8 ทักษะที่จำเป็นในการทำธุรกิจ Digital ในตอนนี้

  • 313
  •  
  •  
  •  
  •  

ในทุกวันนี้การทำการตลาดนั้นไม่ใช่เรื่องที่มีทักษะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะสามารถทำได้อีกต่อไป นักการตลาดในยุคนี้ต้องมีความรู้รอบในเรื่องราวต่าง ๆ พร้อมทั้งมีทักษะที่เข้าใจทั้งกลุ่มเป้าหมาย การทำสื่อโฆษณาแบบในอดีต จนถึงการทำสื่อแบบ Digital ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังต้องเรียนกระบวนการทำงานใหม่ ๆ เทคนิคใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมาทั้งหลายอีกด้วย

Screen-Shot-2559-04-13-at-11.16.48-AM-370x208

ด้วยความที่ต้องรู้หลายอย่างนี้เอง ทำให้นักการตลาดรุ่นใหม่นี้ที่จะทำการตลาดในยุคดิจิทัลนี้ควรมีทักษะที่เพิ่มขึ้นมาจากในอดีตมากมาย ตั้งแต่การรู้เรื่องครีเอทีฟ จนถึงเรื่องการซื้อสื่อ หรือตั้งแต่การทำวิจัยผู้บริโภคจนถึงขั้นตอนลงมือและประเมินผลต่าง ๆ อีกด้วย ไม่เพียงทักษะในการทำงานที่จำเป็นต้องมี แต่ต้องมีทักษะในการอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงานต่าง ๆ ขึ้นมาด้วย ซึ่งวันนี้เรามารู้จัก 7 ทักษะที่จำเป็นในตอนนี้ในการทำธุรกิจ Digital ขึ้นมา

1. Analytics : ในยุคนี้สำคัญมากที่นักการตลาดต้องมีความรู้ในการวิเคราะห์และการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ ออกมา เพื่อสามารถเข้าใจได้ถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้บริโภคจนสามารถเอามาทำเป็น insight และวางแผนทางการตลาดเอาไว้ได้ ทั้งหมดนี้จะช่วยทำให้คุณมีข้อมูลในการทำให้การตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก

2. Social Media : เนื่องจาก Social Media นั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคและผู้บริโภคที่ใช้อินเทอร์เนตก็ใช้ Social Media เป็นเครื่องมือหลัก ๆ ในการบริโภคข่าว เนื้อหาบันเทิง และทำการสื่อสารกับเพื่อนหรือวงคนรู้จักตัวเอง ทำให้นักการตลาดยุคใหม่ต้องเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมของผู้ใช้และการทำงานในแต่ละ social media platform ให้ดีด้วย เพื่อที่จะสามารถทำการตลาดผ่านช่องทางนี้ได้ดี

Screen Shot 2561-06-28 at 21.10.33

3. Data Visualisation : เมื่อทำงานด้าน Data และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งนำเสนอสื่อด้วย การสามารถแสดงผลของข้อมูลต่าง ๆ ออกมาให้ทำความเข้าใจได้ง่ายหรือเข้าใจว่าข้อมูลแต่ละประเภทควรจะนำเสนออย่างไร ก็เป็นทักษะหนึ่งที่ต้องมีในการเป็นนักการตลาดในปีนี้ เพราะการมีข้อมูลแต่ไม่รู้จะแสดงผลอย่างไร หรือหาความเชื่อมโยงจนทำให้เกิดความน่าสนใจไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์

4. Technical Skills : นอกจากทักษะทางการตลาดที่ต้องมีแล้ว สิ่งหนึ่งที่นักการตลาดหรือคนที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับดิจิทัลควรต้องมีในปี 2018 นี้คือการเข้าใจเรื่องเทคนิคทางดิจิทัลต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องเว็บไซต์หรือโปรแกรมมิ่ง และกระบวนการดีไซน์กับออกแบบดิจิทัล เพราะความรู้พวกนี้ทำให้คุณรู้ว่าการทำงานนั้นทำงานอย่างไร และเข้าใจว่าอะไรทำได้ ทำไม่ได้ หรือมีเงื่อนไขและอุปสรรคอะไรที่ต้องเจอบ้าง

5. Teamwork : การทำงานในยุคนี้ไม่สามารถทำงานเป็น One man show ได้แล้ว แต่ต้องทำงานกันเป็นทีม หรือสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ ประสานงานกับคนอื่นได้ดีและช่วยกันในการวางแผนทางการตลาดหรือช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นต่าง ๆ เพื่อให้งานบรรลุจุดประสงค์ที่ต้องการได้ ด้วยพลังของทีมจะทำให้งานที่ทำนั้นเหนือขึ้นไปอีกระดับหนึ่งทันที

9

6. Self-Learning : สิ่งหนึ่งที่นักการตลาดยุคใหม่ห้ามเป็นกันเลย นั้นคือการห้ามเป็นสภาวะน้ำเต็มแก้ว เพราะในตอนนี้มีเครื่องมือใหม่ ๆ หรือการพัฒนาของเทคโนโลยี พร้อมทั้งการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคขึ้นมา ทำให้นักการตลาดต้องหมั่นเรียนรู้อยู่เสมอว่าวงการตัวเองกำลังทำอะไร และวงการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มีอะไรเกิดขึ้นมาใหม่ ๆ ที่คุณควรต้องรู้เอาไว้เพื่อเอามาใช้ในงานไหม โดยทำการทดลองและเรียนรู้ สรุปผลจนสามารถมีองค์ความรู้ของตัวเองต่อไปได้

7. Soft skills : การเป็นนักการตลาดที่ดีในยุคนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเก่งอย่างเดียวแล้ว แต่ต้องมีทักษะที่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นให้ได้ดี สามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น ๆ ได้ และรู้ว่าจะสามารถปฏิสัมพันธ์ รู้ว่าจะร้องขอความช่วยเหลือ และมีมารยาทต่าง ๆ ในการทำงานอย่างไร นอกจากนี้ยังต้องเกี่ยวข้องกับการสังสรรค์หรือมีทักษะทางสังคมอื่น ๆ ด้วย

8. Storytelling : สุดท้ายเป็นสิ่งที่นักการตลาดหลาย ๆ คนไม่มี คือการสามารถเล่าเรื่องที่ดีได้ ด้วยการทำข้อมูลต่าง ๆ ออกมา และวางแผนต่าง ๆ ออกมา ทั้งหมดนี้คุณต้องสามารถรวบรวมความคิด สรุปความและถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และรู้ว่าเนื้อหาไหนที่ต้องเน้นหรือทำให้คนที่ฟังเชื่อใจนั้นได้ หรือสามารถเล่าเรื่องราวที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องราวง่าย ๆ อีกด้วย

content-marketing-storytelling

ทั้ง 8 ข้อนี้เป็นทักษะขั้นต้นของการเป็นนักการตลาดในยุคนี้ได้ ซึ่งต้องมีความสามารถผสมผสาน ๆ หลาย ๆ อย่างออกมา เพื่อทำให้สามารถวางแผนในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอีกด้วย


  • 313
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ