5 วิธีการวัดความสำเร็จของการทำ Content Marketing

  • 251
  •  
  •  
  •  
  •  

การจะทำการตลาดใด ๆ ในยุคนี้ สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือการที่ต้องวัดผลของการกระทำนั้น ๆ ได้ว่าทำแล้วดีหรือไม่ แล้วมีอะไรที่ต้องปรับปรุง หรือถึงเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่  ซึ่งการทำ Content Marketing ก็เช่นกันว่า เมื่อทำ Content ออกไปแล้วก็ต้องมีการวัดผลออกมาว่า Content นั้นให้ประสิทธิภาพอย่างไรในการทำงาน ส่งผลกลับมาในแง่ของเป้าหมายทางการตลาดแค่ไหน

การวัดผลนั้นมีตั้งแต่การวัดเชิง Vanity Metric ที่ให้คุณรู้ค่าที่ทำให้คุณอุ่นใจในตัวเลข แต่ตัวเลขไม่รู้เอาไปใช้อะไรต่อได้ หรือไม่รู้ว่ามันมีค่าต่อธุรกิจต่อไปอย่างไร ไม่ว่าจะเป็น Like, Followers หรืออื่น ๆ มาถึงค่าของ Engagement Metric ตัวอย่างเช่น Share, Comment และสุดท้ายค่า Metric ที่ส่งผลต่อธุรกิจขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น ยอดขาย หรืออื่น ๆ ขึ้นมา ทั้งนี้การทำ Content Marketing ก็เช่นกัน โดยเฉพาะการทำ Branded Content ที่ออกมาจากแบรนด์เอง ที่ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างเนื้องานขึ้นมา ต้องมีการวัดผลเพื่อที่จะเอาไปปรับปรุงการทำงานต่อไป ทั้งนี้การวัดผลต่าง ๆ ในแบบเชิงลึกกว่าค่าทั่ว ๆ ไป จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะทำให้รู้ว่าสิ่งที่ทำมาให้ผลอย่างไร ซึ่งนี้คือ 5 วิธีการวัด Content Marketing ของคุณในเชิงลึกว่าประสบความสำเร็จแค่ไหนออกมา

1. Content Performance : ประสิทธิภาพของ Content ที่ทำขึ้นนั้นจะอิงกับ Content ชิ้นนั้น ๆ ที่ทำว่าให้คุณค่าต่อคนอ่านมากเท่าไหร่ บน Platform ที่ปล่อยออกไป ทั้งนี้ตัว Platform นั้นจะรายงานค่าต่าง ๆ มากมาย แต่หลาย ๆ คนจะสนใจอยู่ที่ค่า Engagement, Reach, share แต่ในความจริงแล้ว นักการตลาดที่ทำ Content ที่ดีต้องเริ่มสนใจในค่าที่ลึกขึ้นอย่าง Complete rate หรือ Engagement ออกมาในแนวทางไหน และ share ออกไปว่าอย่างไร ซึ่งเมื่อเข้าไปดูค่าเหล่านี้ก็ลองเปลี่ยนค่าต่าง ๆ ที่ Platform ให้ออกมา มาเป็นค่าที่แปลผลง่าย ๆ

Digital-Marketing-Framework

ตัวอย่างเช่น การให้เกรด Content ที่ทำ และ What’s next จะช่วยทำให้รู้ได้ว่า Content ที่ทำให้เป็นอย่างไร เช่น C คือปานกลาง A คือดีมาก F คือสอบตก พร้อมให้รายละเอียดว่า ทำไมถึงได้ค่านี้และจะปรับปรุงหรือใช้ประโยชน์ต่อจากการวัดผลนี้ได้อย่างไร

2. Audience Feedback : สิ่งที่น่าสนใจของการทำ Content บน Digital นั้นคือการสามารถรับ Feedback ต่าง ๆ ได้อย่างทันทีเลย และมีความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ความเห็นเหล่านี้ ถ้าเอามารวบรวมกันเป็นค่าต่าง ๆ ที่ใช้ในการวัดแล้ว จะพบว่าเนื้อหาที่ทำนั้นสะท้อนถึงความเห็นต่าง ๆ อย่างไร และความคิดเห็นเหล่านั้นตกกลับมายังที่แบรนด์หรือสินค้าหรือไม่ ซึ่งถ้าไม่ได้ก่อให้เกิดความสนใจในแบรนด์และสินค้าเลย อาจจะไม่ได้ประโยชน์ในการทำ Content นั้นเลยก็ได้

customer-feedback-survey-email-e1502984774927

นักการตลาดควรมีเครื่องมือในการเก็บความคิดเห็นต่าง ๆ เหล่านี้เอาไว้ และเอาความคิดเห็นเหล่านี้มาวิเคราะห์ว่าทำไมเนื้อหาถึงได้ก่อให้เกิด comment ที่ได้รับความเห็นเหล่านี้ เพื่อเอามาใช้เป็นบทเรียนต่อไป

3. Production Values : ไม่ว่าจะวิทยาศาสตร์หรือวางแผนมาดีแค่ไหน สุดท้ายก็อยู่ที่วิธีการที่จะนำเสนอออกมา ซึ่งนี้เองที่ศาสตร์แห่งศิลปะจะมาช่วยในการสร้างความน่าสนใจ หรือสร้างการเล่าเรื่องที่มีคุณค่าออกมา ทั้งนี้การสร้างเนื้อหาที่สามารถส่งผลต่ออารมณ์ได้ นั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งทำให้การสร้าง Value ทางด้าน อารมณ์นั้น เป็นส่วนที่ต้องใส่ใจในการทำ Content ออกมา ว่าเนื้อหานี้กำลังจะสื่อสารให้เกิดอารมณ์แบบไหน ที่จะทำให้คนอ่านนั้นสามารถเชื่อมต่อ หรือ รู้สึกถึงสารที่กำลังสื่อสารออกมาได้ออกมา

Chart_04

การสร้างอารมณ์ทำให้ผู้อ่านนั้นสามารถจดจำ และนำไปบอกต่อหรือมีความประทับใจจนกลายมาเป็นลูกค้าได้ การรู้ว่าอารมณ์แบบไหน จะต้องใช้ตอนไหน หรือก่อให้เกิดผลอย่างไรนั้นจึงสำคัญ

4. Campaign Objectives : สิ่งหนึ่งที่ควรจะวัดได้ว่าการทำ Content นั้นดีหรือไม่ดี คือการที่รู้ได้ว่าสิ่งที่ทำนั้นตรงกับสิ่งที่ต้องการในจุดสูงสุดของการทาำการตลาดหรือไม่ หรือเป้าหมายของการทำ Content นั้นได้ถูกตอบโดยชิ้นงาน Content นั้นรึยังเช่น อยากได้ยอด lead จาก Content แต่ปรากฏว่า Content สร้างแต่ reach ไม่ได้มี lead เลย ทั้งนี้นี่ก็ผิดวัตถุประสงค์ของการทำ Content ไปอย่างมาก

objectives

5. Client Satisfaction  : การทำการตลาดนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือความพึงพอใจของลูกค้า ดังนั้นการวัดว่าเนื้อหาที่ทำออกไปนั้น ก่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีมากแค่ไหนในแต่ละ consumer journey จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก การเข้าไปวัดประสบการณ์และความพึงพอใจเหล่านี้จะช่วยทำให้นักการตลาดสามารถมีบทเรียนหรือสามารถสร้างลูกค้าได้ง่ายขึ้นอย่างมาก

customer-ex1

ลองดูเนือ้หาที่ทำออกมาว่าให้ประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าหรือไม่ หรือตอบสิ่งที่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายกำลังหาอยู่รึเปล่า เพื่อให้ Content นั้นแสดงประสิทธิภาพสูงสุดออกมา


  • 251
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ