ความชอบ หรือเรื่องราวที่คล้าย จนถึงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวทางเดียวกันขึ้นมาด้วย

2. อยากได้รับการยอมรับ

สิ่งหนึ่งที่คนเข้าร่วมกลุ่มและปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มขึ้นมานั้นคือการอยากได้รับการยอมรับจากสังคมว่าตัวเองมีตัวตนอย่างมาก ดังนั้นการที่บางคนเข้าร่วมกลุ่มอะไรบางอย่างไม่ใช่การแค่เข้าไปอยู่ในสังคมเดียวกัน แต่เป็นการเข้าไปแสดงออกถึงความเก่ง ความเชี่ยวชาญ และทำให้คนในสังคมหรือ community นั้น ๆ ยอมรับขึ้นมา

ดังนั้นนักการตลาดจะเห็นกลุ่มคนกลุ่มนี้ ที่พยายามแสดงความคิดเห็นบ่อย ๆ พยายามที่จะแชร์สิ่งที่ตัวเองคิด เพื่อที่จะทำให้คนอื่นได้เห็นความเชี่ยวชาญตัวเอง ยิ่งแสดงออกมากแค่ไหน ก็ยิ่งถูกจำจดและได้รับการยอมรับมากขึ้นเท่านั้น

Screen-Shot-2560-12-28-at-12.59.21

3. ต้องการ comfort zone

อย่างที่บอกไปนั้นว่า มนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคม และต้องการอยู่ในกลุ่มก้อนสังคม กลัวการที่จะแตกต่างจากคนอื่น ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความอยู่รอดในสังคมขึ้นมา ทั้งนี้ด้วยการเข้าไปอยู่ในกลุ่มสังคมที่มีความเชื่อแบบเดียวกันก็จะให้ความปลอดภัยทางจิตใจขึ้นมา นอกจากนี้ยังได้สามารถสร้างสังคมที่มีความหมายของตัวเองขึ้นมาด้วย

การที่เข้าไปอยู่ใน Comfort zone นี้ทำให้คนที่เข้าร่วมนั้นสามารถแสดงออกได้มากขึ้น เพราะรู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงออกในความรู้สึกต่าง ๆ ออกมา เมื่อเทียบกับการไปอยู่ในสังคมที่ไม่คุ้นเคยกัน

4. ฝึกฝนพฤติกรรม

อีกปัจจัยหนึ่งที่แปลกอย่างมากในการเข้ามาอยู่ร่วมใน community คือบางคนเข้ามาเพื่อฝึกฝนพฤติกรรมอะไรบางอย่าง หรือกำลังที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวที่ตัวเองกำลังสนใจ และการที่เข้ามาอยู่ใน Community นั้นคือการที่ได้สามารถเก็บเกี่ยวความรู้ต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ต่อยอดในชีวิตประจำวันหรือตามความสนใจของตัวเอง

สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ พฤติกรรมของคนนั้นจะถูกกล่อมเกลาโดยการอยู่ใน Community นั้นขึ้นมา ทำให้คนเหล่านี้มีพัฒนาการที่เปลี่ยนไปได้อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นมีความรู้ที่เพิ่มขึ้น รู้จักคิดวิเคราะห์ที่มากขึ้น หรือการพยายามแสวงหาเหตุผลต่าง ๆ ขึ้นมา

Screen-Shot-2561-12-13-at-08.21.59

5. ความบันเทิง

สุดท้ายเหตุผลที่คนเข้ามาอยู่และปฏิสัมพันธ์ใน Community ต่าง ๆ ขึ้นมา นั้นก็เพราะอยากที่จะได้รับความบันเทิง หรือเนื้อหาที่สามารถทำให้หลุดพ้นจากความเป็นจริง แล้วทำให้เกิดความสุขในชีวิตขึ้นมาได้ เพราะด้วยความสุขนี้เองหรือการแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่เป็นความบันเทิงนี้ทำให้ผู้คนนั้นอยากจะกลับมาใหม่อีกรอบเพื่อได้ความบันเทิงนี้ขึ้นมา


  • 33
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ
CLOSE
CLOSE