5 วิธีในการสร้าง Community ในปี 2018-2019 นี้

  • 2.1K
  •  
  •  
  •  
  •  

การทำออนไลน์ในยุคนี้นั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่การตลาดของแบรนด์จะอยู่รอดได้โดยไม่มี Community นั้นเกิดขึ้นมา เพราะ Community นั้นทำให้เกิด Word of mouth ของแบรนด์ขึ้นมา สามารถแรงชักจูงทางสินค้าและบริการทำให้เกิดการซื้อขึ้นมาได้ ทั้งนี้หลาย ๆ แบรนด์มีความพยายามสร้าง Community ของตัวเองขึ้นมาโดยใช้หลากหลายช่องทางเพื่อที่จะดึงผู้บริโภคของตัวเองเอาไว้ให้เกาะกลุ่มกันและสร้างแรงกระเพื่อมของการตลาดจากกลุ่มนี้ผ่านทาง Facebook, Twitter และ Instagram เองก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามช่องทางเหล่านั้นยังไม่สามารถเข้ามาทดแทน Community จริง ๆ ที่เกิดขึ้นมาโดยกลุ่มผู้บริโภคได้

w644

การมี community ของแบรนด์เป็นของตัวเองนั้นสามารถช่วยเสริมสร้างอะไรได้หลาย ๆ อย่างมาก โดยเฉพาะการขาย และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าด้วยการสร้างสายสัมพันธ์ของแบรนด์กับ Communnity เอาไว้ ซึ่งในปัจจุบัน Community นั้นกลับมามีความสำคัญขึ้นมาอย่างมากมาย เพราะด้วยการที่ Social Media นั้นมีการลดลงของค่าวัดผลต่าง ๆ การมี Community นั้นจะช่วยมาทดแทนผลที่หายไปของ Social Media ที่เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งในบทความนี้จะพานักการตลาดไปรู้จัก 5 วิธีในการสร้าง Community ของแบรนด์ขึ้นมาว่าทำได้อย่างไร

1. จับเทรนด์แล้วเข้าไปอยู่ในเทรนด์เหล่านั้น : อินเทอร์เนตนั้นเต็มไปด้วยกระแสมากมายที่มาแล้วก็ไปผ่านชั่วแว๊บสายตา ในกระแสเหล่านี้ก็มีความหลงใหลของ Community ต่าง ๆ นั้นตามกระแสพวกนั้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลง การแต่งกาย หรือไลฟสไตล์ต่าง ๆ ขึ้นมา ซึ่งเทรนด์เหล่านี้บางเทรนด์กลายเป็นความนิยมที่ยืนยาวนานได้อย่างมาก การที่แบรนด์สามารถหาชุมชนเหล่านี้หรือกระแสที่ทำให้เกิดชุมชนเหล่านี้ขึ้นมาได้ และตรงกับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ย่อมทำให้แบรนด์นั้นติดกระแสไปด้วยอย่างทีเดียว แถมถ้าทำให้ดีโดยการส่งเสริม Community เหล่านั้นย่อมทำให้สามารถสร้างแฟนพันธุ์แท้ของแบรนด์ขึ้นมาได้ จตัวอย่างแบรนด์ในบราซิลที่ชื่อ  Natura ก็จับเอาวัฒนธรรมกระแสดนตรีแบบหนึ่งขึ้นมา จนสามารถสร้างแฟนของตัวเองในกลุ่มดนตรีแล้วสร้างยอดขายได้อย่างมากมาย

2. ชวนคนที่สนใจมาช่วยสร้าง : สิ่งหนึ่งช่วยเปิดโอกาสให้แบรนด์นั้นสามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมาได้กับกลุ่มเป้าหมายก็คือ การชวนกลุ่มแฟน ๆ ของแบรนดืนั้นมาร่วมสร้างสรรค์แบรนด์ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการออกแบบหรือการออกไอเดียต่าง ๆ หรือช่วยมาออกความเห็นในการทำกิจกรรมของแบรนด์ จนถึง Campaign ทางการตลาด ทั้งหมดนี้จะช่วนสร้างความร่วมมือของแบรนด์กับกลุ่มเป้าหมายหรือชุมชนของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดี และทำให้เกิด community ที่แข็งแกร่งขึ้นมา ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ Lego ที่มีชุมชนที่เข้มแข็งอย่างมากในการช่วย Lego ออกแบบต่าง ๆ หรือแสดงความคิดเห็นว่าอยากได้อะไรจาก Lego ทำให้ Lego สามารถสร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์มากมาย และเกิดเป็นสินค้าที่โดนใจไม่เพียงแต่เด็ก ๆ แต่เป็นผู้ใหญ่หลาย ๆ คนที่ต้องหาซื้อ Lego มาเก็บด้วย

Screen Shot 2561-12-13 at 08.21.59

3. ให้ชุมชนมา customise เอง : ความคิดสร้างสรรค์ของคนนั้นเกิดขึ้นมาได้ ถ้าแบรนด์เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ดังนั้นการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนหรือกลุ่มคนมา customise สินค้าต่าง ๆ เองเหล่านี้ ย่อมทำให้กลุ่มคนที่มา Customise เหล่านี้เกิดความรู้สึกผูกพันกับสินค้าเพิ่มขึ้นด้วย ด้วยหลัการที่เรียกว่า IKEA Effect ซึ่งผู้มาออกแบบสินค้าต่าง ๆ เองจะเกิดความรู้สึกในมูลค่าที่เพิ่มขึ้นมาและความภูมิใจในสินค้าที่ทำอีกด้วย ซึ่งกระบวนการนี้  ทั้งนี้หลายๆ แบรนด์ก็ทำกระบวนการแบบนี้และทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือการแชร์ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบต่าง ๆ จนเกิดชุมชนขึ้นมาได้

4. ลองเข้าไปจับ Partner : หลาย ๆ ครั้งคุณอาจจะเป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้กลุ่มชุนชมที่เหนี่ยวแน่น อีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยคุณได้คือการหา Partner ที่ใกล้เคียงหรือชุมชนที่มีอยู่แล้วมาเพื่อสร้างการส่งเสริมทางการตลาดของคุณ ทั้งหมดนี้จะสามารถสร้างสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็น Win-Win Situation ขึ้นมา ซึ่งทำให้คุณสามารถได้ชุมชนที่จะมาอยู่ในแบรนด์ของคุณได้ด้วย ตัวอย่างของแบรนด์ในปัจจุบันที่ Collaborate กับแบรนด์อื่น ๆ จนสามารถขยายชุมชนของตัวเองเพิ่มเติม หรือสามารถสร้างฐานแฟนจากฐานของชุมชนอื่นได้ด้วย

Screen-Shot-2560-04-30-at-5.47.36-PM

5. เป็นผู้นำในด้านความรู้ของอุตสาหกรรมคุณ :  สุดท้ายวิธีการที่จะทำให้คุณนั้นสามารถสร้างแฟนหรือชุมชนของคุณเองขึ้นมาได้ นั้นคือการที่คุณกลายมาเป็นผู้นำความรู้ในอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้ทุก ๆ คนนั้นหันมาติดตามคุณ หรือเข้ามาถกเถียงความรู้ต่างๆ กับคุณ จนสามารถสร้างชุมชนที่มาแชร์ความรู้หรือหาความรู้ต่าง ๆ ขึ้นมาในนั้นได้ ซึ่งตัวอย่างเหล่านี้เห็นได้ชัดเจนอย่างมากกับชุมชนพวกเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะอยู่ตามแบรนด์และแลกเปลี่ยนความรู้ในเชิงเทคโนโลยีในนั้น


  • 2.1K
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ