ในปีที่ผ่านมาแบรนด์ต่างๆ ใช้ Content Marketing และ Social Media กันอย่างไร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-465339496-700

อย่างที่รู้กันว่ากว่าจะผลิตคอนเทนต์ออกมาได้สักชิ้น ต้องผ่านกระบวนการต่างๆ มากมาย และบางครั้งเมื่อทำเสร็จแล้ว ก็ไม่ถูกใจผู้บริโภค ไม่ค่อยมี Engagement เท่าไรนัก จากรายงานล่าสุดของ TrackMaven ที่ได้ทำการวิเคราะห์คอนเทนต์จาก 22,957 แบรนด์ ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2015 โดยเก็บข้อมูลจาก 5 แพลตฟอร์ม Social Media หลักๆ (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest และ LinkedIn) รวมคอนเทนต์ทั้งหมดประมาณ 50 ล้านชิ้น

จากภาพด้านล่างจะเห็นว่า โดยรวมแล้วค่าเฉลี่ยของ Engagement ยังคงลดลงอยู่แม้จะไม่มากนักประมาณ 17% (เมื่อเทียบกับช่วงสูงสุด-ต่ำสุด) แบรนด์ก็ยังเดินหน้าทำคอนเทนต์ต่อไป ตลอดระยะเวลา 12 เดือน ก็เพิ่มขึ้น 35%

ค่าเฉลี่ย Engagement ต่อ 1 โพสต์อยู่ที่ 2.19 ต่อโพสต์/แบรนด์ที่มีผู้ติดตาม 1,000 คนขึ้นไป (เส้นสีส้ม ฝั่งขวา)

graph-1-tm-1024x597 (1)
Engagement เมื่อแบ่งตาม Social Media

graph-5-tm-1024x617

เมื่อนำทั้ง 4 แพลตฟอร์มมาเทียบกัน จะเห็นว่า Facebook เป็นช่องทางที่มี Engagement เฉลี่ยต่อโพสต์มากที่สุดถึง 49% ตามมาด้วย LinkedIn, Pinterest และ Twitter

ปริมาณการโพสต์เฉลี่ยในแต่ละเดือน

graph-7-tm-1024x633

จากกราฟจะเห็นได้ว่าทุกแพลตฟอร์มมีปริมาณการโพสต์ที่เพิ่มขึ้นทุกเดือน ส่วนที่มีปริมาณมากที่สุดคือ Pinterest ตามมาด้วย Twitter, Facebook, Instagram (ภาพ), LinkedIn และ Instagram (วิดีโอ)

ปริมาณการโพสต์บล็อกในแต่ละเดือน

graph-8-tm-1024x574

โดยรวมแล้วปริมาณการโพสต์บล็อกตั้งแต่ต้นปี จนถึงปลายปี ลดลงประมาณ 16% ส่วน Engagement สูงสุดในเดือนกรกฏาคม และต่ำสุดในเดือนธันวาคม

 

Source


  •  
  •  
  •  
  •  
  •