6 คำถามที่ควรตั้งคำถามก่อนทำงาน Content Marketing

  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  

นักการตลาดหลาย ๆ คนในตอนนี้นั้นพยายามที่จะเริ่มทำ Content Marketing กันอย่างมาก แต่ด้วยสภาพทางการตลาดตอนนี้ที่ทุกคนทำ Content กันหมด ทำให้เกิดการแข่งขันสูงอย่างมากที่จะทำให้ Content นั้นเข้าไปอยู่ในสายตาของกลุ่มเป้าหมาย และหลาย ๆ ครั้งปัญหาก็เกิดเพราะนักการตลาดลืมปัจจัยหรือพื้นฐานบางอย่าง แล้วได้แต่ทำตามกระแสกันไป จนทำให้การทำ content marketing นั้นไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการ ซึ่งทั้งนี้นักการตลาดควรจะต้องตั้งคำถามก่อนเริ่มทำงานทุกครั้งว่ากำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่

content-writing-and-marketing-framework-of-Paarami

การทำ Content Marketing นั้นไม่ใช่อยู่ ๆ ก็จะสามารถทำได้เลย แต่ต้องใช้กระบวนการและขั้นตอนมากมายกว่าที่จะตึกผลึกมาเป็น content ที่จะวางเพื่อให้ได้ผลทางการตลาดออกมา ซึ่งงานหลาย ๆ ครั้งก็ไม่จำเป็นต้องทำ content ก็ได้ หรืออาจจะเป็นการลงมือในสิ่งที่แตกต่างออกไปเพื่อให้ได้ผลกว่าการทำ Content ออกมา ดังนั้นวันนี้นักการตลาดควรจะรู้จัก 6 คำถามที่ควรจะตั้งก่อนที่จะทำ Content Marketing ทุกครั้งเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการทำงานต่อไป

1. ทำ Content Marketing  ไปเพื่ออะไร : หลาย ๆ ครั้งความผิดพลาดของการทำ content  marketing นั้นก็เกิดจากเหตุผลง่าย ๆ คือ การทำ Research ที่น้อยก่อนไป แล้วลงมือทำงานออกมา ทำให้ Content Marketing ที่ทำนั้นไม่ได้มีเป้าหมายเฉพาะออกมา และทำให้ไม่ได้ผลตามที่ต้องการของนักการตลาด ดังนั้นสิ่งที่นักการตลาดต้องทำคือการทำ Research ก่อนการทำงาน ด้วยการทำ Keyword Research, Persona Research, Communication Research จะทำให้รู้ว่าจะต้องทำ Content หรือไม่ต้องทำ แล้วถ้าต้องทำจะออกมาในรูปแบบไหนได้ขึ้นมา เพื่อที่จะทำ content ให้ได้ผลมากที่สุด

2.  จะสื่อสารอะไร : เมื่อทำ Content ออกมา สิ่งที่สำคัญคือการสื่อสารตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ แต่ปัญหาหลาย ๆ ครั้งของนักการตลาดคือการไปโฟกัสผิดจุดอย่างมาก ตัวอย่างเช่น นักการตลาดอยากจะขายสินค้า และทำ Content ที่ Hard sale ออกมา แน่นอนตรงตามใจนักการตลาดแต่กลุ่มเป้าหมายไม่ได้สนใจ ดังนั้นการโฟกัสในสิ่งแรกของการทำ Content คือการทำให้ คนมาสนใจ Content นั้นก่อน ซึ่ง Content ที่ควรทำ ควรจะสื่อสารให้ง่าย ๆ อ่านง่าย ๆ เข้าใจได้เลย และสิ่งสำคัญคือตรงกับความสนใจของผู้บริโภคที่กำลังอ่าน Content นั้น ๆ

core-content-strategy-statement-template-600x315

3. Content นี้ใครชอบ : ปัญหาความล้มเหลวของการทำ Content Marketing คือการที่นักการตลาดไม่ได้มีกลยุทธ์ที่ถูกต้องในการทำงาน และส่วนสำคัญดังนั้นคือการทำ Content หรืออะไรก็ตามที่ตัวเองชอบ แทนที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายชอบ ทำให้สิ่งที่ทำออกมานั้นกลายเป็นว่าไม่มีใครอ่านเลย เพราะทำตามความชอบใจของตัวเอง แทนที่จะเป็นความชอบใจของกลุ่มเป้าหมายที่ทำงานออกมา ทำให้สิ่งที่ทำนั้นไม่สามารถก่อให้เกิดผลที่ถูกต้องในงานการตลาดขึ้นมาได้

4. ใส่ SEO มากไปหรือไม่ : ปัญหาอย่างหนึ่งของการทำ Content คือการที่นักการตลาดอยากจะทำการทำให้ Content ของตัวเองนั้นติด Google Search แต่เมื่อทำออกไปแล้วกลับกลายเป็นว่า อ่านไม่รู้เรื่องแล้ว Content นั้นไม่มีคุณภาพขึ้นมา ซึ่งสิ่งที่นักการตลาดควรจะแก้ไขในการทำงานนี้คือ การทำให้ Content ของตัวเองนั้นมีคุณภาพ อ่านรู้เรื่องก่อน แล้วเอา SEO เข้ามาใส่ เพราะเป้าหมายของการทำ Content นั้นคือการเปลี่ยนคนที่อ่านเนื้อหาให้กลายมาเป็นลูกค้า ส่วน SEO นั้นต้องคิดเป็นเรื่องรอง

Screen-Shot-2558-09-20-at-6.28.34-PM

5. มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือไม่ : การทำ Content นั้นสิ่งสำคัญอย่างมากคือที่มาที่ไปของเนื้อหาที่เขียนลงไป ว่ามีความน่าเชือถือหรือไม่ ทำให้การมี Source ที่ให้ไปตามต่อได้ หรือ Link ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้นั้นมีผลต่อการทำ Content อย่างมาก เพราะถ้า Content คุณไม่มีที่มาที่ไป ย่อมทำให้ผู้บริโภคขาดความน่าเชื่อถือในการอ่านและทิ้งเนื้อหานั้นไปได้ แต่ถ้าเนื้อหาคุณมีแหล่งที่มาที่ไปที่สามารถไปสืบค้นต่อได้ ย่อมทำให้คนนั้นสามารถใช้เนื้อหาของคุณไปทำงานหรือแชร์ต่อได้ แถมการทำ Link ไปยังเนื้อหาที่มีความเชื่อถือเหล่านี้ ก็มีผลต่อ SEO ต่าง ๆ อีกด้วย

6. หวังผลเมื่อไหร่ : สุดท้ายนี้สิ่งที่นักการตลาดควรถามคือ ทำ Content ไปแล้ว หวังผลอย่างไรต่อไป ซึ่งแน่นอนการทำ Content นั้นไม่สามารถทำให้เห็นผลได้ทันที แต่ต้องรอเวลาและการสะสมผู้บริโภคที่เข้ามาอ่านเนื้อหาต่าง ๆ จนสามารถสร้างจุดเปลี่ยนทางการตลาดขึ้นมาได้ ยิ่งการทำ Evergreen Content นั้นยิ่งไม่สามารถหวังผลระยะสั้นได้เลย เพราะ Content ประเภทนี้จะต้องเก็บสะสม รอเวลาที่กระแสพอเหมาะแล้วจึงจะแสดงออกของประสิทธิภาพของ Content ออกมาทันที


  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
Avatar
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ