5 สิ่งที่ต้องทำหากอยากเป็น Digital Marketing ที่เก่งขึ้น

  • 1.2K
  •  
  •  
  •  
  •  

อาชีพคนทำ Digital Marketing นั้นเรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่กำลังนิยมอย่างมากในตอนนี้ในประเทศไทย รวมทั้งยังเป็นสาขาที่มีความต้องการสูงและขาดแคลนอย่างมากในองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ เอเจนซี่ หรือแม้กระทั้งคนทำสื่อเองก็ต้องการคนที่มีความรู้ความเข้าใจมาช่วยในการทำการตลาดให้องค์กรผ่านช่องทางดิจิทัลนี้ ทำให้มีคนสนใจหลาย ๆ คนที่กำลังเริ่มหันมาเป็นคนทำ Digital Marketing ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งผ่านการเข้าไปเรียนตามมหาวิทยาลัย ศึกษาผ่านออนไลน์ จนถึงเรียนรู้เองด้วยการอ่านบทความหรือลองทำเองต่าง ๆ

การที่จะเป็น Digital Marketing นั้นเพียงแค่เข้าไปหาความรู้และลองทำก็ทำให้คุณนั้นเป็นการตลาดผ่านดิจิทัลได้ แต่เพื่อที่จะกลายเป็นตัวจริงทางด้านดิจิทัลหรือมีความเก่งในการทำ Digital Marketing นั้นต้องมีอะไรที่มากกว่าความรู้ที่คุณเรียนรู้มา นี้จึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมสาขา Digital Marketing นี้ถึงขาดแคลนในตลาดก็เพราะว่าคนเก่งจริง ๆ นั้นมีอยู่น้อยมาก ซึ่งการที่จะแยกว่าใครเก่งหรือไม่เก่งนั้นสามารถดูออกได้ง่ายมากจากการที่คน ๆ นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ของตัวเองได้แค่ไหนนั้นเอง เพื่อที่จะช่วยให้คนที่สนใจอยากจะเก่งขึ้นมาในการทำ Digital Marketing นั้น วันนี้ผมจึงมีสิ่งที่ต้องทำ 5 อย่างสำหรับคนที่อยากเก่งขึ้นมา

IBM_1

1. เข้าใจว่า Next Big Thing คืออะไร : สิ่งที่จะแยกคนทำ Digital Marketing ทั่ว ๆ ไปกับ Digital Marketing ที่เก่ง ๆ ออกจากกันได้ คือการเข้าใจว่าเทรนด์อะไรที่กำลังจะมาและกำลังจะกลายเป็นโอกาสของตัวเองในการทำการตลาดขึ้นมา ก่อนที่คู่แข่งนั้นจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการทำการตลาดนำหน้าเราขึ้นมา ทั้งนี้เทรนด์เหล่านี้มีตั้งแต่การเปลี่ยนผู้บริโภค เทคโนโลยี และการสื่อสารของแบรนด์ที่เปลี่ยนไป การรู้ข้อมูลเหล่านี้สร้างความได้เปรียบอย่างมากในการสื่อสารเข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายก่อน หรือรู้ว่าจะสื่อสารอย่างไร ในช่องทางไหน หรือจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ. อย่างไรให้เหมาะสมกับการทำการตลาดของตัวเองขึ้นมาได้ สำหรับใครที่กำลังหาว่าจะเรียนรู้ในการรู้ว่าอะไรจะมา อะไรจะไปได้อย่างไร การอ่านบทความต่างประเทศและการไปร่วมงานสัมมนาในต่างประเทศจะทำให้คุณจับเทรนด์เหล่านี้ขึ้นมาได้อย่างไม่ยาก

2. การจะเป็น Digital Marketing ที่เก่งต้องแชร์ความรู้ที่เข้าถึงได้ : จากการระบุของ Harvard Business Review นั้นบอกว่า 90% ของผู้บริโภคเชื่อคนรีวิวมากกว่าการตลาด, 70% เชื่อแบรนด์ และ 45% เชื่อโฆษณาโทรทัศร์ จะเห็นว่าในยุคนี้ความเชื่อของผู้บริโภคต่อการรีวิวหรือการให้ความรู้ที่ดูโปร่งใส เชื่อถือได้ เข้าถึงได้ นั้นกลายเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นหากคุณจะเป็น digital marketing ที่เก่ง การที่คุณสามารถแชร์ความรู้หรือสามารถสร้าง Content ต่าง ๆ ให้แบรนด์ที่มีคุณค่ากับผู้บริโภคจนผู้บริโภคเอาไปแชร์ หรือเข้ามาปฏิสัมพันธ์ จนถึงเข้ามาซื้อสินค้าและบริการนั้นได้คือความสามารถที่สำคัญที่แยกระหว่างคนที่ทำ digital marketing ทั่วไปกับคนที่ทำ digital marketing ที่ effective ได้

shutterstock_348650459-700

3. รู้วิธีการสร้างแบรนด์ในออนไลน์ : ด้วยการที่เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเสมอ การเปลี่ยนแแปลงในออนไลน์นั้นก็มีเสมอ ดังนั้นคนที่ทำ Digital Marketing ที่ดีนั้นควรรู้ว่าจะสร้างแบรนด์ออนไลน์ในเครื่องมือต่าง ๆ อย่างไรที่จะสามารถทำให้เข้าถึงผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ ไม่ใช่ยึดติดกับ Platform จนไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองในการทำแบรนด์ไปสู่เครื่องมือใหม่ ๆ ได้ เพราะการไม่เปลี่ยนแปลงของแบรนด์โดยการยึดติดนั้นอาจจะทำให้แบรนด์ที่ตัวเองดูแลนั้นอาจจะตายไปจากตลาดหรือผู้บริโภคไม่สนใจเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังต้องเข้าใจว่าเครื่องมือใหม่ ๆ เหล่านี้ทำงานอย่างไร หรือจะ Growth Hacking เครื่องมือเหล่านี้อย่างไรด้วย

4. เข้าใจเครื่องมือ : จากที่ได้บอกไปในข้อ 3. สิ่งที่ Digital Marketing นั้นควรเป็นอย่างมากคือการเข้าใจในการใช้เครื่องมือทาง digital ต่าง ๆ ให้ได้อย่างมากว่าทำงานอย่างไร หรือจะใช้ให้ได้ผลอย่างไร เพราะการที่ Digital Marketing ทั่วไปจะเข้าใจแค่เครื่องมือที่ตัวเองถนัดเท่านั้นเช่น ทำ Facebook เป็นอย่างเดียว แต่ Digital Marketing ที่เก่งนั้นจะเข้าใจธรรมชาติของเครื่องมือแต่ละแบบ และรู้ว่าจะใช้เครื่องมือเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร หรือจะผสมผสานเครื่องมือต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรอีกด้วย

5. เรียนรู้จากคนอื่นและเรียนรู้เสมอ : สิ่งที่นักการตลาดที่อยากจะเก่งขึ้นต้องทำเป็นนิสัย คือการที่ต้องเป็นคนที่เรียนรู้โดยตลอด ไม่ว่าจะเรียนรู้จากนักการตลาดคนอื่น หรือจากการอ่านตามที่ต่าง ๆ ทั้งหมดนี้จะไม่เกิดผลเลยถ้าคุณไม่เอาความรู้นั้นมาสังเคราะห์หรือมาใช้กับงานของคุณขึ้นมา บางความรู้นั้นคุณอาจจะได้จากการไปนั่งคุยกับคนเก่ง ๆ หรือคนที่เคยเจอสถานการณ์ดังกล่าวมา ซึ่งจะทำให้คุณนั้นประหยัดเวลาอย่างมากในการเรียนรู้เหล่านี้และลดความเสี่ยงที่จะผิดพลาดขึ้นมาอีกด้วย


  • 1.2K
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ