5 วิธีจับ Gen Z ให้อยู่หมัด

 • 223
 •  
 •  
 •  
 •  

Gen Z หรือ Generation Z นั้นเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่กำลังจับตามองอย่างมาก เพราะเป็นกลุ่มที่จะมีพลังอย่างมากในอนาคต และเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่การทำการตลาดแบบเดิม ๆ ไม่ได้ผลกับผู้บริโภคกลุ่มนี้อีกแล้ว และต้องคิดหาทางใหม่ ๆ มาเพื่อสามารถเข้าไปจับกลุ่มผู้บริโภค Gen Z นี้ให้ได้

engaging-and-cultivating-millennials-gen-z-19-638

กลุ่มผู้บริโภค Gen Z ซึ่งตอนนี้มีอายุอยู่ระหว่าง 3-20 ปี เป็น Generation ที่ไม่ผ่านการเปลี่ยนแปลงของยุค Analog มาสู่ Digital เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีและข้อมูลที่มากมายที่ป้อนเข้าสู่ชีวิต ทำให้เป็น Generation ที่ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ และพร้อมที่จะหาข้อมูลหรือมีพื้นฐานความเชื่อตัวเอง นอกจากนี้ยังต้องการอะไรที่ช่วยทำให้ชีวิตง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือชีวิตประจำวัน และต้องการประสบการณ์ที่จะช่วยเติมเต็มความต้องการในชีวิตเข้ามา หรือทำให้เกิดความรู้สึกที่จะกลายเป็นความประทับใจในชีวิตเข้ามาได้ ทั้งนี้การเข้าถึง Gen Z นี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะด้วยความแตกต่างของการเติบโตในแต่ละ Gen นั้นไม่เหมือนกันและมีวิธีคิดในการใช้ชีวิตไม่เหมือนกัน คนทำการตลาดใน Gen อื่น ๆ จึงจำเป็นต้องเปิดใจและ Unlearn สิ่งที่เรียนหรือเข้าใจมา เพื่อ Relearn ในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ ทั้งนี้วันนี้ผมมีวิธีที่จะมาช่วยมัดใจ Gen Z 5 วิธีในการทำการตลาดหรือเข้าไปผนวกในแผนการตลาดขึ้นมา

PRBizFriInsert1_0

 1. สร้างความใส่ใจ นึกถึงประสบการณ์ : กลุ่ม Gen Z นี้เป็นกลุ่มที่การทำ Outbound Marketing นั้นไม่ได้ผล เพราะการทำ Outbound Marketing นั้นเป็นการทำโฆษณาแบบสื่อสารทางเดียวไม่ได้คิดถึงว่าคนฟังนั้นจะอยากฟังไม่อยากฟัง ไม่ได้ใส่ใจในความต้องการของผู้ฟัง ทำให้ Gen Z รู้สึกว่าแบรนด์หรือนักการตลาดนั้นไม่ได้ใส่ใจหรือสนใจความต้องการว่า Generation นี้ต้องการอะไร การเข้าใจและสร้างความใส่ใจต่อความต้องการขึ้นมาจึงเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมกับสร้างประสบการณ์ที่จะสร้างความประทับใจขึ้นมาในทุก ๆ Touch Point ของความต้องการขึ้นมา ซึ่งจะช่วยดึง Gen Z นี้มาสู่การทำ Inbound Marketing ที่จะกลายมาเป็นการสื่อสารแบบสองทางและเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคขึ้นมา
 2. เลิกคิดแบบ Mass แต่คิดแบบ Personalised :  Gen Z นั้นเป็น Generation ของวัยรุ่นและการที่ไม่อยากเหมือนใคร ๆ หรือเป็นเหมือนตลาดใหญ่ และคิดว่าจะเลือกสินค้าที่เหมาะกับตัวเอง หรือสร้างมาเพื่อเฉพาะตัวเองเท่านั้น ทำให้การตลาดหรือสินค้าที่สร้างมาเพื่อ Mass นั้นไม่ได้ผล กลุ่มนี้ต้องการสินค้าที่คิดมาแบบ Personalised มาเลย เราจึงเห็นยุคนี้ที่ Gen Z จะสนใจอะไรที่เป็นงาน Crafting ที่สร้างออกมาแต่ละชิ้นไม่เหมือนกัน หรือมีความเป็นเอกลักษณ์ออกมา ในต่างประเทศเองก็เริ่มปรับสินค้าและบริการของตัวเองจาก Mass มาเป็น Personalised มากขึ้นโดยการให้สินค้าหรือบริการนั้นเรียนรู้ผู้บริโภคแต่ละคนและปรับการใช้หรือการบริการให้เหมาะแต่ละคนขึ้นมา
 3. สร้างปฏิสัมพันธ์แบบเสมือนจริงขึ้นมา : Gen Z นั้นต้องการประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ทางชีวิตมากกว่าปกติ ไม่ว่าจะเกม สื่อ ภาพยนต์ แต่แทนที่จะเป็นประสบการณ์แค่การรับชมอยู่กับจอเหมือน Generation อื่น ๆ ในอดีต แต่ต้องการการเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเพื่อรับประสบการณ์เสมือนจริงขึ้นมา เช่นการเข้าไปอยู่ใน VR นั้นขึ้นมา นอกจากนี้ยังต้องการปฏิสัมพันธ์ขึ้นมาด้วยเพื่อสามารถปฏิสัมพันธ์ในโลกเสมืออนเพื่อให้ได้ประสบการณ์แบบจริง ๆ ขึ้นมาเหมือนกัน ทั้งนี้นักการตลาดต้องเริ่มคิดถึงการส่งประสบการณ์ให้ Gen Z รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์นั้นไม่ว่าที่ไหนหรือเมื่อใดก็ได้ขึ้นมา
 4. สร้างความปลอดภัยทั้งกายและใจ : ด้วยยุคนี้เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความมั่นคงต่าง ๆ อย่างมาก Gen Z  มีความรู้สึกไม่ไว้ใจในการทำงานของรัฐและขององค์กรต่าง ๆ จึงหวงแหนความเป็นส่วนตัวอย่างมาก ซึ่งนักการตลาดต้องเข้าใจในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลและใช้ข้อมูลของผู้บริโภคที่ได้มาอย่างฉลาด นอกจากนี้ Gen Z นั้นยังต้องการความมั่นคงในการใช้ชีวิตในเรื่องต่าง ๆ เช่นสิ่งแวดล้อม หรือการใช้ชีวิตแบรนด์จึงต้องเข้าใจในเรื่องเหล่านี้เช่นการสร้างสินค้าและบริการที่ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น หรือการสร้างสินค้าข้างเคียงอื่น ๆ ที่ช่วยให้ Gen Z ใช้ชีวิตดีขึ้นเหมือนเสปร์ยสะท้อนแสงของ Volvo
 5. สร้างปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มหรือการทำงานร่วมกัน : Gen Z นั้นต้องการประสบการณ์ที่ตัวเองมีส่วนร่วมได้ ออกความเห็นต่าง ๆ หรือสามารถสร้างสิ่งต่าง ๆ ร่วมกัแบรนด์ได้ ซึ่งจะทำให้ Gen Z นั้นรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมและไม่ได้เป็นแบรนด์หรือนักการตลาดที่ยัดเยียดสิ่งต่าง ๆ มาให้ เราจึงเห็นการสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ ขึ้นมาที่จะให้ Gen Z มาร่วมทำงานกันเป็นกลุ่มและแสดงออกร่วมกับแบรนด์ได้ขึ้นมา

screen shot 2014-06-25 at 1.00.33 pm.png

ทั้งนี้นักการตลาดนั้นต้องเริ่มจับตา Gen Z ซึ่งกำลังจะกลายเป็น Gen ที่จะเริ่มทำงานและมีการใช้ชีวิตที่อยากจะตามฝันและกลายเป็นคนที่มีความสำคัญในอนาคต นักการตลาดต้องเริ่มคิดทางโดยใช้ 5 วิธีนี้เพื่อสร้างการตลาดที่จะเข้าถึง Gen Z และสามารถดึง Gen Z เข้ามาเป็นลูกค้าให้ได้


 • 223
 •  
 •  
 •  
 •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ